WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

картки. Калькуляційні картки реєструються в спеціальному реєстрі. Правильність визначення ціни продажу страви (виробу) підтверджується підписами завідуючого виробництвом та особи, яка складає калькуляцію і затверджується керівником підприємством. Визначені у такий спосіб ціни продажу переносяться до реєстру роздрібних цін, а у подальшому фіксуються на цінниках. Розмір націнки підприємство встановлює самостійно (у відсотках або в абсолютних величинах) відповідно до вимог Закону України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.90 р. № 507-ХІІ та постанови Кабінету Міністрів України "Про удосконалення порядку формування цін" від 18.12.98 р. № 1998. При цьому можна застосовувати як єдине значення, такі різні величини націнки для всіх страв. Звичайно, величину націнки встановлюють так, щоб покрити всі витрати підприємства.
Визначення ціни реалізації на товари, що продаються поштучно (фрукти, цукерки, кондитерські вироби тощо), здійснюється у такій послідовності:
1. Визначається середня кількість штук покупних товарів в одному кілограмі.
Здійснюється шляхом фактичного перерахування у присутності комісії та оформлюється актом. До складу комісії повинні входити: працівник бухгал-терії, матеріально-відповідальна особа, директор підприємства.
2. Визначається покупна ціна однієї штуки шляхом ділення вартості 1 кг на середню кількість штук у кілограмі.
3. Нараховується торговельна націнка та податок на додану вартість.
3.2. Документальне оформлення продажу власної продукції та товарів.
Відпуск готової продукції з виробництва на реалізацію на КП "Казка" на підставі наступних первинних документів: денних забірних листів, меню-накладних, замовлень-рахунків, актів про реалізацію і відпуск виробів кухні, накладних, накладних на внутрішнє переміщення, а у випадку відпуску готової продукції стороннім організаціям - накладних на відпуск на сторону.
Документи на відпуск виписуються у двох примірниках. Перший примірник залишається у завідувача виробництвом, а другий у покупця, який одержав продукцію.
Денний забірний лист застосовується для оформлення відпуску виробів з кухні в буфети і дрібно роздрібну мережу, що підпорядковується підприємству (їдальні, ресторани), а також у роздаточну в тих випадках, коли роздача відокремлена від кухні.
Він складається в двох примірниках. Як правило, бланки денних забірних листів видаються бухгалтерсією завідувачу виробництвом (бригадиру) щодня (напередодні дня торгівлі) під розписку, нумеруються і реєструються в спеціальному журналі. При видачі бланків денних забірних листів працівників бухгалтерії вказує в журналі дату видачі, прізвище та ініціали матеріально відповідальної особи, яка отримала бланки документів, їх найменування, кількість і номери. На кожному примірнику забірного листа бухгалтерією вказується сума ліміту денного відпуску продуктів матеріально відповідальній особі.
У денному забірному листі вказуються найменування виробів (страв), продажна ціна виробів, кількість виробів по годинах відпуску. Готові вироби, реалізовані до кінця дня не в повному обсязі, підлягають поверненню у виробництво і вказуються в графі "Повернено".
Перший примірник забірного листа передається особі, яка одержала продукцію і разом з товарним звітом здає його в бухгалтерію підприємства. Другий примірник разом зі звітом про рух продуктів і тари на кухні надходить у бухгалтерію від завідувача виробництвом.
Документальне оформлення операцій, пов"язаних з продажем продукції і товарів
З відпуску готової продукції з
виробництва З продажу товарів і готової
продукції
Денний забірний лист
Фіскальний (касовий) чек на товари (послуги)
Меню-накладна Розрахункова квитанція
Замовлення-рахунок Прибутковий касовий ордер
Накладна на внутрішнє переміщення Супровідна відомість
Нкладна Довідка касира-операціоніста про
днну виручку
Товарно-транспортна накладна Реєстр товарообороту
Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні
Рєстр реалізованих страв
Рис 3.2 Документальне оформлення операцій, пов'язаних з продажем готової продукції і товарів.
При наявності декількох денних забірних листів (накладних) на відпуск із кухні страв рекомендується складати опис денних забірних листів чи накладних.
Денні забірні листи виписуються, якщо відпуск готової продукції протігом дня відбувається неодноразово. Якщо готова продукція відпускається один раз на день, її відпуск, як правило, оформляється не денними забірними листами, а накладними на внутрішнє переміщення.
Завідувач виробництвом або особа, ним на це уповноважена, під час відпуску з кухні заповнює відповідні графи першого примірника забірного листа під копіювальний папір. Перший1 примірник надається особі, що отримала вироби з кухні, а другий залишається у завідувача виробництвом.
Після закінчення роботи перший примірник забірного листа матеріально відповідальні особи (бармени, буфетники, продавці) здають із товарним звітом до бухгалтерії підприємства. Інші примірники цих документівнадходять до бухгалтерії від завідувача виробництвом разом зі звітом про рух продуктів і тари на кухні.
Повернення нереалізованої продукції з буфетів, дрібно роздрібної мережі на виробництво (кухню) відображається на окремій графі зібраного листа.
Після закінчення робочого дня (зміни) визначаються підсумки натуральних показників і вартість відпущеної продукції за забірним листом, які взаємно звіряються.
Меню-накладна застосовується при відпуску страв співробітникам підприємства та виготовленої продукції за безготівковим розрахунком. Підставою для складання документів є дані роздавальної відомості на відпуск страв, дані про кількість прийнятих талонів (абонементів) і вартість кожного виду харчування.
Замовлення-рахунок застосовується при відпуску виготовленої продукції при доставці обідів додому, обслуговуванні банкетів, урочистостей, прийомів тощо. Підставою для складання документа є дані про відпуск продукції, виготовленої у виробництві.
Накладна або товарно-транспортна накладна (за необхідності перевезення вантажу автомобілем) застосовується при відпуску виготовленої продукції структурним підрозділам; стороннім підприємствам, організаціям, установам; роздрібним торговельним підприємствам; та при повернення сировини і товарів у комору. Підставою для складання документу є дані про відпуск виготовленої продукції, найменування і кількість повернутої продукції.
Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні застосовується у всіх ресторанах, кафе, інших підприємствах громадського харчування, де застосовується така форма розрахунку зі споживачами, яка дозволяє отримати дані про реалізацію виробів кухні за найменуваннями, кількістю та їх вартістю.
Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні складає щодня завідувач виробництвом на підставі касових чеків, абонементів, талонів та інших документів.
Реалізовані й відпущені вироби групуються в акті за видами готової продукції. Порційні страви виділяються в окрему групу. Акт є додатком до звіту завідувача виробництвом про рух продуктів

 
 

Цікаве

Загрузка...