WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

політичні, соціальні, технічні, юридичні, галузеві, демографічні та особливості зовнішнього оточення підприємства, а також структура, рівень економічної культури, зв'язки між підрозділами підприємства, маркетингова стратегія та інші внутрішні фактори управління.
Для збутової діяльності необхідно збирати різноманітну інформацію щодо зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку ринку та попиту на продукцію. Відділ збуту вимагає інформації про ринки збуту, рентабельність продукції, результати від реалізації продукції, фінансові та інші ресурси для виробництва, маркетингові витрати, науководослідні та експериментальні розробки, можливості; підприємства і диверсифікації чи фокусування виробництва, технічний рівень виробництва, тощо.
Внутрішня інформація для відділу збуту надходить із різних функціональних підрозділів підприємства - бухгалтерії, служби маркетингу, науково-дослідних служб, фінансового відділу, аналітичних служб тощо.
Бухгалтерський облік повинен забезпечити дані не лише про обсяг продукції (робіт, послуг) та доходи від їх реалізації, але й про асортимент продукції, сегменти ринку, масштаби продажу, ціни, продуктивність праці. якість продукції. собівартість, витрати на збут, витрати на маркетингові дослідження, канали збуту й витрати на їх функціонування та інші показники, необхідні для управління процесом збуту.
Визначення готової продукції наводиться в стандарті бухгалтерського обліку 9 "Запасна та Інструкції до плану рахункіа№29
Готовою називають продукцію, яка виготовлена на підприємстві, пизначена для продажу, повністю закінчена обробкою, пройшла випробування, приймання укомплектування і відповідає технічним то якісним характеристикам. передбаченим договорами або інтими нормативно-правовими актами (умовами, стандартами).
Готоа продукція оприбутковується на склад із виробничих підрозділів на основі первинних документів - накладних, актів, відомостей випуску продукції та документів, що засвідчують якість (свідоцтво про якість, сертифікат відповідності державній системі сертифікації).
Синтетичний облік готової продукції ведеться в журналі 5 або 5А, де у розділі Ш наводиться кореспонденція рахунків в цьому ж розділі наводяться дані про загальну суму оприбуткованої готової продукті:
Аналітичний облік руху готової продукції за окремими групами ведеться у відомості аналітичного обліку 5.1.
Збутова діяльність підприємства пов'язана із забезпеченням найвищої ефективності товароруху від виробника до споживача. Разом із тим збут залежить від таких об'єктивних факторів, як конкуренція на ринках, ускладнення економічних звязків. що вимагає трансакційних витрат на транспорт, зв'язок, юридичний супровід договірних відносин, інформаційне забезпечення. загострення енергетичних і сировинних проблем економіки, необхідність переходу на нові технології, підвищення вимог до продукції, робіт і послуг з боку споживачів та ін. У зв'язку з цим збутову діяльність необхідно розглядати як невід'ємну частину маркетингової діяльності, спрямованої на досягнення таких цілей;
- орієнтація на ринок збуту(вивчення впливу на виробничу діяльність споживачів конкурентів якісних характеристик продукції, кон'юнктури ринку);
- ситуаційне управління на основі виявлення проблем маркетингу, у тому числі і збуту.
Комплекс організаційно-правових питань роботи підприємства належить до розряду актуальних в ринковому середовищі, що вимагає посиленої уваги як з боку управління, так і з боку бухгалтерської служби
№ 13 Дати визначення плану рахунків та характеристику його класів .
План рахунків бухгалтерського обліку визначає методологію обліку в усіх сферах економічної діяльності.
План рахунків - це систематизований перелік рахунків , який визначає організацію всієї системи бухгалтерського обліку на підставах , в організаціях і установах , з метою одержання інформації , необхідної для управління і контролю. На виконання програми реформування, системи бух. обліку і застосування міжнародних стандартів затвердженою постановою кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р .за № 1706 , наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. за №291 затверджений план рах. бух.обліку активів , капіталу , зобов"язань і госп . операцій та інструкцію про застосування . Застосування плану рахунків на підприємствахздається у 2000р. з дати визначеної розпорядчим документальним керівником підприємства. Новий план рах. разом з інструкцією закріплює загальний концептуальний підхід до побудови бух . обліку . Інструкція містить коротку характеристику рахунків та субрахунків -структура і призначення рахунків, економічний зміст госп. операцій , що відображаються на них , порядок обліку найбіл . характар фактів діяльність підприємства , зв"язок рахунків з іншими рахунками , що деє змогу зрозуміти об"єкт обліку цього рах . і субрах . виходячи з цього визначити вид рахунку-активний , пасивний , регулюючий , розподільчий , калькулямійний.
План рах . поширюється на всі підприємства і організації незалежно від форм власності, видів , умов господарювання, галузей і обсягу дійсноті.
План рах . передбачає групування рах . за презначенням і частково за змістом на 10 класів від 0 до 9 .
План рах . передбачає номери (коди) рахун .В плані рахунку вони подані за десятковою системою : клас , рахунок , субрахунок. Відповідно до класу залишки рах . відображаються в балансі .
Залишки по рах . класу 1 " Необоротні активи", 2 "Запаси" , 3 " Кошти , розрахунки та інші активи" відповідають новим розділам активу . Рах . "Власний капітал і забезпечення зобов"язань" , 5 "Довгостроковізобов"язання", 6 "Поточні зобов"язання" відображаються у відповідних розділах пасиву . Рах . 7 "Доходи і результати діяльності" , 8 "Витрати за елементами" , 9 " Витрати діяльності"
Інструкція містить коротку характеристику рахунків та субрахунків -структура і призначення рахунків, економічний зміст госп. операцій , що відображаються на них , порядок обліку найбіл . характер. фактів діяльності підприємства , зв"язок рахунків з іншими рахунками , що дає змогу зрозуміти об"єкт обліку цього рах . і субрах . виходячи з цього визначити вид рахунку-активний , пасивний , регулюючий , розподільчий , калькуляційний. План рах . поширюється на всі підприємства і організації незалежно від форм власності, видів , умов господарювання, галузей і обсягу дійсноті.
Структура Плану рахунків відповідає структурі фінансової звітності. Залишки рахунків класів 1-3 дають можливість заповнити актив Балансу, а класів 4-6 - пасив . Звіт про фінансові результати складається за даними рахунків класів 7-9. Для задоволення потреб внутрішніх користувачів на рахунках управлінської бухгалтерії при використанні відповідних статей можна вести облік за центрами відповідальності, сегментами діяльності, що сприяє посиленню контролю, аналітичності отриманих даних, а отже, прийняттю оптимальних управлінських рішень.
Включаючи рахунки до робочого плану рахунків, бухгалтер керується практичними потребами підприємства. Так, невеликій фірмі достатньо мати декілька десятків рахунків, а великому підприємству необхідно використовувати тисячі рахунків. Тому кожен господарський суб'єкт, виходячи із своїх потреб,

 
 

Цікаве

Загрузка...