WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” - Курсова робота

Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” - Курсова робота

внески у пенсійний фонд 651 311 259,00
14 Сплачено утримані внески у фонд безробіття 653 311 64,75
15 Сплачено утримані внески у фонд соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності 652 311 85,75
16 Перераховано податок з доходів фізичних осіб до бюджету 641 311 1038,91
4.Документальне оформлення та порядок виплати заробітної плати.
Для нарахування заробітної плати, яка належить кожному працівникові, розраховують заробіток за місяць і від цієї суми здійснюються необхідні відрахування. Розрахунок на підприємстві здійснюють у Розрахунково-платіжній відомостях.(Дод№1). У лівій частині Розрахунково-платіжної відомості записують суми всіх видів нарахованої заробітної плати за її видами ( погодинно, премії та інші нарахування), а в правій - утримання за їх видами і суми до видачі.
Розрахунково-платіжні відомості складають щомісячно по кожному цеху, допоміжних та підсобних службах, відділах з групуванням прізвищ працюючих у розрізі категорій.
Групування заробітної плати у відомостях по цехах та інших структурних підрозділах за категоріями працівників і видами заробітної плати сприяє оперативному складанню звітності по праці та заробітній платі, контролю за її використанням та напрямками витрат.
Нарахування заробітної плати здійснюється на підставі відповідних первинних та групових документів.
Для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідно мати відомості про посадові оклади (на основі штатного розкладу); про присвоєні розряди (на основі наказів директора підприємства), а також дані табельного обліку відпрацьованого ним часу за відповідний період (місяць тощо).(Дод№3).
Виплата зароробітної плати працівників підприємства проводиться по розрахунково платіжній відомості.Строк виплати заробітної плати на ПП "Ранок" визначений в колективному договорі даного підприємства 05-10числа наступного місяця за який нарахована заробітна плата. Привиплаті заробітної плати перераховуються внески до фондів соціального страхування.
Якщо кошти для виплати заробітної плати отримують в установах банку, то внески до фондів соціального страхування повинні перераховуватися в день отримання коштів.В тому випадку коли виплата заробітної плати проводиться з каси підприємства (виручка реалізації товарів,робіт,послуг) перерахування до фондів може проходити в наступний день після виплати заробітної плати.Якщо коштів на виплату заробітної плати не вистачає і виплата провидиться не вповному обсязі ,тоді перерахування до фондів повинно проводитись пропорційно до сум виплати заробітної плати.
ВИСНОВОК
Заробітна плата - це точка перетину інтересів багатьох: підприємства; працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати , якщо не як найважливіших . У зв'язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера , пов'язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона , як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки, пов'язані із заробітною платою.
Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства.
З одного боку, це пов'язано з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ.
Зіншого боку, з тою обставиною, що суми, що спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов'язкових зборів у бюджет і цільові фонди.
Бухгалтерський облік на підприємстві повинен забезпечувати : точний розрахунок заробітної плати кожного робітника відповідно до кількості і якості витраченої праці, що діють формами і системами його оплати, правильний підрахунок утримань із заробітної плати; конроль за дисципліною праці, використанням часу і виконанням норм виробітки робітниками, своєчасним виявленням резервів подальшого росту продуктивності праці, витратою фонду заробітної плати (фонду споживання) і т.п.; правильне нарахування і розподіл по напрямках витрат відрахувань на соціальне страхування і відрахувань у Пенсійний фонд України.
Перехід до ринкових відносин економіки України, у якій раніше панувала централізована система планування і керування, потребує переробки системи бухгалтерського обліку, звітності, контролю, аналізу, а також придбання фахових навичок і уміння робітників приймати правильні й ефективні управлінські рішення.
Основою ефективної діяльності будь-якого суб'єкта господарювання виступає чітко налагоджена система урахування і контролю. Незалежно від форми власності фірмі необхідний бухгалтерський облік як основа, що підтверджує юридичну і фінансову обгрунтованість дій фірми, її взаємодії з органами державного керування і правопорядку і дотримання встановлених норм і правил.
Останнім часом законодавчі і нормативні документи, що регламентують оподатковування витрат на оплату праці, змінювалися досить часто. Яскравим прикладом служить Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003р № 1058-1 ВР, із змінами і доповненнями У цей документ дев'ять разів вносилися зміни і доповнення відповідними законами України Два з них стосувалися безпосередньо зміни бази оподатковування збором у Пенсійний фонд для підприємств, а один - ставки збору для робітників підприємства .Тому бухгалтеру важливо знати, як здійснювати оподаткування тієї або іншої виплати в даний час
Особлива увага виділена порядку проведення індексації заробітної плати, і виплати компенсації робітникам утрати частини заробітної плати в зв'язку з затримкою термінів її виплати.
Бухгалтерський облік тісно пов'язаний із багатьма категоріями економічних наук, і насамперед - із категоріями споживчого ринку - ціною, рентабельністю, прибутком, фінансовою усталеністю, ліквідністю. Бухгалтерський облік служить першоосновою ефективної господарської діяльності.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про оплату праці".
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.99 р. ;
2. Положення про П (С) БО ;
3. Закон України "Про власність" ;
5. Закон України "Про підприємства" ;
6. Закон України "Про господарські товариства" ;
7.Грабова Н.М., " Теорія бухгалтерський обліку "
8. Завгородний В.П. "Бухгалтерський облік в Україні"
9. Собко А.В., Кузьмінський А.М., "Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу".
10. Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік"
11. Баланс 2005р.
12. "Бухгалтерський фінансовий облік" - під редакцією Ф.Ф. Бутенця 2005 р.;
13. Білуха М.Т. "Теорія бухгалтерського обліку" 2000 р. ;
14. "Вісник податкової служби України" 2005р-2006р
15.Все про бухгалтерський облік 2005р-2006р.
10. Галицькі Контракти, 2006р.
11. Урядовий кур'єр, 2006 р.
12.Пенсійний кур'єр,2006р.
13. План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція по його застосуванню, затвердження наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 ; 15. Пархоменко В.І. " Бухгалтерський облік в Україні " 2005р.

 
 

Цікаве

Загрузка...