WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

товари, роботи, послуги 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 70"Доходи від реалізації"
2 Одержано готівку від продажу товарів, робіт, послуг 30 "Каса" 70 "Доходи від реалізації"
Виробничі і комерційні підприємства можуть бути платниками податку з валового доходу, його обліковують:
1) у твердій сумі на одиницю облікованої продукції (акциз);
2) у процентному відношенні до відпускної ціни (ПДВ).
Податок з валового доходу є одним з джерел з доходу бюджету, що сплачується підприємствами з грошової виручки від реалізації продукції. Тому на підставі розрахунку податку з доходу в обліку відображають виникнення заборгованості перед фінансовими органами за платежами до бюджету, з одного боку, і збільшення витрат за рахунок реалізації - з іншого.
Кореспонденція рахунків з обліку виробництва і реалізації продукції громадського харчування наведено в табл. 3.3.
Таблиця 3.3.
Кореспонденція рахунків з обліку виробництва та реалізації власної продукції
№ з/п Зміст запису Кореспонденція рахунків
За планом рахунків На КП "Казка"
Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6
1 Відображено операції з придбання запасів:
- оприбутковано товари за купівельною вартістю:
в комору
на кухню
281
23
1.
631
631
-
2300
-
6310
- оприбутковано сировину
в комору
на кухню
201
23
631
631
-
2300
-
6310
- податковий кредит з ПДВ 641 631 6410 6310
- погашено заборгованість перед постачальником
631 311 6310 3110
оприбутковано сировину на виробництво від підзвітної особи 23 372 2300 3720
2 Відпущено з комори: товари
Сировину 23
23 281
201 -
- -
-
3 Відображено отримання баром готової продукції за нормативними цінами 282 23 2820 2300
4. Відображено реалізацію готової продукції та товарів:
- дохід від реалізації готової продукції 301 701 3010 7030
товарів 301 702 3010 7030
- податкове зобов'язання з ПДВ
готової продукції
701
641
7030
6410
товарів 702 641
7030
6410
- собівартість готової продукції (в сумі сировини) 901 23 9010 2300
- собівартість товарів (в сумі товарів) 902 282 9010 2820
5.
Відображено загально виробничі витрати:
- заробітна плата персоналу загально виробничого призначення 91 66 (65) 2310 6610 (6500)
- амортизація виробничого обладнання (у разі використання виробничого методу) 91 131 2310 1310
- орендна плата за виробниче приміщення 91 685 2310 6850
податковий кредит 641 685 6410 6850
6.
Відображено адміністративні витрати:
- заробітна плата адміністративного персоналу 92 66(65) 9200 6610 (6500)
- оплата телефонних переговорів 92 685 9200 6850
641 685 6410 6850
- амортизація основних засобів, що використовуються в адміністративних цілях 92 131 9200 1310
комунальний податок 92 641 9200 6410
7.
Після закінчення звітного періоду списано загальновиробничі витрати згідно з розподілом і остаточно сформовано собівартість готової продукції
- змінні 23 91
7910 2310
- постійні розподілені 23 91
7910 2310
- постійні нерозподілені 901 91 7910 2310
8.
Здійснено коригування собівартості готової продукції:
на суму перевищення нормативних цін над фактичними витратами на виробництво (методом червоного сторно)
26
23
-
-
збільшено торгову націнку для досягнення облікових роздрібних цін
26 285 - -
11
Списано реалізовані торгові націнки (методом червоного сторно): - на готову продукцію
901
285
-
-
- на куповані товари 902 285 - -
12 Відображено фінансові результати діяльності підприємства:
- доходи по реалізації товарів
702
791
7030
7910
- доходи по реалізації готової продукції 701 791 7030 7910
Витрати:
собівартість реалізованої продукції
собівартість реалізованих товарів
адміністративні витрати
витрати на збут
791
901
7910
9010
791 902 7910 9010
791 92 7910 9200
791 93 - -
Бутинець Ф.Ф. пропонує для обліку виробництва використовувати рахунок 23 "Виробництво" з виділенням таких його субрахунків 231 "Прямі виробничі витрати", 232 "Непрямі виробничі витрати (або рахунок 91 "Загально виробничі витрати"). Пропонується відображати нараховану заробітну плату кухарям та інші непрямі виробничі витрати. Свістунова І. Пропонує всі непрямі витрати відображати на рахунку 901 "Собівартість готової продукції".
Згідно з Інструкцією № 291 підприємства громадського харчування у бухгалтерському обліку та звітності мають відображати окремо доходи і витрати від реалізації готової продукції (відповідно 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" і 701 "Дохід від реалізації готової продукції") і доходи (витрати) від реалізації купованих товарів (відповідно 902 "Собівартість реалізованих товарів" і702 "Дохід від реалізації товарів"). Проте, як показують дослідження на практиці, буде досить складно чітко дотримуватись зазначеного розмежування.
КП "Казка" розробило свою методику відображення в обліку виробництва і реалізації готової продукції. Для обліку доходів від реалізації підприємство використовує тільки рахунок 701 "Дохід від реалізації готової продукції". На цьому рахунку відображається як дохід від реалізації готової продукції, так і дохід від реалізації товарів, що є не правильним.
Для обліку непрямих витрат на виробництво використовується рахунок 2310. У зв'язку з тим, що незавершеного виробництва на підприємстві немає, всі непрямі витрати відносяться до виготовленої продукції. В кінці звітного періоду всі непрямі витрати списуються на рахунок 7910 "Фінансові результати", тобто на рахунку 9010 формується собівартість витраченої на виробництво сировини. Було б більш доцільно непрямі витрати зібрані на рахунку 2310 списувати на рахунок 9010, що дасть можливість сформувати виробничу собівартість випущеної продукції. Для того, щоб цей показник відповідав П(С)БО 16 "Витрати" головному бухгалтеру КП "Казка" необхідно розробити методику відображення в обліку загальновиробничих витрат.
В зв'язку з тим, що підприємство займається організацією споживання продукції воно несе певні витрати на збут, однак в обліку вони не відображаються.
1.2. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи аналізу
Реалізація фінансової стратегії підприємства значною мірою залежить від рівня управління його доходами та витратами, метою якого є отримання прибутку.
Фінансові результати розглядаються залежно від характеру операцій, які призводять до їх утворення, та з точки зору впливу на їх формування відповідних видів доходів і витрат. Загальний аналіз прибутку передбачає попередній розподіл доходів за джерелами їх утворення, а витрат - за напрямами коштів відповідно до змісту операційної, інвестиційної або фінансової діяльності, наслідком якої є утворення тієї чи іншої складової прибутку. Основою такого групування є звіт про

 
 

Цікаве

Загрузка...