WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу - Контрольна робота

Облік власного капіталу - Контрольна робота

складається запис:
Дебет 68 "Розрахунки за іншими операціями"
Кредит 30 "Каса"
Кредит 31 "Рахунки в банках"
У разі повернення інших активів на їх оцінну вартість складається запис:
Дебет 68 "Розрахунки за іншими операціями"
Кредит 15 "Капітальні інвестиції"
Кредит 20 "Виробничі запаси"
тощо
Після проведення установчих зборів та реєстрації випуску акцій та статуту товариства в установленому чинним законодавством порядку товариство відображає в обліку фактично сформований статутний капітал.
Для обліку статутного капіталу використовуються три основні рахунки: рахунок 40 "Статутний капітал", рахунок 46 "Неоплачений капітал" та рахунок 45 "Вилучений капітал".
Облік статутного капіталу здійснюється на пасивному, фондовому рахунку 40 "Статутний капітал", який призначено для обліку та узагальнення інформації про всі операції, пов'язані з станом та рухом (з формуванням,змінами, ліквідацією) статутного капіталу підприємства. Записи по рахунку 40 виконуються тільки у разі збільшення або зменшення статутного капіталу, які здійснюються в установленому порядку, та після внесення відповідних змін в установчі документи підприємства. За кредитом рахунка відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення), а у Балансі - сальдо по цьому рахунку. Сальдо на цьому рахунку повинне відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства, і дорівнювати сумарній номінальній вартості випущених акцій товариства.
Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу (наприклад, види акцій) і по кожному засновнику (учаснику), акціонеру.
Облік статутного капіталу здійснюється, як правило, на підставі статуту підприємства, установчого договору, наказів, довідок та розрахунків бухгалтерії тощо.
Сума зареєстрованого статутного капіталу відображається записом:
Дебет 46 "Неоплачений капітал"
Кредит 40 "Статутний капітал"
2.1.2.
Сума, яка на дату реєстрації підприємства заявлена, але фактично не внесена засновниками, представляє собою неоплачений, капітал підприємства. Отже, неоплачений капітал - це сума заборгованості власників (учасників) по внесках до статутного капіталу. Невнесені кошти засновників (учасників) зменшують реальний розмір статутного капіталу і в балансі відображаються з від'ємним знаком.
Ураховуючи те, що після проведення установчих зборів та реєстрації випуску акцій та статуту товариства в установленому чинним законодавством порядку попередні внески передплатників переходять з розряду заборгованості до категорії власного капіталу створеного акціонерного товариства, а самі передплатники набувають статусу акціонера і втрачають можливість вимагати свої внески у товариства. Ця зміна взаємних прав та обов'язків відображається в обліку шляхом списання кредиторської заборгованості товариства перед передплатниками на зменшення їх заборгованості як акціонерів по сплаті внесеного капіталу товариства, яка облічується на рахунку 46 "Неоплачений капітал".
Списання сум, отриманих за підпискою на зменшення неоплаченого капіталу, відображається записом (якщо внески були до реєстрації статутного капіталу):
Дебет 68 "Розрахунки за іншими операціями"
Кредит 46 "Неоплачений капітал"
Рахунок 46 "Неоплачений капітал" регулюючий, призначений для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. По дебету рахунка відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, а також номінальна вартість розміщених неоплачених акцій (цей показник формується в момент реєстрації статутного капіталу підприємства та зменшується при здійсненні учасниками внесків); по кредиту - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу і номінальна вартість сплачених акцій. Сальдо рахунка відображає заборгованість засновників (учасників) за внесками до статутного капіталу підприємства на кінець звітного періоду і вираховується при визначенні підсумкової суми власного капіталу.
Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.
Облік неоплаченого капіталу здійснюється на підставі статуту, довідок бухгалтерії, ВКО, ПКО, установчих договорів, накладних тощо.
Фактичне надходження внесків засновників та учасників акціонерного товариства зменшує їх заборгованість за акції, на які вони підписались, і в обліку відображається по кредиту рахунка 46. Дебетуються при цьому рахунки активів відповідно до форми здійснених внесків.
Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після повної оплати їх вартості.
Погашення заборгованості засновників та акціонерів з підписки відображається записом (після реєстрації статутного капіталу):
Дебет 10 "Основні засоби"
Дебет 12 "Нематеріальні активи"
Дебет 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Дебет 30 "Каса в національній валюті"
Дебет 35 "Поточні фінансові інвестиції"
Дебет 201 "Сировина й матеріали"
Дебет 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
Дебет 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
тощо
Кредит 46 "Неоплачений капітал"
Сальдо рахунка 46 після закінчення розрахунків дорівнюватиме нулю.
2.2.
2.2.1.
Пайовий капітал відображає суму пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами. Таким чином, пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, добровільно вкладених (розміщених у товаристві) для здійснення спільної фінансово-господарської діяльності.
Облік пайового капіталу здійснюється на рахунку 41 "Пайовий капітал". Рахунок 41 застосовуються підприємствами, у яких частина власного капіталу формується у вигляді пайових внесків. До таких підприємств, зокрема, належать підприємства споживчої кооперації, колективні сільськогосподарські підприємства, житлово-будівельні кооперативи, кредитні спілки, інвестиційні фонди та інші. Цей рахунок призначений для обліку та узагальнення інформації про суми пайових внесків, передбачених установчими документами таких підприємств.
По кредиту рахунка відображається збільшення пайового капіталу, по дебету - його зменшення, а у Балансі - сальдо по цьому рахунку.
Аналітичний облік за рахунком 41 ведеться за видами капіталу та власниками.
Облік пайового капіталу ведеться на підставі накладних, виписок

 
 

Цікаве

Загрузка...