WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Складання балансу має на меті надання користувачам повної правдивої та неупередженої інформації про фінансвоий стан підприємства на певну дату. За формою бухгалтерський баланс - це таблиця, яка складається з двох частин. Одна частина називається актив. У ній відображені дані про наявність і стан господарських засобів підприємства за їх складом і призначенням. Друга частина бухгалтерського балансу називається пасив. У ній відображені дані про види й розміри джерел формування господарських засобів. У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, які називають статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву, окремий код, їх записують окремими сумами. Статті бухгалтерського балансу поділяють на активні (ті, що розміщені в активі балансу) і пасивні (ті, що розміщені в пасиві балансу).
Однорідні за економічним змістом статті і групи балансу об'єднують у розділи. У бухгалтерському балансі підприємства виділено три розділи активу і п'ять розділів пасиву.
У першому розділі активу бухгалтерського балансу подають дані про наявність необоротних активів підприємства (нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції тощо).
У другому розділі активу балансу подають дані про оборотні активи підприємства (виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, поточні фінансові інвестиції тощо).
У третьому розділі активу дають інформацію про суму витрат майбутніх періодів. У складі витрат майбутніх періодів записують витрати впродовж поточного або попередніх звітних періодів, але тих, які належать до нових звітних періодів (витрати на підготовку до виробництва в сезонних галузях промисловості, витрати на освоєння нових виробництв і агрегатів, виплачені авансом орендні платежі, оплата страхового полісу, передплата газет, журналів, періодичних та додаткових видань тощо). Отже, в активі бухгалтерського балансу відображають активи підприємства. Активи - це ресурси, що їх контролює підприємство внаслідок попередніх подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
У першому розділі пасиву фіксують дані про наявність власного капіталу підприємства. До складу власного капіталу підприємства належать статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, нерозподілений прибуток підприємства.
У другому розділі пасиву балансу подають інформацію про склад забезпечень подальших витрат і платежів, які нараховані у звітному періоді, величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки попередніми оцінками, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел. У третьому розділі пасиву балансу записують інформацію про довгострокові зобов'язання підприємства. До них належать довгострокові кредити банків, довгострокові фінансові зобов'язання, відтерміновані податкові зобов'язання та інші довгострокові пасиви.
У четвертому розділі пасиву балансу подають дані про поточні зобов'язання підприємства.
У п'ятому розділі пасиву бухгалтерського балансу записують інформацію про суму доходів майбутніх періодів.
Отже, дані другого, третього, червертого і п'ятого розділів пасиву характеризують зобов'язання підприємства, які називають пасивами підприємства.
Підсумок по всіх трьох розділах активу і по всіх п'ятьох розділах пасиву становить показник валюти балансу, тобто існує показник валюти балансу по активу і показник валюти балансу по пасиву. Основна властивість бухгалтерського балансу полягає у рівності двох його підсумків, тобто валюта балансу щодо активу повинна дорівнювати валюті балансу щодо пасиву. Така рівність випливає з принципу двоїстої характеристики об'єктів бухгалтерського обліку.
№ _7__ Описати будову рахунків бух обліку та визначити їх види.
Рахунок - це спосіб групування, поточного обліку і контролю за наявністю і рухом майна підприємства, джерел його утворення, господарських процесів та їх результатів.
Бухгалтерський рахунок має вигляд двосторонньої таблиці: на кожній з двох сторін якої відображаються господарські операції одного й того ж типу (на одній стороні плюс - збільшення, надходження; на другій стороні мінус - зменшення, витрачення).
Ліва сторона бухгалтерських рахунків називається дебет, а права сторона - кредит.
Кожен бухгалтерський рахунок має свій номер (код) та назву, передбачені Планом рахунків.
На рахунку може бути на початок періоду залишок (наявність) господарських засобів чи їх джерел. Цей залишок називають початковим сальдо.
Рахунки бухгалтерського обліку призначені для групування і поточного обліку однорідних бухгалтерських операцій. Вони відкриваються як для активних, так і для пасивних статей балансу. Внаслідок цього розрізняють три види рахунків: активні, пасивні та активно-пасивні (в залежності від того, в якій частині балансу відображається сальдо рахунку). Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху майна підприємства; пасивні - для обліку наявності та руху джерел утворення майна, активно-пасивні - для обліку розрахунків.
Активні рахунки відображають майно підприємства за його складом і розміщенням. Їх сальдо записують в активі бухгалтерського балансу. Початкове і кінцеве сальдо на активних рахунках записують у дебеті.
Пасивні рахунки відображають джерела утворення майна підприємства . Їх сальдо записують в пасиві бухгалтерського балансу. Початкове і кінцеве сальдо на пасивних рахунках записують у кредиті.
За своєю формою активні рахунки нічим не відрізняються від пасивних- і ті, і інші мають дебетову і кредитову сторони, використовуються для відокремленого обліку руху об'єктів, що обліковуються на цих рахунках, мають однакові показники. Розрізняються активні рахунки від пасивних не зовнішньою формою, а своїм економічним змістом та будовою. Економічний зміст визначає що обліковується на рахунку: якщо на рахунку обліковується майно, то рахунок активний, якщо джерела майна - то рахунок пасивний.
В активних та пасивних рахунках різне призначення лівої та правої частин (дебету та кредиту). В активних рахунках значення Дт означає збільшення, Кт - зменшення . Залишок на активному рахунку може бути тільки дебетовим. В пасивних рахунках значення Дт означаєзменшення, Кт - збільшення. Залишок на пасивному рахунку може бути тільки кредитовим.
Активно- пасивні рахунки - це рахунки, на яких сальдо може бути і в дебеті, і в кредиті. Якщо на активо-пасивному рахунку сальдо в дебеті, то його слід розмістити в активі балансу, а якщо в кредиті - то відповідно він повинен бути розміщений у пасиві балансу. Здебільшого активно-пасивними є рахунки розрахунків.
Сума (разом) записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку на певний період без початкового сальдо називається оборотом.
Для визначення сальдо на кінець по активному рахунку треба:сальдо на початок (по Дт) + оборот (по Дт) - оборот (по Кт) № __8_ Визначити суть подвійного запису. Бух. проведення їх види.
Спосіб відображення господарських операцій на рахунках, при якому

 
 

Цікаве

Загрузка...