WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

продукції, виробничої програми, використання виробничих ресурсів, затрат на виробництво, фінансового стану підприємства Використовується для аналізу фінансового стану та доходів
?
Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА кп "кАЗКА"
2.1. Мета та основні показники фінансово-господарської
діяльності КП "Казка"
Колективне підприємство "Казка" створено на основі колективної форми власності у відповідності із Законом України "Про підприємства в Україні" шляхом перетворення МП "Казка" і є правонаступником всіх майнових прав та обов'язків даного підприємства.
Основною метою підприємства є здійснення виробничої та торгівельної діяльності, спрямованої на отримання прибутку та задоволення на його основі соціально-економічних інтересів членів трудового колективу підприємства.
Предметом діяльності підприємства є:
- виготовлення та реалізація продукції громадського харчування;
- торгово-закупівельна та посередницька діяльність;
- комісійна торгівля;
- закупка сільськогосподарської продукції та її продаж населенню в т.ч. за готівку у населення;
- виїзна торгівля та обслуговування на дому;
- ресторанне обслуговування населення;
- приготування та реалізація гарячих та холодних закусок. Різноманітних мучних та кондитерських виробів;
- закупка та реалізація фруктів, соків, кон"ячно-винно-горілчаних виробів та безалкогольних напоїв;
- реалізація морозива, ягід, фруктів, коктейлів;
- зовнішньо-економічна діяльність;
- прокат та продаж аудіо-візуальних творів та фонограм;
- прокат та продаж CD-ROM, ігрових компакт дисків, картриджів (ігрових);
- продаж чистих CD-audio, CD-ROM, CD-R, CD-RW,касет;
- організація та проведення дискотек, вечорів відпочинку, розважальних програм;
- надання послуг по отриманню інформації по товарах, послугах та ін. (нерухомість, оренда, автомобілі);
- послуги по запису інформації, аудіо-візуальних творів та фонограм на різні типи носіїв;
- торгівля супутніми товарами;
- автотранспортні послуги.
Майно підприємства складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена в його самостійному балансі і майно підприємства у відповідності з чинним законодавством України та даним Статутом є спільною частковою власністю працівників-співвласників підприємства.
Джерелами формування майна підприємства є:
- майно, викуплене у держави;
- грошові та майнові внески працівників-співвласників підприємства;
- доходи, одержані в результаті господарської діяльності підприємства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбане майно інших підприємств, організацій;
- доходи від аукціонів, ярмарок;
- безоплатні та благочинні пожертвування фізичних та юридичних осіб;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.
Для забезпечення діяльності підприємства за рахунок внесків працівників-співвласників підприємства та за рахунок основних та оборотних засобів. Викуплених Товариством покупців створено Статутний фонд в розмірі 54 600 гривень.
Узагальнюючим показником результатів фінансової діяльності підприємства є прибуток.
Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і представляє її органам державної статистики.
Відповідальність за стан обліку та своєчасність подання звітності покладається на директора та бухгалтера КП "Казка".
Матеріально-технічне постачання всіх видів своєї діяльності досліджуваного підприємства здійснює самостійно через систему прямих угод через посередницькі структури.
Органами управління підприємства є:
- загальні збори працівників-співвласників підприємства;
- вищим органом управління підприємства є загальні збори правників-співвласників КП "Казка".
Загальні збори правомочні прийняти рішення по всіх питаннях діяльності підприємства.
Виконавчим органом підприємства є директор, який обирається та відкликається Загальними зборами працівників - співвласників строком на 3 роки.
Директор підприємства здійснює:
- керівництво поточною діяльністю КП "Казка" на основі єдиновладдя в межах його компетенції та прав, визначених статутом;
- виконання рішень Загальних зборів працівників-співвласників;
- діє від імені підприємства в стосунках з іншими юридичними та фізичними особами;
- від імені підприємства укладає угоди, видає доручення, вирішує питання щодо відкриття рахунків в банках;
- приймає і звільняє з роботи найманих працівників підприємства, вирішує ж питання про їх притягнення до дисциплінарної відповідальності та про їх заохочення;
- вирішує всі питання кадрової політики;
- в межах своєї компетенції видає накази, дає вказівки, які є обов'язковими для всіх працівників підприємства;
- виконує інші функції, що випливають з даного Статуту.
Контроль за фінансово-господарської діяльністю підприємства здійснює ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами з числа працівників - співвласників в складі 3 чоловік, строком на три роки.
Ревізійна зі свого складу обирає голову комісії та:
- перевіряє правильність ведення обліку і звітності;
- вимагає від посадових осіб підприємства надання їй всіх необхідних документів;
- направляє на розгляд Загальних зборів результати проведених нею перевірок.
Організаційна структура КП "Казка" наведена на рис.2.1
Керівник
Бухгалтер Менеджер Менеджер в ЗЕД
Структурні підрозділи
Виробництво
Бар
Кухня
Кондитерський цех
Завідуючий виробництвом
Рис.2.1 Організаційна структура КП "Казка"
Основні показники виробничо-господарської діяльності КП "Казка" за 2001 - 2002 роки наведено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Основні показники виробничо-господарської діяльності
КП "Казка" за 2001-2002 роки
тис. грн.
Показники Роки Відхилення
2001 2002 2001-2000
Абсолютне Відносне
1 2 3 4 5
Обсяг реалізованої продукції громадського харчування 99,6 124,0 24,4 124
Власна продукція громадського харчування 80,7 102,1 +21,4 127
Питома вага власної продукції втоварообороті 0,81 0,82 +0,01 101
Собівартість реалізованої продукції 101,4 95,3 -6,1 94
Інші витрати (адміністративні витрати та витрати на збут) 9,0 30,7 +21,7 341
Фінансовий результат від звичайної діяльності (27,4) (14,7) -12,7 53,6
Середня вартість ОЗ виробничого призначення 1,3 1,3 - -
Витрати на оплату праці 18,8 16,6 -2,2 88,3
Як бачимо з даних табл.. 2.1. в КП "Казка" обсяг роздрібного товарообороту в 2002 році зріс на 24,4 тис. грн. в порівнянні з 2001 роком, що склало 25 % росту товарообороту. Обсяг товарообороту зріс за даний період завдяки росту власної продукції КП "Казка". Ріст обсягів власної продукції склав за 2002 рік 26%, що дорівнює 21,4 тис. грн. Відповідно обсяг продажу купівельної продукції знизився на 1%.
Собівартість реалізованої продукції за 2002 рік у порівнянні з 2001 роком знизилась на 6,1 тис. грн. Це зниження, можливо пов'язано з тим, що бухгалтер відніс деякі витрати звітного періоду не на собівартість реалізованої продукції, а на інші витрати. Так як,

 
 

Цікаве

Загрузка...