WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасна бухгалтерія та сучасний бухгалтер в Україні. - Курсова робота

Сучасна бухгалтерія та сучасний бухгалтер в Україні. - Курсова робота

течій;
3) початок наукової розробки з питань обліку і контролю.
Серед видатних вчених української школи, яка зародилася всередині російської в XIX ст. і продовжує розвиватись сьогодні як незалежний інститут, можна назвати: М.Т. Білуху, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Ю.А. Веригу, М.Г. Гайдая, A.M. Герасимовича, В.Г. Горєлкіна, З.В. Гуцайлюка, М.Я. Дем'яненка, М.Х. Жебрака, І.П. Житну, В.П. Завгороднього, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Л.П. Кулаковську, Б.М. Литвина, Ю.Я. Литвина, В.Г. Лінника, І.В. Малишева, Є.В. Мниха, П.П. Німчинова, В.О. Озерана, В.М. Олійника, Ю.І. Осадчого, В.М. Пархоменка, B.C. Рудницького, П.Т. Саблука, В.В. Сопка, Л.К. Сука, Ю.Д. Чацкіса, М.Г. Чумаченка, Л.С. Шатковську, В.Г. Швеця, В.О. Шевчука, С.І. Шкарабана та багато інших.
З тих пір, як Лука Пачолі написав свою книгу пройшло 500 років, а бухгалтерський облік, по суті, залишився незмінним. Мабуть, Лука Пачолі почував би себе комфортно при існуючих облікових системах. Йому було б нескладно зрозуміти і нові фінансові інструменти, які спочатку, можливо, завдали йому клопоту.
Програмісти ретельно відображають ці середньовічні ідеї на екрані o комп'ютера. Бухгалтерському обліку ще доведеться адаптувати нові винаходи, які трансформують фінансову звітність.
На заміну бухгалтерським регістрам прийдуть бази даних, частиною яких стане фінансова інформація. Для менеджерів буде забезпечено безпосередній доступ до цих даних. Скорочена версія баз даних буде передаватися по телефону на лазерні компакт-диски користувачів, і вони самі зможуть визначати тип фінансового звіту, який їх цікавить. Компанії вже не будуть обирати єдиний спосіб визначення прибутку, а зможуть використовувати весь спектр методів для поглиблення і розширення аналізу'. Використання структурованих гіпертекстів дозволить користувачу одержувати інформацію будь-якого рівня деталізації, яка може йому знадобитись для аналізу. З усією цією інформацією "на кінчиках пальців" інвесторів і здійсниться реальна революція в бухгалтерському обліку. Все, що для цього необхідно, - запровадити нову інформаційну технологію.
Досліджуючи історію розвитку бухгалтерського обліку, необхідно пам'ятати і про інші науки, які так чи інакше пов'язані з обліком. Думка, що кожна з наук, як об'єкт дослідження, повинна обмежити своє власне поле діяльності і займатися виключно ним, збіднює проблематику і не має майбутнього. Для розвитку науки необхідно встановлювати контакти і сприяти взаємодії між окремими галузями наук в минулому, теперішньому та майбутньому. Необхідно використовувати так званий корпоративний (селективний, об'єднуючий) підхід, суть якого полягає в тому, що знання, отримані з різних дисциплін, так чи інакше пов'язаних з бухгалтерським обліком, служать вихідним матеріалом, який може бути використаний при побудові нових методологічних конструкцій обліку.
Національні системи бухгалтерського обліку і звітності
Система - це така сукупність об'єктів, яка в результаті їх об'єднання набуває певних властивостей, відмінних від властивостей кожного з окремих суб'єктів (емерджентність).
Складні динамічні системи, до яких належить і система бухгалтерського обліку, визначаються наявністю великої кількості різних показників, що характеризують стан окремих її елементів, входів та виходів та вимірюються кількісно у вигляді конкретних чисел. Такими показниками є дані про постачання, виробництво та збут, використання ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових), стан розрахунків з постачальниками, покупцями, банком, бюджетом, фінансовий результат та його використання тощо.
Бухгалтерський облік, як система, являє собою сукупність елементів певної форми і змісту, які взаємно пов'язані між собою і об'єднані регулярною взаємодією. Можна виділити такі елементи системи бухгалтерського обліку, як: носії інформації, рахунки, подвійний запис, оцінка господарських фактів, калькуляція, інвентаризація, бухгалтерський баланс, звітність, регістри бухгалтерського обліку, форми обліку, спосіб обробки інформації. Бухгалтерський облік є відкритою системою, у якій кількість елементів та зв'язки між ними змінюються в залежності від входів та виходів з неї.
В силу багатьох причин національні системи бухгалтерського обліку різних країн суттєво відрізняються. Це пов'язано з загальним рівнем освіти в кожній країні, політичними та економічними зв'язками її зі світом, відмінностями законодавчих систем тощо. Досить значну роль тут відіграє і спосіб виробництва, і рівень інфляції, і темпи економічного розвитку, і ще багато суто економічних факторів. Тому, системи обліку і контролю в економіці формуються специфічно і в основному оптимально для кожної країни.
Двох абсолютно однакових систем, бухгалтерського обліку не існує. В основі їх різноманітності лежить вплив соціального середовища, що і створює систему бухгалтерського обліку. До факторів соціального середовища можна віднести: стадію економічного розвитку, особливості підприємницької діяльності, ступінь втручання керівництва в економічні відносини, спокусливість та освіченість користувачів та творців бухгалтерської звітності, характер бухгалтерської професії, наявність . специфічних прийомів регулювання бухгалтерського обліку, рівень інфляції, культурні відносини, законодавчу систему, політичну систему, систему освіти, академічний вплив, міжнародний вплив (наприклад, колоніальне минуле) рівень іноземних інвестицій в країні.
В кожній окремо взятій країні соціальне середовище впливає на багато , аспектів бухгалтерського обліку, зокрема, необхідність наявності бухгалтерської інформації у осіб, що приймають рішення; тип і рівень бухгалтерської інформації, що вимагається; основні підходи до прийняття бухгалтерських стандартів; загальний статус бухгалтерського обліку і самих бухгалтерів; загальна значимість облікової професії; специфічні принципи і . процедури бухгалтерського обліку, що застосовуються.
Суттєвий вплив на бухгалтерську практику також може здійснити і оподаткування. В багатьох країнах Європейського союзу, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Бельгію, в бухгалтерській звітності витрати відображають в тій сумі, в якій вони приймаються для податкових розрахунків. Щоб зрозуміти, як в кожній країні розвивається власна система бухгалтерського обліку та звітності, необхідно визначити ті фактори, які впливають на особливості створення і функціонування таких систем.
ПРАВИЛА І ПОСТУЛАТИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Постулат (лат. postulatum - вимога) - вихідне положення, припущення, що приймається без доказів. Очевидність постулату не може піддаватись сумніву, і він буде вважатись істинним до тих пір, поки не буде доведено протилежне.
Постулати бухгалтерського обліку доповнюютьсяправилами. Правило -положення, в якому відображена закономірність, постійне співвідношення будь-яких явищ.
Постулати бухгалтерського обліку визначають загальнометодологічні концепції обліку - принципи. Слово принцип (від лат. рrincipium - початок, основа) - вихідне положення будь-якої теорії, вчення, науки, що визначає всі наступні положення,

 
 

Цікаве

Загрузка...