WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

дорожчі і КП "Казка" на даному етапі не має можливості їх придбання.
З метою вибору програми були враховані наступні фактори:
ў рейтинги програмного забезпечення, що друкуються в періодичних виданнях;
ў розповсюдженість в регіоні;
ў розповсюдженість в галузі громадського харчування;
ў наявність програмістів та досвідчених користувачів програми в КП "Казка".
Результатом дослідження стало звуження вибору до трьох програм, які може придбати КП "Казка": "1С:Підприємство", "Парус", "Акцент". При цьому було виявлено, що в програмі "Акцент" закладене підґрунтя для реалізації облікових задач в галузі громадського харчування, але програмне рішення знаходиться в стадії розробки і на ринку поки що відсутнє. Програма "Парус" обслуговується лише представниками корпорації в регіоні, відсутні спеціалісти, які б могли безпосередньо на підприємстві обслуговувати дану програму. В той же час на даний момент існує багато спеціалістів, які мають навички програмування в системі "1С:Підприємство", більшість бухгалтерів, особливо серед молодих спеціалістів мають навички роботи з даною програмою, існує специфічна конфігурація для підприємств громадського харчування, розроблена фірмою "Лабораторія "Форт" - "Форт: Шинок".
Дане галузеве рішення призначено для обліку бухгалтерських і торгових операцій у громадських їдальнях, ресторанах і кафе.
Конфігурація "Форт: Шинок" реалізує в собі найбільш стандартну методологію бухгалтерського обліку для підприємств громадського харчування згідно із сучасним законодавством України. Конфігурація враховує вимоги до організації бухгалтерського обліку на Україні викладені в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та інші вимоги податкового законодавства України.
Система призначена для підготовки та обліку фінансово-господарських документів, накопичення інформації про здійснені господарські операції на бухгалтерських рахунках, отримання внутрішньої і зовнішньої звітності підприємства.
"Форт: Шинок" дозволяє :
" вести облік типових бухгалтерських і торгових операцій;
" вести облік продуктів, напівфабрикатів і блюд у розрізі найменувань і місць зберігань;
" вести порційний облік і можливість декількох методів списання (FIFO, LIFO, по мінімальній чи максимальній ціні, за середньозваженою ціною, по терміну придатності);
" складання і формування калькуляційних і технологічних карток;
" формування поточного меню;
" виготовлення блюд і списання продуктів по калькуляційних картках;
" взаємозамінність інгредієнтів;
" зворотна калькуляція блюд;
" спеціалізовані звіти: прейскурант, виготовлені блюда й ін.
В основу побудови програми закладений облік господарських операцій в хронологічному порядку. Для ведення обліку кожної господарської операції необхідно занести: короткий зміст господарської операції, назву, номер та дату документу, який підтверджує здійснення операції, прізвища матеріально-відповідальних осіб, найменування отриманих і відпущених матеріальних цінностей. Бухгалтерські проводки формуються автоматично з використанням типових бухгалтерських операцій або документів.
Дана конфігурація включає в себе такі елементи:
- план рахунків, який враховує типові настройки аналітичного, валютного та кількісного обліку підприємств громадського харчування;
- набір довідників для формування первинних документів та ведення переліку первинних об'єктів аналітичного обліку;
- набір документів, передбачених для вводу, зберігання та друку первинних документів та для автоматичного формування бухгалтерських проводок;
- набір констант, які використовуються для настройки загальних параметрів ведення обліку на конкретному підприємстві;
- набір стандартних звітів, що дозволяє вивчати дані бухгалтерського обліку в різних розрізах по будь-яким звітам;
- спеціалізовані звіти по конкретних розділах бухгалтерського обліку;
- набір регламентованих звітів (податкових, бухгалтерських та інших);
- спеціальні режими обробки документів та операцій, які виконують службові та сервісні функції.
Отже, в конфігурації "Форт: Шинок" реалізовані всі основні елементи, необхідні для автоматизації обліку підприємства і одночасно врахована специфіка підприємств громадського харчування. Саме тому КП "Казка" зупинилося на даному програмному продукті.
Розглянемо технологію облікудоходів в конфігурації "Форт:Шинок" програми "1С: Підприємство".
По-перше, розглянемо налагодження робочого плану рахунків. Для обліку доходів та фінансових результатів використовуються рахунки 7 класу. Основним рахунком є рахунок 70 - "Доходи від реалізації", який має чотири субрахунки:
701 - " Доход вiд реалiзацiї готової продукцiї";
702 - "Доход вiд реалiзацiї товарiв";
703 - " Доход вiд реалiзацiї робiт i послуг";
704 - " Вирахування з доходу".
Всі вище перелічені рахунки пасивні та не мають аналітики (рис.5.1.)
Рис. 5.1. Налагодження робочого плану рахунків в конфігурації "Форт: Шинок".
Аналогічним чином налагоджені рахунки інших видів доходів:
71 - "Інший операційний дохід";
72 - "Дохід від участі в капіталі";
73 - "Інші фінансові доходи";
74 - "Інші доходи";
75 - "Надзвичайні доходи".
Розглянемо налагодження основних довідників, які містять об'єкти аналітичного обліку. Специфічним для програми є те, що довідник "Склади" містить не оптові та роздрібні склади, а такі специфічні для громадського харчування об'єкти, як:
" Бар;
" Кухня;
" Основний склад;
" Ресторанний зал (рис.5.2.)
Рис.5.2. Субконто довідника "Склади".
Особливістю громадського харчування є те, що довідник "Номенклатура", в якому ведеться облік товарів, продуктів, блюд і напівфабрикатів, зберігає не лище назви продукції, яка пропонується покупцю, але для кожного продукту зберігає його склад (по продуктах), що містить дані калькуляційної картки, та передбачена можливість заміни одного продукту на інший, для чого вводиться коефіцієнт перерахунку (рис.5.3.) Для розрізнення категорій товарів використовується перерахування "Вид товару", що доповнено елементами "Блюдо" і "Порція".
Розглянемо, якими документами оформлюються операції, пов'язані з продажем продукції та товарів в громадському харчування і яким чином вони реалізовані в конфігурації "Форт: Шинок".
Всі документи можна поділити на два типи:
" з відпуску готової продукції з виробництва;
" з продажу товарів і готової продукції.
Рис.5.3. Структура довідника "Номенклатура".
Спочатку розглянемо документи з відпуску готової продукції з виробництва:
1. Денний заборний лист. В конфігурації "Форт: Шинок" документу "Денний заборний лист" відповідає документ "Звіт про виготовлення блюд"(рис.5.4.)
Рис.5.4. Документ "Звіт про виготовлення блюд".
2. Меню-накладна. В конфігурації можна використати документи "Накладна" або "Накладна на реалізацію".
3. Замовлення-рахунок. В конфігурації відповідає документ "Рахунок-фактура" (рис.5.5.)
Рис.5.5. Документ "Рахунок-фактура".
4. Накладна на внутрішнє переміщення, накладна,

 
 

Цікаве

Загрузка...