WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасні форми і системи заробітної плати - Курсова робота

Сучасні форми і системи заробітної плати - Курсова робота

організації або уповноважений ним орган зобов`язується сплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором, угодою сторін.
Контракти мають перевагу над традиційними трудовими договорами, які не повністю враховують особисті якості працівників та змістовну специфіку їхньої професійної діяльності, не забезпечують належної відповідальності за доручену справу.
Контракт має юридичну форму, оскільки прийняття на роботу працівників може здійснюватися у випадку, прямо передбачених чинним законодавством.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників, з якими укладається контракт, визначається угодою сторін. Розміри виплат не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами й колективним договором, і залежать від виконання умов контракту.
Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеною сторонами у контракті, іможе бути змінений за угодою сторін, складеної у письмовій формі. Він є підставою для видання наказу про прийняття працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.
Оплата праці в бригадах
В умовах становлення ринкових відносин організація колективних систем оплати праці, особливо підрядних та орендних, потребує глибокого обґрунтування. За адміністративно-командної системи колективні форми організації й оплати праці впроваджувалися навіть на тих виробництвах, на яких це було неефективно й недоцільно. З зв`язку з цим необхідно враховувати умови, які визначають доцільність і необхідність колективних форм організації й оплати праці. Застосування їх найдоцільніше тоді, коли об'єднання працівників у трудовий колектив зумовлено технологічною необхідністю, тобто для виконання певного технологічного комплексу потрібні спільні зусилля працівників, а кінцеві результати виробництва є безпосереднім результатом їхньої праці.
Такими роботами можуть бути:
" спільне обслуговування апаратів, агрегатів, великого устаткування, складання й монтаж великих об`єктів, а також певні важкі роботи, які не можуть виконуватися окремими працівниками. На цих роботах відсутня можливість рівномірного завантаження протягом зміни працівників різної спеціальності через різну трудомісткість окремих видів робіт;
" роботи на конвеєрах, на яких досягнення кінцевого результату потребують від кожного працівника чіткого, злагодженого, синхронізованого за часом виконання операції, обсяг роботи кожного наступного працівника залежить від успішної роботи попереднього. Затрати праці кожного працівника відбиваються безпосередньо в кінцевих результатах виробництва і можуть бути виміряні кількістю готових виробів;
" роботи пов`язані з обслуговуванням технологічного процесу і контролем за його ходом.
Бригадна форма оплати праці застосовується тоді, коли в досягненні найкращих кінцевих результатів праці заінтересована як бригада в цілому, так і кожен її член зокрема. Праця в бригадах може оплачуватися із застосуванням як відрядної, так і почасової форм заробітної плати.
Відрядну форму оплати праці застосовують на тих ділянках і видах робіт, на яких самі робітники істотно впливають на кількісні та якісні результати праці. При цьому мають забезпечуватися:
" розрахунки кількісних показників виробітку і виконаних робіт, які правильно відбивають затрати праці робітників;
" установлення колективних норм виробітку, облік їх виконання і розрахунок відрядних розцінок;
" умови для точного обліку фактично вироблених бригадою виробів або виконаних робіт;
" виробничі умови для збільшення колективом бригади виробітку продукції або обсягу робіт проти установлених норм і завдань.
Преміювання членів бригади здійснюється за виконання і перевиконання установлених виробничих завдань, технічно-обгрунтованих норм, поліпшення якості продукції, економію сировини, матеріалів тощо.
Почасову форму оплати праці найчастіше застосовують:
" якщо робітники безпосередньо не впливають на збільшення обсягу випуску продукції, оскільки це визначається продуктивністю машини;
" коли відсутні кількісні показники виробітку, необхідні для установлення відрядної розцінки;
" якщо організовано контроль і ведеться облік, який фактично відпрацьовано робітниками;
" за правильного застосування норм праці;
За почасовою оплатою члени бригади преміюються за виконання нормованих завдань, норм обслуговування, дотримання установлених якісних показників та ін.
Загальний заробіток бригади за відрядної форми оплати праці складається з таких частин:
" заробітку за відрядними розцінками, включаючи оплату за підвищеними розцінками до 20%, розраховану на основі міжгалузевих і галузевих нормативів трудових затрат;
" премії, нарахованої робітникам бригади;
" доплат молодим робітникам за виконання роботи за зниженими норами виробітку;
" оплата браку і простоїв не з вини робітників тощо.
За почасовою оплатою праці в загальний заробіток бригади включаються:
" тарифна частина заробітку робітників за фактично відпрацьований час;
" премія, нарахована робітникам;
" доплати за суміщення професій і виконання установленого обсягу робіт з меншою чисельністю;
" доплати за тимчасове виконання, крім своєї роботи, обов`язків відсутніх робітників за умови виконання бригадою установленого їм обсягу робіт та ін.
У загальний заробіток бригади не включаються:
" премії одноразового характеру, які виплачуються окремим робітникам за виконання особливо важливих завдань;
" освоєння нової техніки;
" виготовлення продукції на експорт;
" економією матеріальних і фінансових ресурсів та інші заохочувальні виплати, які установлюються кожному окремо, та ін.;
" різні виплати й доплати, установлені чинним законодавством;
" оплата часу відпусток тощо.
Крім цього, в загальний заробіток бригади не включається, а встановлюються персонально надбавки висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу професійну майстерність.
Розраховуючи загальний заробіток за відрядної форми оплати, важливо визначити бригадні розцінки.
Для забезпечення ефективності роботи виробничих бригад важливе значення має розподіл заробітної плати між її членами з урахуванням кількості та якості їхньої праці, її результатів.
Бригади найчастіше створюються з робітників, у яких за індивідуальної роботи склалися різні рівні заробітної плати, що відбивають їхню кваліфікацію і результативність праці. У разі переходу в бригаду робітник заінтересований у тому, щоб його заробіток не тільки знизився, а й підвищувався. У зв`язку з цим використовуються базові коефіцієнти, які розраховуються для робітників у момент створення бригад і діють протягом установленого рішення бригади строку. По

 
 

Цікаве

Загрузка...