WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

розробляє власний робочий план рахунків, який відображає специфіку галузі, вид діяльності, визначає зміст аналітичного обліку і характеристику форми обліку, яка застосовується.
Робочий план рахунків бухгалтерського обліку містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності і повноти обліку і звітності. В ньому може бути використано стільки рахунків і субрахунків, скільки необхідно для відображення господарської діяльності.
Розроблений підприємством робочий план рахунків повинен відповідати таким вимогам:
- бути гнучким;- відповідати міжнародним принципам і стандартам обліку;- повністю задовольняти потреби як зовнішніх, так і внутрішніхкористувачів;- бути зручним у користуванні;- сприяти здійсненню контролю за фінансовою, інвестиційною та операційною діяльністю підприємства шляхом створення дієвої системи контролю.
Гнучкість плану рахунків проявляється в можливості організації бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності та різних за розмірами. 14. Висвітлити поняття документації та визначити її класифікацію.
Бухгалтерський документ - це письмове свідоцтво певної форми і змісту, що фіксує і підтверджує факт здійснення господарської операції або розпорядження на право її проведення.
Документація - сукупність документів, що їх складають на всі господарські операції.
Дані первинних бухгалтерських документів є основою первинної облікової інформації.
Документування - це процес суцільного й неперервного відображення об'єктів бухгалтерського обліку в первинних бухгалтерських документах.
Документування є важливою частиною методу бухгалтерського обліку. На підставі даних первинних бухгалтерських документів здійснюється контроль за правомірністю господарських операцій на підприємстві.
Бухгалтерські документи класифікують за такими ознаками:
o за місцем складання;
o за призначенням;
o за порядком складання;
o за способом оформлення операцій;
o за змістом.
За місцем складання бухгалтерські документи поділяють на внутрішні (оформлені на підприємстві) та зовнішні (отримані від партнерів та інших підприємств і установ).
За призначенням бухгалтерські документи поділяють на:
- розпорядчі, які вміщують розпорядження на право здійснення операцій (доручення на отримання матеріальних цінностей, платіжне доручення, вимога тощо);
- виконавчі (виправдувальні), що підтверджують факт здійснення господарської операції (прибутковий ордер, накладна, рахунок-фактура);
- бухгалтерського оформлення, що їх складають працівники бухгалтерії на підставі даних розпорядчих і виконавчих документів (розрахунки заробітної плати, амортизації, податків);
- комбіновані, в яких поєднані ознаки розпорядчих, виконавчих документів та документів бухгалтерського оформлення (лімітно-забірна карта, наряд тощо).
За порядком складання (ступенем узагальнення господарських операцій) бухгалтерські документи поділяють на первинні, які складають у момент здійснення операції або безпосередньо після її закінчення (ордер, накладна) та зведені, які складають на підставі даних згрупованих однорідних первинних документів (авансовий звіт, платіжна відомість).
За способом оформлення (кількістю охоплених операцій) бухгалтерські документи поділяють на одноразові, котрі заповнюють на одну операцію, та нагромаджувальні, в яких записують однорідні господарські операції за певний проміжок часу.
За змістом бухгалтерські документи поділяють на грошові, розрахункові, обліку основних засобів, обліку матеріальних запасів, обліку особового складу тощо.
№ _15__ Визначити порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації
Одним із основних методів бухгалтерського обліку є інвентаризація. Вона проводиться з метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах.
Інвентаризація - це спосіб виявлення фактичної наявності та стану цінностей на певну дату шляхом реєстрації, вимірювання, зважування і т.д. з подальшим порівнянням отриманих даних із даними бухгалтерських записів.
Основними цілями інвентаризації є: виявлення фактичної наявності майна, перевірка повноти відображення в обліку зобов'язань, зіставлення фактичної наявності майна із даними бухгалтерського обліку.
За часом проведення інвентаризації поділяють на періодичні та разові (річні). Періодичні проводяться, як правило, з ініціативи власника, керівника постійнодіючого інвентаризаційною комісією. Разові інвентаризації, як правило, є річними і проводяться перед складанням річної звітності в листопаді - грудні поточного року.
За обсягом охоплення інвентаризації поділяють на повні і часткові. Повні інвентаризації охоплюють все майно підприємства та стан зобов'язань. Часткові інвентаризації охоплюють окремі види майна або зобов'язань.
Для проведення інвентаризації керівник підприємства наказом призначає інвентаризаційну комісію. В наказі зазначають терміни проведення інвентаризації. Керівництво комісією здійснює сам керівник, або його заступник. До складу інвентаризаційної комісії обов'язково має входити головний бухгалтер або представник бухгалтерії. Проведення інвентаризації є обов'язковим при переданні майна державного підприємства в оренду, при зміні матеріально відповідальних осіб, при встановленні фактів зловживань, крадіжокабо псування цінностей, за приписом судово-слідчих органів, у випадках техногенних аварій, пожежі, стихійного лиха, при переданні підприємства та їх структурних підрозділів, у разі ліквідації підприємства.
До початку інвентаризації комісія повинна отримати від матеріально-відповідальної особи розписку про те, що в бухгалтерію передані усі прибуткові та видаткові документи і що немає жодних неоприбуткованих або не виданих матеріальних цінностей. На момент інвентаризації потрібно зробити усі необхідні записи по рахунках і вивести залишки на дату її проведення. Усі операції, пов'язані з рухом матеріальних цінностей, повинні бути припинені.
Отримані дані під час інвентаризації, вносяться в спеціальні документи - інвентаризаційні описи, в яких зазначають найменування і кількість цінностей. Описи складають окремо по кожній матеріально-відповідальній особі та місцем зберігання і підписуються усіма членами комісії. Після цього, оформлені описи здають до бухгалтерії, де результати інвентаризації зіставляють з обліковими даними у порівняльній відомості. Унаслідок такого зіставлення може бути виявлено: відповідність фактичних даних і бухгалтерських записів.
Основні засоби, матеріальні цінності, цінні папери, кошти, інше майно, що виявилися у надлишку, підлягають оприбуткуванню (узяттю на облік) та зарахуванню відповідно на результати фінансово-господарської діяльності або збільшення фінансування з подальшим встановленням причин виникнення надлишку і винних у тому осіб. Нестачу цінностей у межах затверджених норм списують за рішенням керівника підприємства на витрати виробництва, понаднормові нестачі цінностей, а також втрати від псування відносять на винних осіб за цінами, за якими розраховують розмір шкоди. Матеріали інвентаризації та рішення щодо регулювання розбіжностей оформляються протоколом та затверджуються керівником підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...