WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

на кухні.
Для кращого обслуговування населення підприємства громадського харчування мають у своєму складі роздрібну торгову мережу (буфети, кіоски, лотки тощо), а великі підприємства і магазини кулінарії, напівфабрикатів тощо. Буфети організують у залах їдалень, ресторанів, у навчальних закладах, школах, у цехах заводів, фабрик, у театрах тощо. Буфети виконують ті ж функції, що і підприємства роздрібної торгівлі. Вони реалізують продукцію кухні, кулінарні вироби і покупні товари безпосередньо покупцям за готівку, як з використанням РРО, так і без них, що обумовлює відмінність в документальному оформленні і відображенні в обліку таких операцій. КП "Казка" у своєму складі має бар.
Документальне оформлення продажу товарів та готових виробів здійснюється на підставі наступних первинних документів:
- фіскального (касового) чеку на товари (послуги), коли продаж здійснюється за готівку з використанням РРО;
- розрахункової квитанції, коли продаж за готівку здійснюється без використання РРО;
- прибуткового касового ордеру - при здачі виручки з операційної каси підприємства до головної;
- довідки касира-операціоніста про денну виручку при здачі виручки з операційної каси підприємства до головної;
- супровідної відомості - при здачі виручки з операційної каси безпосереднього інкасатору.
На КП "Казка" сума виручки проходить через головну касу підприємств, вона відображається в прибутковій частині звіту касира головної каси на підставі прибуткових касових ордерів. Сума реалізованих товарів відображається у видатковій частині товарного звіту на підставі квитанцій до прибуткових касових ордерів. Ці суми повинні бути тотожними.
Інформація про обсяг реалізованих покупцям кулінарних виробів власного виробництва і покупних товарів за місяць накопичується в реєстрі товарообігу, у який щодня заноситься загальна сума виручки від реалізації із Z-звіту РРО. Причому сума виручки розбивається на виручку від реалізацію товарів власного виробництва (виробів кухні) і виручку від реалізації покупних товарів.
З метою оперативного аналітичного обліку на КП "Казка" додатково до реєстру товарообігу складаються реєстри:
- реалізованих страв (виробів кухні);
- обліку продуктів на кухні;
- обліку десерту;
- обліку спиртних напоїв і т.д.
Реєстр реалізованих страв являє собою перелік виробів власного виробництва, реалізованих підприємством громадського харчування протігом визначеного періоду часу. У реєстрі по кожній страві вказуються:
- найменування страви;
- ціна продажу однієї страви;
- кількість страв даного найменування, реалізованого покупцям;
- сума виручки від реалізації страви даного найменування.
Щоденно завідувач виробництвом складає Звіт про рух продуктів за обліковими цінами.
Дані про надходження продуктів, товарів і тари заносяться до звіту на підставі документів комори, постачальників тощо. Витрата продуктів визначається на підставі актів про реалізацію готової продукції, накладних, денних забірних листів. Звіт складається у двох примірниках, перший разом з доданими документами надходить до бухгалтерії.
Залишок продуктів на початок дня переноситься із попереднього звіту. Надходження продуктів встановлюється за накладними. Вартість продуктів, що витрачені на реалізовані та відпущені вироби визначають на підставі акту про реалізацію або за первинними видатковими документами. Витрачання, пов'язане зі списанням і поверненням продуктів у комору, визначають за актами на бій, лом, псування товару і накладними на повернення продуктів.
Облік сировини та готових виробів у таких цехах і в підприємствах громадського харчування ведуть матеріально відповідальні особи, що несуть відповідальність за таку продукцію. В склад виробництва КП "Казка" входить кондитерський цех.
Завідувач кондитерського цеху виходячи з наявної сировини, можливостей виробництва та умов реалізації складає наряд-замовлення на виготовлення кондитерських виробів. Замовлення складається для розрахунку наявної в коморі підприємства сировини, потрібної для випуску того чи іншого виробу. У замовленні зазначається найменування виробів в асортименті і необхідна кількість випуску кожного виду. Замовлення затверджує директор підприємства або його заступник. На підставі замовлення бухгалтерія розраховує потребу в сировині і визначає кількість сировини, що підлягає відпуску з комори в цех.
За необхідність заміни одного виду сировини рівноцінним іншим у наряді -замовленні наводиться відповідна довідка про заміну.
Наряд-замовлення одночасно є документом для встановлення виробничого завдання на виготовлення кондитерських виробів. Зворотний бік наряду-замовлення можна використати для розрахунку заробітної плати кондитерам. Наряд-замовлення складається в трьох примірниках. Перший передають завідувачу кондитерського цеху для виконання замовлення, другий залишається в бухгалтерії, третій є підставою для розрахункузаробітної плати.
У кондитерських цехах, що мають кілька бригад або змін, кількість сировини для цеху визначають на підставі зведеного наряду-замовлення. Приймання-передачу від однієї зміни в іншу відображають у наряді-замовленні за відповідними графами "Фактичний випуск". Здачу готових виробів з цеху в комору або експедицією оформляють денним забірним листом або накладною, в яких зазначають номар наряду-замовлення, за яким виготовлено кондитерські вироби.
Готові вироби до комори здає особисто начальник цеху або заступник у присутності матеріально відповідальної особи, що виготовила цю продукцію.
Приймання і здача виробів повинна супроводжуватися перевіркою виробів шляхом перерахунку і зважування, як в цілому всієї партії, так і ваги окремих виробів, реалізованих поштучного.
В усіх документах на прийом і передачу кондитерських виробів повинні бути зазначені повне найменування виробів, а по штучних - ще й вага одного виробу (наприклад: тістечко "Бісквітне" 1/80г, тістечко "Слойка" 1/75г).
Матеріальн відповідальні особи щодня складають звіт про рух готових виробів у двох примірниках. Перший з доданими прибутковими і видатковими документами передають до бухгалтерії під розписку на другому примірнику звіту, що залишається у матеріально відповідальної особи.
Незавершеного виробництва, як правило, на кінець дня (зміни) не повинно бути. Залишок може бути тільки за напівфабрикатами, на виготовлення яких за технологією потрібно більше ніж один робочий день (зміну). Якщо незавершене виробництво існує, то його слід завершити на другий день (зміну), і його закриття в обліку необхідно оформити окремою накладною із зазначенням причин, які призвели до наявності залишку по рахунку виробництва.
Для оформлення передачі готових виробів з кондитерського та інших цехів до комори (експедиції) підприємства громадського харчування оформлюється звіт про рух готових виробів. У звіті має бути зазначене повне і точне найменування виробів, а щодо штучних - вага одного виробу.
Звіт складають у двох примірниках. Один примірник з доданими документами здають до бухгалтерії, другий залишається у матеріально відповідальної особи.
3.3. Облік виробництва і реалізації власної продукції та покупних товарів
Підприємства

 
 

Цікаве

Загрузка...