WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та обов’язки головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку - Реферат

Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та обов’язки головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку - Реферат


Реферат
Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та обов'язки головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку
Виконав:
ст.гр.МЕ-37 Шуляр Ю.В.
Перевірила:
Устінова І.Г.
ЛЬВІВ 2001
Функції бухгалтерів-аналітиків та
розподіл обов'язків в бухгалтерії
Бухгалтер відіграє значну роль на всіх етапах управління: в процесі планування діяльності він бере участь у складанні та узгодженні бюджетів, розробці стандартів витрат, надає інформацію про минулі події та складає розрахунки щодо можливих наслідків майбутніх дій
Функціональні обов'язки ведення управлінського обліку покладаються на бухгалтерів-аналітиків. Бухгалтер-аналітик - це працівник бухгалтерії, який готує інформацію для прийняття управлінських рішень.
Таким чином, бухгалтер-аналітик допомагає менеджерам у виконанні ними функцій планування, контролю, організації та мотивації.
Планування
В процесі планування бухгалтер-аналітик приймає участь в розробці перспективних планів шляхом надання інформації, яка використовується для прийняття управлінських рішень з питань про те, які товари продавати, на яких ринках і за якими цінами, а також для оцінки пропозицій по капіталовкладеннях. Для складання кошторису бухгалтер-аналітик надає короткострокові плани. Він відповідає за формування даних про результати минулого періоду, які можуть знадобитися при прогнозуванні показників, встановлює процедуру (методику) складання кошторису і графіку роботи, координує розробку короткострокових планів всіма підрозділами підприємства і стежить за тим, щоб ці плани були тісно взаємопов'язані. Потім бухгалтер-аналітик зводить ці у плани загальний фінансовий кошторис), який подає для затвердження вищому керівництву.
Контроль і регулювання.
Для здійснення процесу контролю і регулювання використовуються дані управлінського обліку, які зводяться у звіти про досягнуті результати, в яких наводиться порівняльний аналіз фактичних результатів і запланованих показників для кожного центру відповідальності, який очолюється менеджером, що володіє делегованими повноваженнями і відповідає за результати роботи цього сегменту.
Бухгалтер-аналітик відіграє велику роль в процесі контролю і регулювання, інформує менеджера про випадки відхилень окремих результатів виробництва від планових показників. Іншими словами, бухгалтер-аналітик допомагає здійснювати процес контролю і регулювання шляхом проведення оперативного аналізу виробничих результатів і визначення слабких місць виробництва. Цей спосіб управління по відхиленнях звільняє менеджерів (керівників) від необхідності приділяти час і увагу тим операціям виробничого процесу, які здійснюються відповідно до планів. Крім того, цей спосіб дає можливість інформувати керівництво про те, на яких ділянках виробництва не можна досягнути планових показників.
Організаційна робота
Визначення елементів організаційної структури є досить суттєвим для ефективного функціонування системи управлінського обліку. Водночас система управлінського обліку представляє собою внутрішню систему звітності для цієї організаційної структури.
Управлінський облік сприяє здійсненню організаційної роботи шляхом створення і удосконалення ефективної системи обміну інформацією та звітності. Наприклад, плани надходять тим менеджерам (керівникам), які будуть відповідати за їх реалізацію, при цьому вони повинні чітко розуміти, які завдання постають перед ними на майбутній бюджетний період. Крім того, інформація, що міститься в кошторисі, може бути корисною для менеджерів (керівників) різних організаційних підрозділів з точки зору організації взаємодії між ними, коли кожен з них знає, в яких умовах буде діяти його партнер (вимоги, які ставляться до нього, його потреби, можливі обмеження).
Бухгалтерські звіти про використання кошторису надають менеджеру (керівнику) важливу інформацію, з якої він може зробити висновки про те, наскільки вдало він здійснює керівництво і які питання вимагають детального розгляду за допомогою методу управління по відхиленнях.
Мотивація
Кошториси і звіти про їх використання, які складаються бухгалтером-аналітиком, відіграють важливу роль в стимулюванні діяльності працівників підприємства. Кошториси містять планові показники (завдання), які повинні спонукати менеджерів (керівників) будувати роботу так, щоб підприємство в цілому змогло досягти поставлених перед ним цілей, адже, чітке уявлення про планові показники (завдання) краще стимулює діяльність людей, ніж зрозумілість і невизначеність. Звіти про виконання кошторису покликані інформувати, проте які показники повинні бути досягнуті. Крім того, бухгалтер-аналітик сприяє стимулюванню діяльності працівників підприємства, надаючи допомогу у визначенні потенційних управлінських проблем і кола питань, які вимагають детального розгляду. Він створює основу для підвищення ефективності здійснення керівниками процесу контролю і регулювання. Проте, аналіз кошторисів і звітів про виконання кошторису можуть викликати серйозні ускладнення в психологічному кліматі колективу і негативно вплинути на процес стимулювання, якщо їх використовують і інтерпретують без достатнього усвідомлення проблеми поведінки, які можуть виникнути на підприємстві.
Розподіл обов'язків в бухгалтерії
Обов'язки бухгалтерів-аналітиків повинні бути закріплені в посадових інструкціях. Головний бухгалтер в структурі управління підприємством здійснює функціональне керівництво, хоча й теоретично, безпосередньо через директора, його рішення про облікові процедури беруть свій початок внизу лінійного ланцюга команд.
Головний бухгалтер - це фінансовий керівник, який звичайно координує діяльність як у сфері фінансового, так і управлінського обліку. До сфери управлінського обліку відноситься планування і контроль, звітність та її аналіз, оцінка і консалтинг. Посадовий рівень і обов'язки головного бухгалтера на різних підприємствах різні. В малих підприємствах його функції мало відрізняються від функцій рахівника, який поєднує факти переважно для складання балансу і звіту про фінансові результати. На великих підприємствах головний бухгалтер є ключовим адміністратором, який допомагає управлінню декількох сотень підрозділів. У більшості фірм статус головного бухгалтера - дещо середнє між двома описаними ситуаціями.
Отже, головний бухгалтер відіграє подвійну роль в організації. По-перше, він подає вищому апарату управління повні фінансові звіти по підрозділах, по-друге - надає допомогу менеджерам в плануванні і контрольних операціях.
Для потреб управлінського обліку в структурі бухгалтерії доцільно виділити:
" відділ підготовки спеціальних даних для прийняття проблемно-орієнтовних рішень;
" відділ поточного планування і контролю, що включає групу аналізу.
Функції цих відділів (наприклад, пояснення розбіжностей між бюджетними і фактичними показниками) звичайно здійснюються досвідченим бухгалтером,який, досягнувши певного досвіду, може пояснити все з точки зору працівників управління.
Управлінський облік пов'язує процес управління з обліковими процесами. Щоб підняти свій статус,

 
 

Цікаве

Загрузка...