WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

_16__ визначити правові основи проведення касових операцій та їх документальне оформлення
Для зберігання грошових засобів і проведення розрахунків готівкою на підприємствах, організаціях і складах створюється каса. Каса - це спеціальне приміщення, обладнане сигналізацією, сейфами, шафами для зберігання грошей та цінних паперів. Касові операції здійснює касир, який несе повну матеріальну відповідальність за прийняття та зберігання грошей і цінних паперів і за збитки, скоєні організації, підприємству як в результаті навмисних дій, так і недбалого відношення до своїх обов'язків.
Гроші, які зберігаються в касі відносяться до ненормованих оборотних засобів. Підприємства і організації можуть мати в своїй касі гроші готівкою в межах встановленого ліміту. Банк визначає ліміт залишку готівки в касі в розмірі, необхідному для виплати невідкладних витрат. Готівку можна витрачати лише на ті потреби, на які вони видані банком. Касові операції здійснюються на підставі "Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України", затвердженою постановою НБУ №21 від 2.02.1995 р. Готівка в касі може зберігатися лише у межах встановленого банком ліміту. Усю готівку понад встановлений ліміт залишку готівки в касі підприємства зобов'язані здавати до установи банку для зарахування їх на поточний рахунок.
Приймання готівки касами підприємств проводиться за прибутковими касовими ордерами ф.КО-1, підписаними головним бухгалтером або особою, ним уповноваженою. Про приймання грошей видається квитанція за підписами головного бухгалтера або уповноваженої особи і касира, завірена печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарату. Видачу готівки з кас підприємств проводять за видатковими касовими ордерами ф.КО-2 або за належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником і головним бухгалтером підприємства або особи, ними уповноваженими. В документах ставиться спеціальний штамп "Прийнято" або "Оплачено". Прибуткові та видаткові касові ордери до передачі у касу реєструються бухгалтерією у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ф.КО-3. Зразу після видачі або одержання грошей касир записує ордера в касову книгу ф.КО-4. Касова книга повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана печаткою, а кількість її листків завіряється підписами керівника підприємства і головного бухгалтера. Касова книга являється регістром аналітичного обліку до рахунку 30 "Каса".
В організації може бути стільки касових книг, скільки видів валюти. Записи в ній ведуться касиром в двох примірниках через копіювальний папір. Перший примірник залишається в касовій книзі, а другий служить звітом касира. Щоденно вкінці робочого дня касир підраховує підсумок за день, виводить залишок грошей на наступне число і передає в бухгалтерію звіт разом з доданими до нього документами під розписку на першому примірнику касової книги. Підчистка та невмотивовані виправлення у касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення завіряються підписами касира, а також головного бухгалтера підприємства. Отримані бухгалтерією касові звіти і документи опрацьовуються. Кожний запис звіряється з первинним документом, після чого проставляється в звіті шифр кореспондуючого з рахунком 30 "Каса" синтетичного рахунку і субрахунок. Залишок грошей на початок дня по звіту касира бухгалтер співставляє з залишком в попередньому звіті, і перевіряє правильність виведених оборотів і залишку. На основі опрацьованого звіту касира у бухгалтерії ведеться облік касових операцій в журналі І .р.І по кредиту рахунку 30 "Каса" і в відомості І.І по дебету рахунку 30.
№ __20_ Визначити порядок облікового відображення операцій з готовою продукцією.
Готовою продукцією є така, яка повністю пройшла передбачені технологією стадії і процеси, перевірена на предмет її відповідності технічним умовам і стандартам і оприбуткована на склад або прийнята замовником. До готової продукції зараховують також виконані для замовників роботи і послуги автотранспорту, ремонтного виробництва, будівельно-монтажні роботи. Якщо на підприємстві, поряд з виробництвом, здійснюють капітальні вкладення, то виконані для них послуги також відображають в обліку як готову продукцію. Готову продукцію оцінюють за плановою і фактичною собівартістю (виробничою чи повною) або за оптовими цінами, якщо на такий вид продукції вони регулюються державою.
Оприбутковують готову продукцію з виробництва на склади за накладними (приймально-здавальними накладними) або відомостями здачі продукці. Для обліку готової продукції призначений рахунок 26 "Готова продукція". За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" відображають надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю. Виконані і здані за актами замовникам роботи списуються з кредита рахунка 23 "Виробництво" на дебет рахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг". Аналітичний облік готової продукції ведуть за її видами у розрізі матеріально відповідальних осіб за масою, кількістю та собівартістю або оптовими цінами - в окремихпідприємствах промисловості. В цьому випадку повинен бути забезпечений облік відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від затверджених оптових цін. Підприємства реалізують свою продукцію покупцям на підставі укладених договорів (угод). Відпуск готової продукції покупцям оформляється накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20), яка є підставою для списання готової продукції підприємством-виробником. що здійснило її відпуск, для оприбуткування її підприємством-одержувачем та для дозволу на вивезення її з території підприємства-постачальника.
У накладній зазначаються назва, номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість, ціна кожного виду і сорту продукції, що відпускається. За потреби накладна за формою № 20 складається як обов'язковий додаток до товарно-транспортної накладної Якщо дані про готову продукцію, яка відпускається і вивозиться автотранспортом на сторону, вміщуються у товарно-транспортній накладній, то накладна за формою № М-20 не складається.
Згідно із Законом України "Про податок на додану вартість" постачальник повинен надати підприємству-покупцю податкову накладну, форма І В податковій накладній, крім інших реквізитів, вказуються ціна, ставка і сума ПДВ, загальна сума, що підлягає сплаті постачальнику. Для проведення розрахунків з покупцем постачальник виписує рахунок-фактуру та інші розрахунково-платіжні документи, що підтверджують факт передачі матеріальних цінностей і їх оплату з зазначенням суми ПДВ
Відповідно до національного Плану рахунків на відпускну вартість відвантаженої покупцям готової продукції в бухгалтерському обліку підприємства робиться запис по дебету рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і кредиту рахунка 701 "Доход від реалізації готової продукції".
Одночасно робиться запис на списання виробничої собівартості реалізованої продукції:
Д-т рах. 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"
К-т рах. 26 "Готова продукція".
Сума податкового зобов'язання по ПДВ, визначена за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації готової продукції, відображається

 
 

Цікаве

Загрузка...