WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

відносну прибутковість, яка вимірюється у відсотках до затрат коштів чи капіталу.
?
Розділ 5. Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами КП "Казка"
5.1. Вибір програмного забезпечення для автоматизації
обліку реалізації КП "Казка"
Більшість факторів, що заважають розвитку та процвітанню підприємства, так чи інакше пов'язані з проблемами в організації управління: це прорахунки в плануванні, помилки управлінського та бухгалтерського обліку, робота з дебіторсько-кредиторською заборгованістю та ряд інших. Тому задача оптимізації управління завжди є актуальною. Але, як відомо, оптимізації неможливо досягнути без автоматизації. Сучасний стан інформаційних технологій обумовив достатньо швидкий розвиток систем автоматизації управління підприємством, яких на сьогодні існує багато як від закордонних, так і вітчизняних розробників програмного забезпечення.
На вітчизняному ринку вже з'явилися потужні програмні продукти, які можна використовувати в якості управлінських систем. Але, слід зауважити, що дані продукти мають наступні недоліки з точки зору вітчизняних користувачів:
" висока вартість;
" середні та крупні підприємства за закордонними мірками не відповідають таким за вітчизняними мірками;
" ядром цих систем є бухгалтерський облік, а вітчизняний бухгалтерський облік щойно переходить на зарубіжні стандарти;
" складність з адаптацією систем до наших умов;
" висока вартість "гарячої лінії".
Вітчизняні продукти набагато дешевші і при цьому за функціональними можливостями не набагато поступаються закордонним аналогам.
Оскільки в КП "Казка" облік ведеться вручну, при написанні дипломної роботи виникла необхідність обґрунтування вибору програмного забезпечення, яке б найбільш враховувало специфіку діяльності підприємства та дозволило з найменшими доопрацюваннями автоматизувати облік.
Для автоматизації діяльності КП "Казка" розглядалося програмне забезпечення автоматизації обліку, оскільки комплексні інформаційні системи, які мають як облікові модулі, так і модулі автоматизації аналізу господарської діяльності, планування тощо, набагато дорожчі і КП "Казка" на даному етапі не має можливості їх придбання.
З метою вибору програми були враховані наступні фактори:
ў рейтинги програмного забезпечення, що друкуються в періодичних виданнях;
ў розповсюдженість в регіоні;
ў розповсюдженість в галузі громадського харчування;
ў наявність програмістів та досвідчених користувачів програми в КП "Казка".
Результатом дослідження стало звуження вибору до трьох програм, які може придбати КП "Казка": "1С:Підприємство", "Парус", "Акцент". При цьому було виявлено, що в програмі "Акцент" закладене підґрунтя для реалізації облікових задач в галузі громадського харчування, але програмне рішення знаходиться в стадії розробки і на ринку поки що відсутнє. Програма "Парус" обслуговується лише представниками корпорації в регіоні, відсутні спеціалісти, які б могли безпосередньо на підприємстві обслуговувати дану програму. В той же час на даний момент існує багато спеціалістів, які мають навички програмування в системі "1С:Підприємство", більшість бухгалтерів, особливо серед молодих спеціалістів мають навички роботи з даною програмою, існує специфічна конфігурація для підприємств громадського харчування, розроблена фірмою"Лабораторія "Форт" - "Форт: Шинок".
Дане галузеве рішення призначено для обліку бухгалтерських і торгових операцій у громадських їдальнях, ресторанах і кафе.
Конфігурація "Форт: Шинок" реалізує в собі найбільш стандартну методологію бухгалтерського обліку для підприємств громадського харчування згідно із сучасним законодавством України. Конфігурація враховує вимоги до організації бухгалтерського обліку на Україні викладені в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та інші вимоги податкового законодавства України.
Система призначена для підготовки та обліку фінансово-господарських документів, накопичення інформації про здійснені господарські операції на бухгалтерських рахунках, отримання внутрішньої і зовнішньої звітності підприємства.
"Форт: Шинок" дозволяє :
" вести облік типових бухгалтерських і торгових операцій;
" вести облік продуктів, напівфабрикатів і блюд у розрізі найменувань і місць зберігань;
" вести порційний облік і можливість декількох методів списання (FIFO, LIFO, по мінімальній чи максимальній ціні, за середньозваженою ціною, по терміну придатності);
" складання і формування калькуляційних і технологічних карток;
" формування поточного меню;
" виготовлення блюд і списання продуктів по калькуляційних картках;
" взаємозамінність інгредієнтів;
" зворотна калькуляція блюд;
" спеціалізовані звіти: прейскурант, виготовлені блюда й ін.
В основу побудови програми закладений облік господарських операцій в хронологічному порядку. Для ведення обліку кожної господарської операції необхідно занести: короткий зміст господарської операції, назву, номер та дату документу, який підтверджує здійснення операції, прізвища матеріально-відповідальних осіб, найменування отриманих і відпущених матеріальних цінностей. Бухгалтерські проводки формуються автоматично з використанням типових бухгалтерських операцій або документів.
Дана конфігурація включає в себе такі елементи:
- план рахунків, який враховує типові настройки аналітичного, валютного та кількісного обліку підприємств громадського харчування;
- набір довідників для формування первинних документів та ведення переліку первинних об'єктів аналітичного обліку;
- набір документів, передбачених для вводу, зберігання та друку первинних документів та для автоматичного формування бухгалтерських проводок;
- набір констант, які використовуються для настройки загальних параметрів ведення обліку на конкретному підприємстві;
- набір стандартних звітів, що дозволяє вивчати дані бухгалтерського обліку в різних розрізах по будь-яким звітам;
- спеціалізовані звіти по конкретних розділах бухгалтерського обліку;
- набір регламентованих звітів (податкових, бухгалтерських та інших);
- спеціальні режими обробки документів та операцій, які виконують службові та сервісні функції.
Отже, в конфігурації "Форт: Шинок" реалізовані всі основні елементи, необхідні для автоматизації обліку підприємства і одночасно врахована специфіка підприємств громадського харчування. Саме тому КП "Казка" зупинилося на даному програмному продукті.
5.2. Принципи організації обліку доходів в програмі "1С:Підприємство"
Розглянемо технологію обліку доходів в конфігурації "Форт:Шинок" програми "1С: Підприємство".
По-перше, розглянемо налагодження робочого плану рахунків. Для обліку доходів та фінансових результатів використовуються рахунки 7 класу. Основним рахунком є рахунок 70 - "Доходи від реалізації", який має чотири субрахунки:
701 - " Доход вiд реалiзацiї готової продукцiї";
702 - "Доход вiд реалiзацiї товарiв";
703 - " Доход вiд реалiзацiї робiт i послуг";
704 - " Вирахування з доходу".
Всі вище перелічені рахунки пасивні та не мають аналітики (рис.5.1.)
Рис. 5.1. Налагодження робочого плану рахунків

 
 

Цікаве

Загрузка...