WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” - Курсова робота

Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” - Курсова робота

Кодексі законів про працю України подаються мовою оригіналу.
Основні положення з питань зайнятості, оплати праці, гарантій і компенсацій, трудової дисципліни, охорони праці, праці жінок і молоді, трудових спорів та трудового колективу наведені в Кодексі законів про працю України.
Окремі питання соціального захисту громадян, передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Трудові відносини з тимчасовими працівниками регулюються Указом Президії Верховної Ради СРСР "Про умови праці тимчасових робітників та службовців".
Трудові відносини з працівниками, зайнятими на сезонних роботах, регулюються Указом Президії Верховної Ради СРСР "Про умови праці робітників та службовців, зайнятих на сезонних роботах".
Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. № 278.
Умови роботи за сумісництвом регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" (ЗП України, 1993, № 9, ст. 184) і Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мінюсту і Мінфіну України від 28 червня 1993 р. № 43 (Людина і праця: Інформ бюл. Мінпраці України, 1993, № 8).
Питання про відпустки регулюються Конституцією України, Законом України від 15 листопада 1996 р. "Про відпустки" (ВВР, 1997, № 2, ст. 4), Кодексом законів про працю України, Законом України "Про внесення змін, що стосуються відпусток, до Кодексу законів про працю України ", іншими законами та нормативно-правовими актами України.
Справляння збору до Пенсійного фонду України регламентується:
Згідно з Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058-IV внески до Пенсійного фонду
- Законом України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 09.07.2003р. . № 1058-IV
- Інструкцією "Про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України", затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 03.06.2003р. № 4-6.
Перелік видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.1998 р. № 697 "Про затвердження Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій".
Справляння збору до Фонду соціального страхування сплачується на підставі:
Згідно із Законом України № 2240-ІИ від 18.01.2001р. з заробітної плати працівників утримується внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
- Інструкції "Про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України" від 18.01.2001р. № 11;
- Згідно із Законом України № 1533-Ш "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000р.
Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці.
Але проголошені закони не можуть забезпечити вирішення економічних проблем, однією з найважливіших з яких є гідна людини заробітна плата.
2.Облік розрахунку утримань із заробітної плати на прикладі ПП"Ранок".
ПП"Ранок " за кількістю працюючих відноситься до малих підприємств зареєстрованих в Україні. Вид економічної діяльності підприємства: 1)ресторанне господарство;
2)побутове обслуговування населення;
На даному підприємстві оплата праці проводиться згідно встановлених посадових окладів,і відпрацьованих людино-годин. На підприємстві між працівниками та керівником підприємства укладений колективний договір,яки затверджений Коломийським Управлінням праці та соціального захисту населення. Колективний договір укладається щорічно, додатками до колективного договору є: штатний розпис працівників підприємства, графік роботи, графік основних та додаткових відпусток.
Зі сум нарахованої заробітної плати членів трудового колективу, осіб, що працюють на підприємстві за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові роботи, здійснюються обов'язкові та добровільні утримання. Обов'язкові утримання включають: податок на доходи фізичних осіб, внески до Пенсійного фонду, збори на соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та на випадок безробіття, утримання за виконавчими листками і приписами нотаріальних контор на користь юридичних та фізичних осіб.
Із нарахованих сум заробітної плати здійснюються у тримання у соціальні фонди.
Облік розрахунків з органами страхування підприємства ведуть на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", який має такі субрахунки:
651 "За пенсійним забезпеченням";
652 "За соціальним страхуванням";
653 "За страхуванням на випадок безробіття";
654 "За індивідуальним страхуванням";
655 "За страхуванням майна".
На рахунках бухгалтерського обліку суми утримань із заробітної плати прибуткового податку і відрахувань у фонди на ПП"Ранок" відображаються так:
№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума грн.
Дебет Кредит
1 Утримано податок на доходи фізичних осіб 661 641 1038,91
2 Утримано внески до Пенсійного фонду 661 651 259,00
3 Утримано збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 661 652 85,75
4 Утримано збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 661 653 64,75
2.1.Податок з доходів фізичних осіб. Податкові соціальні пільги.
Заробітна плата, як і інші доходи, що отримують фізичні особи, підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.
Утримання податку на доходи фізичних осіб із доходів, нарахованих (виплачених) у вигляді заробітної плати, здійснюють за такою формулою:
Пдох = (Д- Зпф - Зсоц - Збезр - СоцП) х СтПдох, де Пдох - податок на доходи фізичних осіб;
Д - дохід, нарахований (виплачений) у вигляді заробітної плати; Зпф - внесок до Пенсійного фонду, що утримується з доходу працівника; Зсоц - збір до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що утримується з доходу працівника;
Збезр - збір до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, що утримується з доходу працівника;
СоцП- податкова соціальна пільга (якщо працівник має право на соціальну пільгу); СтПдох - ставка податку на доходи.
Розмір ставки податку на доходи та розмір соціальної податкової пільги наведено у таблиці 1.
Таблиця 1. Розмір ставки податку на доходи та розмір соціальної податкової пільги
На 2004 рік На 2005 рік На 2006 рік Починаючи з 2007 року
Ставка податку на доходи фізичних осіб (у відсотках до бази оподаткування) 13% 15%
Розмір податкової соціальної пільги (у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року) 30% 50% 80% 100%
Згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 p. №889-IV платник податку на доходи з фізичних осіб (працівник) має право на зменшення суми загального місячного

 
 

Цікаве

Загрузка...