WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” - Курсова робота

Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” - Курсова робота

грошові і натуральні премії;
4) компенсація за невикористану відпустку;
5) оплата за надурочний час, за вихідні, святкові дні;
6) премії за підсумками роботи за рік;
7) допомоги з фонду соціального страхування, в тому числі по тимчасовій непрацездатності;
8) суми по відшкодуванню втрати працездатності;
9) допомоги по безробіттю;
10) пенсії за виключенням надбавок до пенсій інвалідам 1-ї групи по догляду за ними;
11) стипендія.
Не утримуються аліменти з сум:
1) вихідної допомоги при звільнені;
2) одноразових премій;
3) компенсації при відрядженні;
4) допомог на поховання;
5) допомог багатодітним і одиноким матерям;
6) дотацій за обіди;
7) вартості путівок в санаторії за рахунок фонду споживання.
В триденний строк з дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії і стипендії, суми утриманих аліментів повинні бути виплачені отримувачу чи переведені поштою за рахунок платника.
Якщо особа, що сплачує аліменти, виїзджає за кордон на постійне місце проживання, то вона забов'язана сплачувати всю суму аліментів за період до досягнення дитиною повноліття, виходячи з заробітної плати за останній місяць роботи до моменту виїзду.
Утримання профспілкових внесків здійснюється, якщо працівник є і членом профспілки. Профспілкові внески розраховуються від загальної ! суми нарахованої заробітної плати за звітний місяць за винятком нара- ! хованої суми допомоги за дні тимчасової непрацездатності за той самий період. Розмір внесків встановлюється профспілкою.
В обліку утримання цих внесків відображається проведенням: Дт 661 Кт 685.
На ПП "Ранок" не проводиться утримання за виконавчими листами оскільки працівники які працюють на цьому підприємстві не мають виконавчих листів і не сплачують аліментів.
3.Синтетичний облік утримань із заробітної плати.
Облік заробітної плати в системі рахунків - це синтетичний облік нарахування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми працюючим і віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки витрат за статтями і об'єктами калькулювання.
Рахунок № 66 "Розрахунки з оплати праці" призначений для обліку розрахунків за всіма видами оплати праці: заробітної плати, премії, виконання громадських обов'язків та ін.
Для обліку розрахунків по оплаті праці використовують два субрахунки:
№ 661 "Розрахунки за заробітною платою";
№ 662 "Розрахунки з депонентами".
На кредиті субрахунку № 661 "Розрахунки за заробітною платою" відображаються:
- нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва, виробництва напівфабрикатів, допоміжних виробництв;
- нарахована заробітна плата робітникам за обслуговування і ремонт обладнання цехів основного виробництва;
- нарахована заробітна плата службовцям та обслуговуючого персоналу;
- нарахована заробітна плата спеціалістам;
- нарахована плата працівникам житлово-комунального підприємства;
- нарахована заробітна плата за впровадження нової техніки, технології, за виконаний ремонт основних засобів;
- суми нарахованої допомоги з тимчасової непрацездатності;
- сума премій, нараховані за рахунок коштів Фонду економічного стимулювання або Фонду спеціального призначення;
- оплата праці за рахунок коштів Резерву наступних витрат і платежів та інші.
На кредиті субрахунку № 662 "Розрахунки з депонентами" відображаються суми своєчасно не виданої заробітної плати, премій, допомоги тощо працівникам підприємства.
На дебеті субрахунку № 661 "Розрахунки за заробітною платою" відображаються виплачена заробітна плата, депонована заробітна плата, відрахований прибутковий податок із заробітної плати працівників та службовців на користь державного бюджету, відраховані аліменти та інші відрахування згідно з виконавчими листами, відрахування у розмірі 1%-5% з заробітної плати кожного працюючого до Пенсійного фонду, у розмірі 1% профспілкових внесків від нарахованої заробітної плати членів профспілкової організації, сплачені дивіденди за акціями, відрахуваннясум за лікарняними листами, 0,5% - збір на випадок безробіття та ін.
На дебеті субрахунку № 662 "Розрахунки з депонентами" відображаються видачі депонованих сум.
Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі має стільки ж рахунків, скільки працюючих на підприємстві за обліковим складом, тобто це облік розрахунків по заробітній платі по кожному працюючому окремо. Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичного рахунку (тобто по кожному працюючому) дорівнюватиме кредитовому обороту синтетичного рахунка № 66 за звітний місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу, підприємству в цілому. Сума всіх відрахувань за аналітичними рахунками дорівнюватиме дебетовому обороту синтетичного рахунка № 66. Сума в графі Розрахунково-платіжної відомості "Сума, належна до виплати" аналітичних рахунків дорівнює кредитовому сальдо синтетичного рахунка № 66 "Розрахунки з оплати праці". Кредитове сальдо рахунка № 66 показує заборгованість підприємства робітникам і службовцям на 1-ше число кожного за звітним місяця.
По рахунку 66 може бути розгорнутий залишок: кредитовий, який відображає заборгованість підприємства працівникам підприємства по заробітній платі, і дебетовий, що показує заборгованість працівників підприємству по заробітній платі.
Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці кореспондує з такими рахунками
У реєстрах журнально-ордерної форми обліку на ПП "Ранок" для відображення операцій по рахунку 66 передбачено журнал-ордер № 10-2 с./г.(Дод.№2)
Журнал-ордер відкривається на місяць. В журналі-ордері № 10-2 с./г. відображають нараховану заробітну плату та пов'язані з нею суми відрахувань на соціальні заходи та забезпечень майбутніх витрат. Крім того в журналі-ордері № 10-2 с./г. виділено окремий розділ для відображення дебетових оборотів по рахунку № 66. Підставою для відображення дебетових оборотів є Розрахунково-платіжні (Дод№1) відомості або Книги обліку розрахунків по оплаті праці підсумок обороту за місяць по кореспондуючим рахункам.
Для контролю за використанням фонду оплати праці і станом розрахунків по оплаті праці з робітниками і службовцями складається відомість ф.№ 10.2.3 с./г. "Зведена відомість по розрахунках з робітниками і службовцями". Ця відомість складається на підставі показників розрахунково-платіжних відомостей за звітний місяць або книги розрахунків по оплаті праці.
Операції по нарахуванню зар.плати відображаються проводками.
№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума грн.
Дебет Кредит
1 Нарахована ЗП амін.персоналу 92 661 2800,00
2 Нарахована ЗП працівникам основного виробництва 23 661 8750,00
3 Нарахована ЗП працівникам збуту 93 661 1400,00
Всього нараховано ЗП 12950,00
4 Утримано податок на доходи фізичних осіб 661 641 1038,00
5 Утримано внески до Пенсійного фонду 661 651 259,00
6 Утримано збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 661 652 85,75
7 Утримано збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 661 653 64,75
8 Утримано за виконавчими листами 661 685 ______
9 Утримано суму поштового збору 661 685 ________
10 Виплачено заробітну плату 661 301 5150,00
11 Перераховані аліменти одржувачу 685 301 ________
12 Сплачено поштовий збір (з ПДВ) 685 301 ________
13 Сплачено утримані

 
 

Цікаве

Загрузка...