WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасна бухгалтерія та сучасний бухгалтер в Україні. - Курсова робота

Сучасна бухгалтерія та сучасний бухгалтер в Україні. - Курсова робота

які випливають з його твердження. На відміну від вихідних положень природничих наук - фізики, хімії, математики, принципи бухгалтерського обліку розроблюються людьми і можуть не діяти при зміні економічної ситуації.
Загальне визнання облікових принципів залежить від того, наскільки вони відповідають трьом критеріям: доречності, об'єктивності і здійсненності.
Принцип доречний, якщо інформація має зміст і принесе користь споживачам інформації про певну господарську одиницю.
Принцип об'єктивний, якщо на інформацію не впливають особисті думки чи оцінки тих, хто її готує. Об'єктивність передбачає надійність, перевіреність, відповідність дійсності.
Принцип здійсненний, якщо його реалізація не викликає надмірних труднощів чи витрат.
Принципи бухгалтерського обліку вимагають суттєвого уточнення і саме вони відрізняють одну модель обліку від іншої та становлять найбільшу складність при узгодженні національної системи обліку з міжнародною*
Принцип превалювання сутності над формою - десятий принцип бухгалтерського обліку: перший принцип - автономність підприємства, другий принцип - безперервність, третій принцип - єдиний грошовий вимірник, четвертий принцип - історична (фактична) собівартість, п'ятий принцип -обачність, шостий принцип - нарахування та відповідність доходів і витрат, сьомий принцип - періодичність, восьмий принцип - повне висвітлення, дев'ятий принцип - послідовність.
Крім цих десяти принципів, які законодавче передбачені в Україні, існують ще і інші принципи.
Принципи бухгалтерського обліку визначають правила ведення обліку, тобто те, що відноситься до роботи бухгалтера в кожній країні. Вони визначаються нормативними документами, що регулюють облік.
В Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" не зазначено, що саме відноситься до правил ведення обліку. Однак, проаналізувавши систему бухгалтерського обліку в Україні, основні методологічні прийоми, основні регулюючи документи, можна сказати, що правила ведення бухгалтерського обліку в нашій країні полягають у наступному:
1. Підприємства, організації зобов'язані вести бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій (фактів господарського життя) шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку, які включаються до робочого Плану рахунків, що формується "в обліковій політиці підприємства на підставі єдиного Плану рахунків.
2. Бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій (фактів господарського життя) ведеться у національній валюті України - в гривнях. Документування майна, зобов'язань та інших фактів господарського життя, ведення регістрів бухгалтерського обліку і звітності здійснюється українською мовою.
3. Для ведення бухгалтерського обліку в організації формується облікова політика, що передбачає майнову відокремленість і безперервність діяльності організації, послідовність застосування облікової політики.
4. Підставою для запису в облікові регістри визнаються дані первинних облікових документів, що фіксують господарські операції. Вони повинні складатися в момент здійснення господарських операції або безпосередньо після її закінчення і містити обов'язкові реквізити.
5, Майно, зобов'язання і господарські операції для відображення в бухгалтерському обліку і звітності підлягають оцінці в грошовому вимірнику (в гривнях) шляхом сумування фактично проведених витрат. Допускається застосування й інших видів оцінок у відповідності з діючим законодавством.
Проведення інвентаризації майна і фінансових зобов'язань та відображення її результатів в бухгалтерському обліку є обов'язковим.
Постулати, принципи і правила визначають основні етапи облікової процедури, способи відображення господарських операцій в системі обліку, тобто облікова процедура - це умови реалізації правил ведення бухгалтерського обліку.
До процедур обліку відносяться такі питання, як документування операцій, збір і обробка документів, способи групування, послідовність записів у регістри синтетичного та аналітичного обліку, спосіб заповнення Головної книги та звітності. Обліковий процес - це здійснення облікових робіт в певній послідовності, за окремими стадіями, які тісно пов'язані між собою і представляють єдину систему. Основні стадії облікового процесу - це виявлення, вимірювання і первинна реєстрація явищ, що обліковуються; обробка первинної інформації і отримання облікових показників з необхідною деталізацією та групуванням з одночасною перевіркою правильності цих показників.
БУХГАЛТЕРСЬКА ПРОФЕСІЯ ТА ЇЇ МАЙБУТНЄ
Професія бухгалтера має великий спадок не тільки тому, що вона є однією з найбільш давніх професій, а, головним чином, в силу того, що мистецтво запису і співвідношення вперше знайшло втілення в якості інструменту обліку.
Одним з невід'ємних елементів економіки є розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа. Бухгалтери відіграють життєво важливу роль в наданні доказової і правильної інформації, необхідної для прийняття рішень щодо постачання, найму кадрів і використання ресурсів, від чого залежить ефективність ринкової економіки. Це стосується як внутрішніх бухгалтерів, які обслуговують підприємства шляхом надання інформації для прийняття управлінських рішень, так і зовнішніх, однією з основних функцій яких є полегшення функціонування ринку капіталу за рахунок забезпечення достовірності фінансових звітів підприємств.
Бухгалтерський облік - це те, що згідно із заданими правилами робить бухгалтер.
Бухгалтери, природно, бувають різні: погані та хороші, у зв'язку з чим в 1927 р. висловився знаменитий американський аудитор Р. Монтгомері: "хороший облік - наслідок роботи хороших бухгалтерів".
Бухгалтерська професія - професія чесних людей. Неоціненний внесок саме в таку її інтерпретацію вніс основоположник бухгалтерської науки Лука Пачолі. Моральна чистота і бездоганна чесність проникли через усе його вчення про рахунки і записи.
В основі рахівництва, як вже зазначалось, лежить процедура і саме вона зумовлює всю практичну роботу бухгалтера. Бути бухгалтером-практиком - означає володіти цією процедурою, вміти за її допомогою вирішувати облікові задачі, тобто реєструвати факти господарського життя, відображати господарські процеси і керувати ними. Облікова процедура дозволяє замість дійсних об'єктів працювати з їх символьними зображеннями так само, як людина замість огляду місцевості вивчає її карту.
Справжній бухгалтер повинен завжди сумніватися в даних, які він отримує, і в інформації, яку представляє. Вивчаючи кожний факт господарськогожиття, зважуючи його, бухгалтер і користувачі даними обліку повинні керуватися правилом: more likely than not - більш ймовірне, ніж ні, прийнятому в США, і при цьому пам'ятати, що "сумнів, - як писав Дайте, - приносить не менший присмак, ніж знання".
Як наслідок, набуває актуальності питання розробки теоретичних аспектів бухгалтерського обліку, які б сприяли задоволенню потреб соціальне орієнтованого суспільства. Тому на підприємствах

 
 

Цікаве

Загрузка...