WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати) підприємства громадського харчування нарівні з рахунками класу 9 "Витрати діяльності" можуть використовувати рахунки класу 8 "Витрати за елементами", крім рахунку 85 "Інші витрати".
При використанні рахунків 8 і 9 класу всі витрати спочатку формуються на рахунках класу 8, потім списуються на відповідні рахунки класу 9, а звідти - в дебет рахунку 23.
Наведемо типові бухгалтерські проведення щодо обліку витрат операційної діяльності підприємств громадського харчування, які використовують 9 клас рахунків;
з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Відпуск продуктів (сировини) зі складу на кухню (виробництво) 23 201
2 Нарахована заробітна плата працівникам кухні 23 661
3 Проведено нарахування збору до Пенсійного фонду виробничого персоналу 23 651
4 Проведено нарахування внесків на соціальне страхування виробничого персоналу на випадок тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням 23 652
5 Проведено нарахування внесків на соціальне страхування виробничого персоналу на випадок безробіття 23 653
6 Проведено нарахування внесків на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві виробничого персоналу 23 656
7 Нараховано амортизацію основних засобів, зайнятих на виробництві кулінарної продукції 23 131
8 Оприбутковано кулінарну продукцію із кухні 26 23
9 Нарахована заробітна плата адмінперсоналу 92 661
10 Нараховано збір до Пенсійного фонду 92 651
11 Нараховано внески на соціальне страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності 92 652
12 Нараховано внески на соціальне страхування на випадок безробіття 92 653
13 Проведено нарахування внесків на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві 92 656
14 Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом продукції (офіціантам, барменам тощо) 93 661
15 Нараховано збір до Пенсійного фонду 93 651
16 Нараховано внески на соціальне страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності 93 652
17 Нараховано внески на соціальне страхування на випадок безробіття 93 653
18 Проведено нарахування внесків на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві 93 656
19 Нарахування амортизації по основних засобах, використовуваних для забезпечення збуту продукції 93 13
20 Відображення витрат на пакування продукції 93 20
21 Списання витрат на фінансовий результат 791 92, 93, 94
Підприємства громадського харчування можуть реалізовувати як продукцію власного виробництва, так і придбані товари.
До продукції власного виробництва належать готові вироби (страви) і напівфабрикати, виготовлені на кухні або в підсобних виробничих цехах підприємства громадського харчування тепловим чи холодним обробленням сировини і продуктів.
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КП "КАЗКА"
2.1. Загальна характеристика та аналітична оцінка роботи
КП "КАЗКА"
Колективне підприємство "Казка" створено на основі колективної форми власності у відповідності із Законом України "Про підприємства в Україні" шляхом перетворення МП "Казка" і є правонаступником всіх майнових прав та обов'язків даного підприємства.
Основною метою підприємства є здійснення виробничої та торгівельної діяльності, спрямованої на отримання прибутку та задоволення на його основі соціально-економічних інтересів членів трудового колективу підприємства.
Предметом діяльності підприємства є:
- виготовлення та реалізація продукції громадського харчування;
- торгово-закупівельна та посередницька діяльність;
- комісійна торгівля;
- закупка сільськогосподарської продукції та її продаж населенню в т.ч. за готівку у населення;
- виїзна торгівля та обслуговування на дому;
- ресторанне обслуговування населення;
- приготування та реалізація гарячих та холодних закусок. Різноманітних мучних та кондитерських виробів;
- закупка та реалізація фруктів, соків, кон"ячно-винно-горілчаних виробів та безалкогольних напоїв;
- реалізація морозива, ягід, фруктів, коктейлів;
- зовнішньо-економічна діяльність;
- прокат та продаж аудіо-візуальних творів та фонограм;
- прокат та продаж CD-ROM, ігрових компакт дисків, картриджів (ігрових);
- продаж чистих CD-audio, CD-ROM, CD-R, CD-RW,касет;
- організація та проведення дискотек, вечорів відпочинку, розважальних програм;
- надання послуг по отриманню інформації по товарах, послугах та ін. (нерухомість, оренда, автомобілі);
- послуги по запису інформації, аудіо-візуальних творів та фонограм на різні типи носіїв;
- торгівля супутніми товарами;
- автотранспортні послуги.
Майно підприємства складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена в його самостійному балансі і майно підприємства у відповідності з чинним законодавством України та даним Статутом є спільною частковою власністю працівників-співвласників підприємства.
Джерелами формування майна підприємства є:
- майно, викуплене у держави;
- грошові та майнові внески працівників-співвласників підприємства;
- доходи, одержані в результаті господарської діяльності підприємства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбане майно інших підприємств, організацій;
- доходи від аукціонів, ярмарок;
- безоплатні та благочинні пожертвування фізичних та юридичних осіб;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.
Для забезпечення діяльності підприємства за рахунок внесків працівників-співвласників підприємства та за рахунок основних та оборотних засобів. Викуплених Товариством покупців створено Статутний фонд в розмірі 54 600 гривень.
Узагальнюючим показником результатів фінансової діяльності підприємства є прибуток.
Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і представляє її органам державної статистики.
Відповідальність за стан обліку та своєчасність подання звітності покладається на директора та бухгалтера КП "Казка".
Матеріально-технічне постачання всіхвидів своєї діяльності досліджуваного підприємства здійснює самостійно через систему прямих угод через посередницькі структури.
Органами управління підприємства є:
- загальні збори працівників-співвласників підприємства;
- вищим органом управління підприємства є загальні збори правників-співвласників КП "Казка".
Загальні збори правомочні прийняти рішення по всіх питаннях діяльності підприємства.
Виконавчим органом підприємства є директор, який обирається та відкликається Загальними зборами працівників - співвласників строком на 3 роки.
Директор підприємства здійснює:
- керівництво поточною діяльністю КП "Казка" на основі єдиновладдя в межах його компетенції та прав, визначених статутом;
- виконання рішень Загальних зборів працівників-співвласників;
- діє від імені підприємства в стосунках з іншими юридичними та фізичними особами;
- від імені підприємства

 
 

Цікаве

Загрузка...