WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

покупцям;
- сума виручки від реалізації страви даного найменування.
Щоденно завідувач виробництвом складає Звіт про рух продуктів за обліковими цінами.
Дані про надходження продуктів, товарів і тари заносяться до звіту на підставі документів комори, постачальників тощо. Витрата продуктів визначається на підставі актів про реалізацію готової продукції, накладних, денних забірних листів. Звіт складається у двох примірниках, перший разом з доданими документами надходить до бухгалтерії.
Залишок продуктів на початок дня переноситься із попереднього звіту. Надходження продуктів встановлюється за накладними. Вартість продуктів, що витрачені на реалізовані та відпущені вироби визначають на підставі акту про реалізацію або за первинними видатковими документами. Витрачання, пов'язане зі списанням і поверненням продуктів у комору, визначають за актами на бій, лом, псування товару і накладними на повернення продуктів.
Облік сировини та готових виробів у таких цехах і в підприємствах громадського харчування ведуть матеріально відповідальні особи, що несуть відповідальність за таку продукцію. В склад виробництва КП "Казка" входить кондитерський цех.
Завідувач кондитерського цеху виходячи з наявної сировини, можливостей виробництва та умов реалізації складає наряд-замовлення на виготовлення кондитерських виробів. Замовлення складається для розрахунку наявної в коморі підприємства сировини, потрібної для випуску того чи іншого виробу. У замовленні зазначається найменування виробів в асортименті і необхідна кількість випуску кожного виду. Замовлення затверджує директор підприємства або його заступник. На підставі замовлення бухгалтерія розраховує потребу в сировині і визначає кількість сировини, що підлягає відпуску з комори в цех.
За необхідність заміни одного виду сировини рівноцінним іншим у наряді -замовленні наводиться відповідна довідка про заміну.
Наряд-замовлення одночасно є документом для встановлення виробничого завдання на виготовлення кондитерських виробів. Зворотний бік наряду-замовлення можна використати для розрахунку заробітної плати кондитерам. Наряд-замовлення складається в трьох примірниках. Перший передають завідувачу кондитерського цеху для виконання замовлення, другий залишається в бухгалтерії, третій є підставою для розрахунку заробітної плати.
У кондитерських цехах, що мають кілька бригад або змін, кількість сировини для цеху визначають на підставі зведеного наряду-замовлення. Приймання-передачу від однієї зміни в іншу відображають у наряді-замовленні за відповідними графами "Фактичний випуск". Здачу готових виробів з цеху в комору або експедицією оформляють денним забірним листом або накладною, в яких зазначають номар наряду-замовлення, за яким виготовлено кондитерські вироби.
Готові вироби до комори здає особисто начальник цеху або заступник у присутності матеріально відповідальної особи, що виготовила цю продукцію.
Приймання і здача виробів повинна супроводжуватися перевіркою виробів шляхом перерахунку і зважування, як в цілому всієї партії, так і ваги окремих виробів, реалізованих поштучного.
В усіх документах на прийом і передачу кондитерських виробів повинні бути зазначені повне найменування виробів, а по штучних - ще й вага одного виробу (наприклад: тістечко "Бісквітне" 1/80г, тістечко "Слойка" 1/75г).
Матеріальн відповідальні особи щодня складають звіт про рух готових виробів у двох примірниках. Перший з доданими прибутковими і видатковими документами передають до бухгалтерії під розписку на другому примірнику звіту, що залишається у матеріально відповідальної особи.
Незавершеного виробництва, як правило, на кінець дня (зміни) не повинно бути. Залишок може бути тільки за напівфабрикатами, на виготовлення яких за технологією потрібно більше ніж один робочий день (зміну). Якщо незавершене виробництво існує, то його слід завершити на другий день (зміну), і його закриття в обліку необхідно оформити окремою накладною із зазначенням причин, які призвели до наявності залишку по рахунку виробництва.
Для оформлення передачі готових виробів з кондитерського та інших цехів до комори (експедиції) підприємства громадського харчування оформлюється звіт про рух готових виробів. У звіті має бути зазначене повне і точне найменування виробів, а щодо штучних - вага одного виробу.
Звіт складають у двох примірниках. Один примірник з доданими документами здають до бухгалтерії, другий залишається у матеріально відповідальної особи.
3.2. Бухгалтерський облік витрат виробництва і реалізації продукції
на КП "КАЗКА"
Підприємства громадського харчування згідно методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування (Наказ Міністерства економіки та з питань інтеграції України від 22.05.02 №145) відносяться до сфери торгівлі, однак вивчення літературних джерел показало, що різні автори пропонують різні методики відображення в обліку виробництва і реалізації продукції громадського харчування.
Найбільш поширеними є два методи:
1. Облік виробництва здійснювати на рахунку 23 "Виробництво" за аналогією обліку в роздрібній торгівлі (46, 58). Облік витрат на випуск продукції при цьому методі ведеться винятково в частині вартості сировини, тобто облік виробництва може бути організований як на рахунку 23 "Виробництво", так і в окремому субрахункудругого порядку, що відкривається до субрахунку 282 "Товари в торгівлі", наприклад, на субрахунку 282/2 "Кухня". При цьому методі рахунок 23 використовується тільки для обліку руху сировини на виробництві. Облік інших витрат пов'язаних з виробництвом і реалізацією здійснюється на рахунку 93 "Витрати на збут".
2. Облік виробництва здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО 16 "Витрати" з формуванням виробничої собівартості виготовленої продукції. При використанні цих методів по різному формується такий показник звітності як собівартість реалізованої продукції з використання рахунків 23 "Виробничі витрати" і 91 "Загально-виробничі витрати". При першому методі собівартість реалізованої продукції визначається як первісна вартість сировини використаної для виготовлення власної продукції.(30, 31, 45, 49, 52)
При другому методі виробнича собівартість продукції, складається з:
o прямих витрат (тобто таких, які можна віднести до конкретного об'єкта витрат);
o змінних загально-виробничих витрат;
o постійних розподілених загально виробничих витрат.
Для обліку цих витрат необхідно використовувати рахунки 23 "Виробництво", 91 "Загально-виробничі витрати".
З огляду на особливості діяльності підприємств громадського харчування, на дебеті рахунку 23 "Виробництво" протягом звітного місяця підприємствам громадського харчування пропонується відображати прямі матеріальні ви-трати, а готову продукцію списувати в реалізацію, використовуючи метод оцінки вибуття запасів за нормативними витратами.
Суть цього методу полягає в тому, що в процесі реалізації готова продукція списується в собівартість за нормами витрат, встановленими підприємством на основі нормальних рівнів вико агально сировини, праці та інших

 
 

Цікаве

Загрузка...