WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

громадського харчування згідно методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування (Наказ Міністерства економіки та з питань інтеграції України від 22.05.02 №145) відносяться до сфери торгівлі, однак вивчення літературних джерел показало, що різні автори пропонують різні методики відображення в обліку виробництва і реалізації продукції громадського харчування.
Найбільш поширеними є два методи:
1. Облік виробництва здійснювати на рахунку 23 "Виробництво" за аналогією обліку в роздрібній торгівлі (46, 58). Облік витрат на випуск продукції при цьому методі ведеться винятково в частині вартості сировини, тобто облік виробництва може бути організований як на рахунку 23 "Виробництво", так і в окремому субрахунку другого порядку, що відкривається до субрахунку 282 "Товари в торгівлі", наприклад, на субрахунку 282/2 "Кухня". При цьому методі рахунок 23 використовується тільки для обліку руху сировини на виробництві. Облік інших витрат пов'язаних з виробництвом і реалізацією здійснюється на рахунку 93 "Витрати на збут".
2. Облік виробництва здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО 16 "Витрати" з формуванням виробничої собівартості виготовленої продукції. При використанні цих методів по різному формується такий показник звітності як собівартість реалізованої продукції з використання рахунків 23 "Виробничі витрати" і 91 "Загально-виробничі витрати". При першому методі собівартість реалізованої продукції визначається як первісна вартість сировини використаної для виготовлення власної продукції.(30, 31, 45, 49, 52)
При другому методі виробнича собівартість продукції, складається з:
o прямих витрат (тобто таких, які можна віднести до конкретного об'єкта витрат);
o змінних загально-виробничих витрат;
o постійних розподілених загально виробничих витрат.
Для обліку цих витрат необхідно використовувати рахунки 23 "Виробництво", 91 "Загально-виробничі витрати".
З огляду на особливості діяльності підприємств громадського харчування, на дебеті рахунку 23 "Виробництво" протягом звітного місяця підприємствам громадського харчування пропонується відображати прямі матеріальні ви-трати, а готову продукцію списувати в реалізацію, використовуючи метод оцінки вибуття запасів за нормативними витратами.
Суть цього методу полягає в тому, що в процесі реалізації готова продукція списується в собівартість за нормами витрат, встановленими підприємством на основі нормальних рівнів вико агально сировини, праці та інших елементів майбутньої виробничої собівартості.
Після закінчення звітного місяця і формування інших (крім вартості сировини) елементів виробничої собівартості готової продукції необхідно буде провести коригування собівартості готової продукції з урахуванням фактичних (а не нормативних) витрат на її виробництво і відповідно відкоригувати собівартість реалізованої продукції.
Крім виробничої собівартості, до складу собівартості реалізованої готової продукції, яка формує результат від реалізації, відповідно до П(С)БО-16 повинні включатися нерозподілені постійні загально виробничі витрати і наднормативні виробничі витрати.
Схематично елементи собівартості реалізованої готової продукції на підприємствах громадського харчування подано на рис. 3.3
Розглянемо економічне значення використовуваних термінів.
Щодо терміна "прямі витрати" питань, як правило, не виникає. А ось зміст категорій "розподілені постійні загально виробничо витрати" і "змінні загально виробничо витрати" потребує деякого пояснення. Так, у П(С)БО-16 всі загально виробничо витрати поділено на змінні та постійні. Сума змінних витрат коливає залежно від обсягів продажу готової продукції (наприклад, витрати, пов'язані з нарахованою виробничим методом амортизацією основних засобів, які використовуються для приготування конкретних блюд тощо). Сума понесених змінних загально виробничих витрат відноситься в дебет рахунку 23, тобто збільшує виробничу собівартість виготовленої продукції.
Постійні витрати включають витрати на обслуговування і управління виробництвом, що не змінюються через зміну обсягів діяльності (наприклад, розмір орендної плати за приміщення тощо).
Звертаємо увагу, що залежно від умов діяльності конкретного підприємства один і той самий вид витрат може бути як змінним, так і постійним. Наприклад, амортизаційні витрати можуть бути постійними, якщо підприємство вибрало такі методи нарахування амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний або податковий. А якщо підприємство амортизує духову шафу, наприклад, за допомогою виробничого методу, то витрати, пов'язані з амортизацією, будуть змінними.
Згідно з П(С)БО 16 постійні загально виробничо витрати також підлягають розподілу на кожний об'єкт витрат. При цьому базою розподілу можуть бути години роботи, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо за умови нормальної потужності.
Під нормальною потужністю обладнання розуміється очікуваний середній обсяг діяльності, якого можна досягти в умовах звичайної діяльності підприємства протягом декількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва. Інакше кажучи, підприємство громадського харчування самостійно планує на декілька років уперед середній обсяг діяльності обладнання, яке використовується під час приготування продукції. Маючи показник нормальної потужності, для визначення собівартості реалізованої продукції підприємство громадського харчування повинно розрахунковим шляхом визначити, яку частину постійних загально виробничих витрат здійснено в межах нормальної потужності, а яка - перевищує запланований рівень. Отже, відбувається певне розрахункове регулювання ефективності витратної частини діяльності підприємства.
Однак у цій ситуації, на нашу думку, є деякі некоректні аспекти, а саме: нерозподілені постійні загально виробничі витрати згідно з п.16 П(С)БО-16 включаються до складу собівартості реалізованої продукції в період їх виникнення незалежно від факту реалізації продукції, до якої вони належать, тобто принцип нарахування і відповідності доходів і витрат не дотримується.
А розподілені загально виробничі витрати включаються до складу виробничої собівартості виготовленої продукції та відображаються на дебеті рахунку 23 "Виробництво".
На КП "Казка" для обліку виробництва використовуються такі рахунки: 2300 "Виробництво" - на якому обліковують прямі витрати, 2310 "Виробництво" - на якому обліковують непрямі витрати. Непрямі витрати повністю включаються в собівартість виготовленої продукції.
Узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу ведеться на рахунок 70 "Доходи від реалізації".
Рахунок 70 "Доходи від реалізації" - тимчасовий, має ознаки пасивного рахунку, призначений для обліку господарських процесів.
По кредиту рахунку 70 "Доходи від реалізації" на підставі довідок та розрахунків бухгалтерії відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету - належна сума непрямих податків (акцизного збору,

 
 

Цікаве

Загрузка...