WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

реалізації товарів, що є не правильним.
Для обліку непрямих витрат на виробництво використовується рахунок 2310. У зв'язку з тим, що незавершеного виробництва на підприємстві немає, всі непрямі витрати відносяться до виготовленої продукції. В кінці звітного періоду всі непрямі витрати списуються на рахунок 7910 "Фінансові результати", тобто на рахунку 9010 формується собівартість витраченої на виробництво сировини. Було б більш доцільно непрямі витрати зібрані на рахунку 2310 списувати на рахунок 9010, що дасть можливість сформувати виробничу собівартість випущеної продукції. Для того, щоб цей показник відповідав П(С)БО 16 "Витрати" головному бухгалтеру КП "Казка" необхідно розробити методику відображення в обліку загально-виробничих витрат.
В зв'язку з тим, що підприємство займається організацією споживання продукції воно несе певні витрати на збут, однак в обліку вони не відображаються.
Ведення бухгалтерського обліку на досліджуваному підприємстві в сучасних умовах за діючою методикою є недостатнім, оскільки не забезпечує одержання необхідних відомостей з врахуванням специфіки діяльності, використанням системи сучасних стандартів бухгалтерського обліку. При вивченні програмних продуктів для організації обліку в громадському харчуванні показано, що були враховані наступні фактори:
ў рейтинги програмного забезпечення, що друкуються в періодичних виданнях;
ў розповсюдженість в регіоні;
ў розповсюдженість в галузі громадського харчування;
ў наявність програмістів та досвідчених користувачів програми в КП "Казка".
Результатом дослідження стало звуження вибору до трьох програм, які може придбати КП "Казка": "1С:Підприємство", "Парус", "Акцент". При цьому було виявлено, що в програмі "Акцент" закладене підґрунтя для реалізації облікових задач в галузі громадського харчування, але програмне рішення знаходиться в стадії розробки і на ринку поки що відсутнє. Програма "Парус" обслуговується лише представниками корпорації в регіоні, відсутні спеціалісти, які б могли безпосередньо на підприємстві обслуговувати дану програму. В той же час на даний момент існує багато спеціалістів, які мають навички програмування в системі "1С:Підприємство", більшість бухгалтерів, особливо серед молодих спеціалістів мають навички роботи з даною програмою, існує специфічна конфігурація для підприємств громадського харчування, розроблена фірмою "Лабораторія "Форт" - "Форт: Шинок".
"Форт: Шинок" дозволяє :
" вести облік типових бухгалтерських і торгових операцій;
" вести облік продуктів, напівфабрикатів і блюд у розрізі найменувань і місць зберігань;
" вести порційний облік і можливість декількох методів списання (FIFO, LIFO, по мінімальній чи максимальній ціні, за середньозваженою ціною, по терміну придатності);
" складання і формування калькуляційних і технологічних карток;
" формування поточного меню;
" виготовлення блюд і списання продуктів по калькуляційних картках;
" взаємозамінність інгредієнтів;
" зворотна калькуляція блюд;
" спеціалізовані звіти: прейскурант, виготовлені блюда й ін.
Готових програмних продуктів по аналізу господарської діяльності на даний час рекламується небагато. Одною з найцікавіших програм, яку можна порекомендувати КП "Казка" є конфігурація "Форт:Аналітик 3.0" програми "1С: Підприємство". Ця система дозволяє проводити аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства, використовуючи поточні дані бухгалтерського обліку, накопичені в програмі "1С:Підприємство". Враховуючи те, що нами рекомендовано для ведення обліку КП "Казка" придбати програму "Форт: Шинок", придбання програми "Форт: Аналітик" для проведення аналізу є найкращим. Вхідні дані автоматично вибираються з конфігурації "Форт: Шинок", що значно скорочує час на підготовку проведення аналізу і полегшує одержання результатів, а в деяких випадках є єдиним прийнятним рішенням для користувача.
Основними етапами аналізудоходу в підприємствах громадського харчування є :
- вивчення показників, що характеризують динаміку доходу;
- оцінка показників динаміки доходу по кварталах;
- обчислення середньорічних темпів росту і приросту;
- аналіз ритмічності і рівномірності реалізації.
Вивчення динаміки доходу показало, що дохід за 2005 рік зріс на
24,4 тис.грн. або 24,7%. Дохід від реалізації товарів складає всі 100%.
Розподіл річного доходу на протязі кварталів здійснювався нерівномірно і найбільша питома вага припадає на 1 квартал (29,8%), на 2 квартал - 26%, найменша питома вага - 19% у 3 кварталі і на долю 4 кварталу припадає - 25,1%. Рівномірність отримання доходів продукції КП "Казка" за 2005 р. склала 84,64%. питома вага доходів від реалізації власної продукції на протязі 2005 року складала від 70,5% (в 1 кварталі) до 80,1% в 2 кварталі. Найменшу питому вагу дохід від випуску власної продукції займав в 1 кварталі. Питома вага доходу від реалізованої покупної продукції складала 19,9% в 2 кварталі, 23,6% - в 2 кварталі, 24,8% - в 3 кварталі, 29,5% - в 4 кварталі. Найбільшу частку витрат становлять собівартість реалізованої продукції в 2004 році 91,85% і 2005 80,76% Тобто спостерігається тенденція її зниження (на 6,1 тис.грн. з 101,4 тис.грн. до 95,3 тис.грн.). За рахунок збільшення обсягу реалізації ми одержали 212,9 тис. грн. прибутку.
Для збільшення доходу КП "Казка" необхідно:
1. Вивчити ринок реалізації кондитерських виробів для збільшення обсягів виробництва та реалізації.
2. Впровадити лінію швидкого обслуговування клієнтів.
3. Впровадити послуги по реалізації кондитерських виробів з доставкою на дім.
4. Вивчити можливості облаштування в літній період відкритого майданчика для торгівлі.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, Закон України, від 16.07.1999 р. № 996 - ХІV.
2. Про ліцензування окремих видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ.
3. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 12.05.91 р. № 1023-ХІІ, зі змінами і доповненнями.
4. Про патентування окремих видів підприємницької діяльності: Закон України в редакції від 23.02.96 р. №98/96-ВР, зі змінами і доповненнями.
5. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.
6. Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках з споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, Закон України, від 01.06.2000 р. №1776-ІІІ, зі змінами та доповненнями.
7. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення в зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Закон України, від 05.94.2001 р. №2372-ІІІ
8. П(С)БО 9 "Запаси", затверджений наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. №246 зі змінами і доповненнями.
9. Про прибутковий податок з громадян, Декрет кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13092 зі змінами і доповненнями.
10. Положення про документальне забезпечення

 
 

Цікаве

Загрузка...