WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

дебетується один рахунок і кредитується інший на одну і ту ж суму наивається подвійним записом.
Механізм дії подвійного запису полягає в одночасному і взаємопов'язаному відображенні кожної господарської операції в дебеті одного рахунку і в кредиті іншого в однакових сумах.
Запис одної суми на двох рахунках - на одному по дебету, а іншому по кредиту, називається кореспонденцією рахунків або бухгалтерським проведенням.
Тобто, під кореспонденцією рахунків розуміють форму вираження взаємозв'язку між двома і більше рахунками, що виникають при відображенні на них господарських операцій методом подвійного запису. Взаємозв'язані рахунки в цьому випадку є кореспондуючими.
За кількістю кореспондуючих рахунків бухгалтерські проведення (проводки) поділяються на прості і складні.
Просте проведення - це проведення, в якому сума господарської операції записується в дебет одного і кредит одного рахунку, тобто один рахунок дебетується і один кредитується.Наприклад : Передано з виробництва на склад готову продукцію на суму 5 000 грн. Дебет рахунку 26- Кредит рахунку 23.
Складне проведення - це проведення, в яких декілька рахунків дебетуються, один - кредитується або навпаки, один рахунок дебетується, а декілька - кредитуються. При цьому загальна сума по дебету і кредиту повинна збігатися. Наприклад. Придбані у постачальників: сировина і матеріали - 32000 грн
запасні частини - 50000 грн
паливо - 15000 грн
Разом 97000 грн
Дебет рахунку 201 32000
Дебет рахунку 207 50000
Дебет рахунку 203 15000
Кредит рахунку 631 97000
Як видно із зроблених записів, дане бухгалтерське проведення стосується 4-х рахунків: одного рахунку по кредиту і 3-х по дебету. Складні проведення не порушують правила подвійного запису, оскільки в них також зберігається взаємозв'язок відбиття господарських операцій по дебету і кредиту рахунків.
Подвійний запис операції на рахунках є важливим елементом методу б/о і має велике контрольне значення,так як забезпечує можливість виявлення помилок в облікових записах. Оскільки суму кожної господарської операції записують по Дт одного і Кт іншого рахунку, підсумки оборотів по Дт і Кт кореспондуючих рахунків повинні бути рівні між собою і дорівнювати підсумку журналу реєстрації господарських операцій. Відсутність такої рівності свідчить про наявність помилкок, які повинні бути виявлені та виправлені.. Подвійний запис має також економічне значення, оскільки допомагає з'ясувати, внаслідок яких операцій відбулися зміни в складі засобів і джерел їх утворення, звідки засоби надійшли або куди вибули. Для цього служить кореспонденція рахунків.
№ 9. Охарактеризувати синтетичний та аналітичний обліки та взаємозв'язок між ними.
За способом групування та узагальнення облікових даних бух . розрахунки поділяються на систематичні і аналітичні .
Синтетичні або, як їх ще називають, об'єднуючі рахунки надають узагальнені дані з економічно однорідних груп засобів, джерел їх утворення і господарських операцій. Синтетичні рахунки на практиці визначені Планом рахунків.
Система синтетичних рахунків - це система вартісного обліку складових засобів (майна) підприємства. Відповідно до принципу єдиного грошового вимірника інформація, що відображається на синтетичних рахунках, містить тільки вартісну оцінку, яка дозволяє отримати узагальнені дані про різноманітні об'єкти бухгалтерського обліку.
Облік, що здійснюється на синтетичних рахунках, називається синтетичним (зведеним). Його дані використовуються при заповненні форм бухгалтерської звітності, передусім складанні балансу, а отже, служать для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.
Таким чином, в балансі відображаються сумарні, вартісні оцінки узагальнюючих показників або дані синтетичних рахунків.
Проміжною ланкою між синтетичними та та аналітичними рахунками є субрахунки
Наприклад, на синтетичному рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" міститься узагальнена інформація про всі види розрахунків з учасниками підприємства: за внесками до статутного капіталу, за виплатою дивідендів тощо. Ця інформація деталізується на субрахунках 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" та 672 "Розрахунки за іншими виплатами". Аналітичний облік ведеться по кожному засновнику в розрізі встановлених субрахунків.
Облік конкретних виробів ведеться на аналітичних рахунках.
Аналітичні рахунки використовуються для деталізації інформації про об'єкти, що обліковуються на синтетичному рахунку.
Аналітичні рахунки відкриваються в розвиток певного синтетичного рахунку в розрізі його видів, частин, статей і, де це вимагається, з оцінкою інформації в натуральному, трудовому та грошовому виразах.
Отже, аналітичні рахунки - деталізовані рахунки ІІІ-го, ІУ-го, У-го і т.д. порядку, які формуються на підставі узагальненої, конкретизованої та об'єднаної на відповідному рівні інформації. Аналітичні (деталізуючі) рахунки е способом узагальнення і групування даних, що об'єднані синтетичним рахунком (вертикальні зв'язки). Система аналітичних рахунків узагальнює й водночас деталізує господарські операції за їх змістом.
Синтетичний облік неспроможний контролювати кожний вид господарських засобів чи процесів. Для одержання показників, необхідних для управління в певних розрізах, тобто для деталізованих записів синтетичного обліку за окремими йоговидами і процесами організовується аналітичний облік. З цією метою до окремих складних рахунків синтетичного обліку відкриваються рахунки аналітичного обліку.
Аналітичні рахунки формуються на підставі інформації, яка узагальнюється та об'єднується на відповідному рівні. Їх склад і, певною мірою, зміст визначаються конкретною характеристикою господарських операцій, завданнями контролю та аналізу господарської діяльності на підприємстві.
№ 10Надати характеристику процесу постачання.
Завдання процесу постачання полягає в забезпеченні потреб виробничого процесу в різноманітних факторах виробництва - сировині, матеріалах, паливі, тарі, запасних частинах, МШП, основних засобах (будівлях, спорудах, транспортних засобах, машинах, верстатах, устаткуванні), живій робочій силі(робітники, управлінці, службовці), капіталі (інвестиції, гроші) та інших ресурсах.
Важливо підкреслити, що для здійснення процесу постачання необхідні фінансові ресурси (гроші), які підприємство отримує лише після збуту продукції покупцям. Крім цього необхідно забезпечити безперебійність усіх процесів - постачання, виробництва і збуту. Якщо готова продукція не буде швидко реалізована, то підприємство не зможе закупити необхідні фактори виробництва, що ускладнить кругооборот капіталу. Несвоєчасне забезпечення потреб виробничого процесу призведе до зменшення випуску продукції, обсягу реалізації і виручки.
Серед цих факторів значне місце посідає раціональна організація матеріально-технічного постачання, яке забезпечує укладання договорів на поставку ресурсів, доставку їх на склади, розміщення і зберігання, доставку на робочі місця.
У фінансовому обліку процес постачання чітко не виділяється, хоча немало економістів пропонують організувати облік у системі бухгалтерських рахунків та використовувати інформацію для визначення ефективності цього процесу.
Робота

 
 

Цікаве

Загрузка...