WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасна бухгалтерія та сучасний бухгалтер в Україні. - Курсова робота

Сучасна бухгалтерія та сучасний бухгалтер в Україні. - Курсова робота

спеціальністю, професійні знання (рівень яких перевіряється спеціальним письмовим тестуванням, яке може проводитись у встановленому порядку, наприклад, один раз в 5 років), здатність до аналітичної роботи, сприйняття нових знань, що також перевіряється спеціальним тестуванням; вмінням працювати на комп'ютері, інші критерії.
З підвищенням значення бухгалтера в ринковій економіці на перший план висувається питання його підготовки.
Якщо розглядати бухгалтерський облік як наукову дисципліну, то підготовка облікових працівників повинна здійснюватись в навчальних закладах середнього і вищого рівня. Світова практика свідчить, що за останнє десятиріччя бухгалтерська освіта все більше переходить в престижні університети і вищі учбові заклади Англії, Німеччини, США, Франції. В багатьох країнах з розвинутою ринковою інфраструктурою дипломовані бухгалтери проходять 2-3 тижневе підвищення кваліфікації в престижних навчальних закладах і провідних аудиторських фірмах. Для всіх розвинутих країн світу в ХХ-му ст. характерна наступна тенденція в бухгалтерському обліку - обов'язковість знання бухгалтерського обліку для всіх осіб, які хочуть займатися підприємництвом, менеджментом тощо, які вже мають інженерну, медичну, сільськогосподарську, юридичну або іншу освіту.
Це питання є важливим, оскільки отримання базової освіти і поява внаслідок цього можливості професійно працювати бухгалтером є початковим етапом в освоєнні бухгалтерської професії. Питання підготовки і перепідготовки бухгалтерів повинні знаходитись сьогодні у підпорядкуванні і під контролем держави.
На сьогодні зберігся старий підхід до підготовки бухгалтерів та їх навчання: викладення матеріалу на лекціях і подальше його обговорення на семінарських заняттях. Таке навчання є не зовсім правильним, адже теоретичне освоєння матеріалу в більшій мірі повинно відбуватися самостійно, шляхом вивчення підручників, посібників. Лекції необхідно читати з проблемних питань. Щоб підготувати бухгалтера, потрібно дати йому практичні навички роботи. Це досягається як через тестування його знань по темах, проблемах, вирішення ситуаційних практичних завдань, так і, звичайно ж, через практичну роботу в бухгалтерії.
Бухгалтерський облік легко перетворити в рутину і схоластику як при навчанні, так і на практиці. Тому сучасний учбовий процес підготовки облікових кадрів повинен розкрити студенту логічність і послідовність бухгалтерського обліку, його методику, творчі можливості професії. Вони поширюються не тільки на безперервний розвиток та удосконалення системи бухгалтерського обліку як науки і практики, його прийомів і методів, але й на постійне дослідження тих глибинних економічних і соціальних процесів, які формуються і узагальнюються в обліковій інформації.
Зміни підходу до навчання пов'язані також з приходом до вузів нових спеціалістів. Без утримання працюючих і залучення нових
висококваліфікованих спеціалістів нереально забезпечити підготовку бухгалтерів, адекватну ринковій економіці.
Головною рисою бухгалтера сьогодення є можливість забезпечення максимальної достовірності бухгалтерського обліку, що потребує вміння використовувати різні облікові методи. Наприклад, при низькому рівні інфляції бухгалтери західних фірм дотримуються принципу консерватизму, згідно з яким ринкова вартість активів (так само, як і витрат виробництва) може бути використана в калькуляціях собівартості продукції лише в тому випадку, якщо вона була нижча первісної вартості цих активів. В умовах високого рівня інфляції використовується інший метод, при якому вартість активів визначається з врахуванням ринкової ціни тих елементів капіталу, якими можна замінити ті, що вибувають. Цей метод переважає у всіх капіталомістких галузях промисловості, він дозволяє при визначенні суми прибутку більш точно обліковувати витрати на утримання та заміну застарілого устаткування. Отже, бухгалтер повинен вміти швидко пристосовуватись до змін в економічному житті країни.
Неправильне або несвоєчасне надання інформації може викликати збитки і навіть банкрутство підприємства. Досить високий рівень залежності управлінських і фінансових рішень від якості бухгалтерської інформації визначає його корисність і цінність для підприємства.
Таким чином, в наші дні імідж бухгалтера - це імідж освіченої, компетентної людини, зі спеціальністю, що відповідає вимогам суспільства. Сучасний бухгалтер - це комунікабельний, здатний до продуктивного ділового спілкування спеціаліст, який розбирається в питаннях, що більшості людей здається "китайською грамотою", чимось недоступним і недосяжним.
Вимоги, висунуті до облікової професії, досить високі. У бухгалтера повинен бути "сильний розум, послідовні практичні цілі". Гете вважав, що такий розум - "кращий розум на землі". Аристотель зазначав, що "розум полягає не тільки в знаннях, але й в умінні застосовувати знання на практиці". Облікова професія - справа високоінтелектуальних людей, які володіють здібностями, що перевищують рівень звичайного підприємця. Російський вчений О.П. Рудановський зазначав, що "підприємець знає в господарстві, яким він керує, тільки те, що відчуває і бачить своїми очима". Бухгалтер же складає баланс, який "є душею господарства, існування якого he менш реальне, ніж матеріального інвентарю господарства". Разом з тим, баланс "можна осягнути тільки розумове, і не можна, як інвентар, осягнути в натурі".
В бухгалтерській етиці як в формі суспільної свідомості, обумовленій соціально-економічними особливостями розвитку, як і в самій обліковій інформації, тісно пов'язані різноманітні і часто суперечливі інтереси численних учасників господарської діяльності. Задоволення запитів всіх учасників, підбір інформації, її інтерпретація і надання залежать від досвіду бухгалтера, його вміння акцентувати увагу керівництва на певних аспектах з метою прийняття оптимального управлінського рішення. В цьому світлі сучасні етичні норми потребують, щоб бухгалтер був не просто збирачем і обробником інформації, але й її першим тлумачником, аналітиком, який веде постійний пошук і мобілізацію резервів підвищення ефективності господарської діяльності свого підприємства, активним учасником управлінського процесу.
Як найважливіша складова бухгалтерського іміджу виступає образ аналітика, який забезпечує інформаційні потреби керівництва і знаходиться в постійному пошуку ресурсів підвищення ефективності діяльності своєї фірми. Наприклад, бухгалтер може порадити керівнику підприємства ввестибільш гнучку систему преміювання службовців. Ефективною є система, яка створює добрі стимули і максимально мотивує працівників. В зв'язку з цим бажано, щоб розрив між періодом, коли працівник добре попрацював, і моментом, коли його праця винагороджується, був найменшим. Більш часті, нехай навіть і не сильно великі винагороди, створюють добрі стимули для роботи і сприяють підвищенню самооцінки співробітника, особливо якщо
виплата пов'язана з його власним внеском в успіх фірми. Важливо, щоб, працюючи, людина вже знала, що може розраховувати на премію. Ефективними заохоченнями можуть бути

 
 

Цікаве

Загрузка...