WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

товаро-транспортна накладна. Реалізовані в програмі документами з аналогічними назвами (рис.5.6.)
Рис.5.6. Документи "Накладна на внутрішнє переміщення" (зліва) та "Накладна на реалізацію" (справа).
5. Акт про реалізацію і відпуск виробів з кухні. Документ в конфігурації: "Звіт про реалізацію" (рис.5.7.)
Рис.5.7. Документ "Звіт про реалізацію".
Перейдемо до розгляду документів з продажу товарів і готової продукції:
1. Фіскальний касовий чек, розрахункова квитанція. Може бути реалізовано в програмі за умови приєднання модуля роботи з касовим апаратом (наприклад, "Каштан").
2. Прибутковий касовий ордер (рис.5.8.)
Рис.5.8. Документ "Прибутковий касовий ордер".
3. Супровідна відомість. Оскільки не породжує проведень та не впливає на облік, не існує у вигляді окремого документу конфігурації. Використовується в якості додатку до прибуткового касового ордеру.
4. Довідка касира-операціоніста. Не раелізовано, оскільки не формує проведень.
5. Реєстр товарообігу, реєстр реалізованих страв. Аналогічно фіскальному касовому чеку можуть бути реалізовані при приєднанні модуля касового апарату. Обліковий реєстр можна побудувати за допомогою стандартних звітів конфігурації.
Таким чином, практично всі необхідні документи, пов'язані з оформленням операцій з продажу продукції та товарів, реалізовані в конфігурації "Форт:Шинок".
Цікавою особливістю конфігурації є можливість формування оберненої калькуляції, яка реалізована у вигляді звіту "Реалізація продуктів в блюдах за період" (рис.5.9.) Можна також організувати пошук продукта по калькуляційних картках (рис.5.10.), що надає можливість автоматизувати процес формування меню та прийняти рішення щодо закупки продуктів(рис.5.11).
Рис.5.9. Звіт "Реалізація продуктів в блюдах за період".
Рис.5.10. Звіт "Пошук продукта по калькуляційним карткам".
Також програма має інші можливості, пов'язані з специфікою громадського харчування, наприклад, дозволяє організувати складання і формування калькуляційних і технологічних карток в автоматичному режимі (рис.5.12), прейскурантів (рис.5.13) тощо.
Рис.5.11. Документ "Калькуляція для закупки продуктів".
РИС. 5.12. ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ "ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА" ТА "КАЛЬКУЛЯЦІЙНА КАРТКА" В ПРОГРАМІ "ФОРТ: ШИНОК".
Рис.5.13. Звіт "Прейскурант"
Для деяких блюд (наприклад, "бутерброд з ікрою / хліб, масло, ікра") можна встановлювати ознаку друку складу у виді рядка "100/30/50" у графі "Величина порції".
Таким чином, програма "1С:Бухгалтерія" версії 7.7. з конфігурацією "Форт: Шинок" надає широкі можливості для автоматизації бухгалтерського обліку підприємств громадського харчування і, зокрема, обліку реалізації продукції та товарів. Тому можна вважати, що вибір саме цієї програми підприємством КП "Казка" буде найоптимальнішим.
Ми рекомендуємо придбати КП "Казка" даний програмний продукт, що дозволить повністю автоматизувати облік, покращить контроль за використанням цінностей, дозволить попереджати такі негативні явища, як розкрадання, псування цінностей внаслідок прострочення терміну зберігання, формування понаднормових запасів, або відсутність на складі запасів, необхідних для того чи іншого блюда та їх замінників.
4.3. Постановка комплексу задач, інформаційна модель автоматизації аналізу реалізації продукції власного виробництва
Готових програмних продуктів по аналізу господарської діяльності на даний час рекламується небагато. Одною з найцікавіших програм, яку можна порекомендувати КП "Казка" є конфігурація "Форт:Аналітик 3.0" програми "1С: Підприємство". Ця система дозволяє проводити аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства, використовуючи поточні дані бухгалтерського обліку, накопичені в програмі "1С:Підприємство". Враховуючи те, що нами рекомендовано для ведення обліку КП "Казка" придбати програму "Форт: Шинок", придбання програми "Форт: Аналітик" для проведення аналізу є найкращим. Вхідні дані автоматично вибираються з конфігурації "Форт: Шинок", що значно скорочує час на підготовку проведення аналізу і полегшує одержання результатів, а в деяких випадках є єдиним прийнятним рішенням для користувача.
Конфігурація "Форт:Аналітик 3.0" призначена для керівників, менеджерів,бухгалтерів, економістів і фінансових аналітиків підприємств, фахівців органів державного управління, працівників аудиторських і консалтингових фірм, а також інших фахівців, що займаються аналізом діяльності підприємств. Результатом роботи програми є унікальний аналіз поточного стану підприємств. Програма "Форт:Аналітик" незамінна для проведення оперативного моніторингу фінансового-економічного стану суб'єктів підприємницької діяльності.
Вивчення інформаційних потоків і їх зв'язків в КП "Казка" дозволило сформувати систему відповідних показників, яка необхідна для управління фінансовим станом, згрупувати їх в аналітичні таблиці, розробити інфор-маційну модель задачі "Аналіз реалізації продукції".
Основними джерелами при розв'язанні задач з аналізу фінансового стану підприємства були:
ў ф.1. Баланс підприємства;
ў ф.2. Звіт про фінансові результати;
ў ф.3. Звіт про рух грошових коштів;
ў ф.1-П "Звіт підприємства (об'єднання) по продукції";
ў бухгалтерські дані (оборотно-сальдові відомості, аналітичні групування тощо).
В загальному вигляді комплекс задач "Аналіз реалізації продукції" складається з підзадач, які приведені в табл.5.1.
Для розв'язку кожної підзадачі будується набір показників, алгоритми розрахунку яких наведені в табл.5.2, співставлення яких дає можливість зробити висновки про стан підприємства, проаналізувати реалізацію продукції та товарів.
Таблиця 5.1.
Характеристика комплексу задач "Аналіз реалізації продукції"
Назва підзадачі Основні показники
1 2
Аналіз обсягу та асортименту продукції " динаміка валової та товарної продукції;
" базисні та ланцюгові темпи росту та приросту (cередньорічний темп росту (приросту));
" оцінка виконання плану;
" планові і фактичні відомості про випуск продукції за обсягом, асортиментом, якості за день, зростаючим підсумком з початку місяця, а також відхилення від плану.
Аналіз структури і якості виробленої продукції " розрахунок впливу структури виробництва на рівень обсягу випуску у вартісній оцінці, матеріаломісткість, собівартість товарної продукції, прибуток, рентабельність;
" питома вага нової продукції у загальному її випуску;
" питома вага атестованої та неатестованої продукції;
" питома вага продукції вищої категорії якості;
" вплив якості продукції на вартісні показники роботи підприємства: випуск товарної продукції, виручку від реалізації продукції та прибуток;
" вплив сортового складу продукції на обсяг її виробництва у вартісному виразі;
Аналіз відвантаження та реалізації продукції " відсоток виконання плану;
" абсолютне відхилення від плану;
" темпи росту та приросту за відрізок часу, що аналізується;
" абсолютне значення одного відсотка приросту;
Всі формули та алгоритми реалізуються в конфігурації "Форт:Аналітик".

 
 

Цікаве

Загрузка...