WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу - Контрольна робота

Облік власного капіталу - Контрольна робота

капіталу П(С)БО 2 визначає також коригуючі показники, які відображають рух власного капіталу у процесі його формування та управління цим капіталом. До коригуючих показників власного капіталу відносяться:
" Неоплачений капітал
" Вилучений капітал
?
Мал. 3. Відображення власного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку
2.
Загальні визначення елементів власного капіталу набувають специфічних особливостей залежно відорганізаційної форми відповідного підприємства. Ці особливості зумовлені насамперед нормами законодавства, якими встановлено організаційні форми підприємств, та вимогами щодо порядку формування та руху власного капіталу цих підприємств.
Відповідно до статті 1 Закону України від 19.09.91 р. № 1576 XII "Про господарські товариства" (зі змінами і доповненнями) господарські товариства можуть існувати в таких організаційно-правових формах: акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство.
Господарське товариство - це юридична особа (підприємство, установа, організація), створена на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
За видами установчих документів, на підставі яких створюються господарські товариства, вони поділяються на:
" господарські товариства, які створюються і діють на підставі установчого договору і статуту. До цієї групи відносяться акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю;
" господарські товариства, які створюються і діють на підставі лише установчого договору. До цієї групи відносяться повне і командитне товариство.
Законом визначено, що відомості про склад засновників та учасників, розмір та порядок утворення статутного капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків є обов'язковими елементами установчих документів будь-якого господарського товариства. Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.
Вимоги до окремих елементів власного капіталу господарського товариства встановлені Законом України "Про господарські товариства".
Для обліку власного капіталу передбачені рахунки, наведені на мал. 3.
Рахунки 42, 43, і 44 призначені для обліку власного капіталу, який створюється в процесі господарської діяльності підприємства, але не є статутним капіталом.
Рахунки 40, 41, 45 і 46 використовуються для формування стартового капіталу підприємства (капіталу, що дозволяє здійснювати господарську діяльність). В залежності від організаційної форми підприємства таким капіталом може бути статутний або пайовий капітал.
2.1.
Статутний капітал відображає зафіксовану в установчих документах загальну вартість активів (коштів), які є внеском (в вигляді часток, акцій за номінальною вартістю, пайових внесків) власників (учасників) до капіталу (майна) підприємства. Величина статутного капіталу визначається за домовленістю між засновниками та реєструється у відповідних органах.
Вкладами учасників та засновників в статутний капітал товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. При цьому забороняється використовувати для формування статутного капіталу бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.
Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу може бути здійснене лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів (оплати акцій), крім випадків, передбачених законодавством. Не допускається зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів товариства. Рішення товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з моменту (дня) реєстрації підприємства в Єдиному реєстрі підприємств та організацій України (державному реєстрі суб'єктів підприємницької діяльності) і припиняється в день виключення підприємства із Державного реєстру в результаті завершення діяльності у випадку банкрутства, реорганізації, ліквідації тощо.
2.1.1.
Найбільш прийнятною організаційно-правовою формою для великих підприємств з великою кількістю власників (акціонерів) є акціонерне товариство. Акціонерне товариство - це товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акції рівної номінальної вартості і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки своїм майном. Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства лише в межах належних їм акцій.
В Україні розмір статутного капіталу акціонерного товариства не може бути меншим 1 250 мінімальних заробітних плат і дорівнює сумі номінальних вартостей випущених акцій.
Право на випуск акцій в Україні мають лише акціонерні товариства.
Якщо кошти засновників та передплатників залучаються до реєстрації випуску акцій, імовірність подальшого існування створюваного акціонерного товариства не визначена, а розмір статутного фонду (капіталу), не закріплений установчими документами, надходження від потенційних акціонерів (не менше 10 % вартості підписаних акцій) повинні відображатися по дебету рахунків з обліку активів, переданих акціонерами відповідно до укладених договорів, та по кредиту рахунка 68 "Розрахунки за іншими операціями" (субрахунок "Розрахунки з іншими кредиторами") за кожним учасником (засновником) окремо.
На суму внесених активів складається запис (до реєстрації статутного капіталу):
Дебет 10 "Основні засоби"
Дебет 12 "Нематеріальні активи"
Дебет 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Дебет 20 "Виробничі запаси"
Дебет 30 "Каса"
Дебет 31 "Рахунки в банках"
Дебет 35 "Поточні фінансові інвестиції"
тощо
Кредит 68 "Розрахунки за іншими операціями"
У випадку, коли особа, яка підписалася на акції, розірвала договір, їй повертаються зроблені нею внески. Також у випадку коли після закінчення терміну підписки за рішенням установчих зборів зайва підписка була повністю або частково відхилена, кошти, внесені особами, яким було відмовлено в підписці, повертаються.
На суму повернених коштів

 
 

Цікаве

Загрузка...