WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Крім того, правдивість звітних даних встановлюється їх відповідністю до Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженої Мінфіном України. Бухгалтерський баланс є основою бухгалтерської звітності, в якій відображають результати господарської і фінансової діяльності підприємства за певний період (квартал, рік) на конкретну дату. Ділова активна діяльність підприємства характеризується фінансовими результатами, зокрема прибуток, отриманими від підприємницької діяльності, інвестиційної та інших.
Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Він складається з 3-х розділів: Перший розділ звіту про фінансові результати надає нам інформацію про доходи і витрати з точки зору власника підприємства. Другий розділ цього звіту надає змогу провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут та інших операційних витрат за економічними елементами та використовується для складання звіту про рух грошових коштів (під час кори-гування суми нерозподіленого прибутку на негрошові статті, зокрема на суму амортизації). Третій розділ звіту про фінансові результати - Розрахунок прибутковості акцій -Це новий розділ, який відповідає вимогам МСБО 33 "Прибуток на акцію".
Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період, де відображається в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. Для складання звіту про рух грошових коштів звичайно використовують показники балансу, звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.
Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.
Примітки до фінансових звітів - це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями (стандартами).
Система фінансової звітності, визначена за національними стандартами бухгалтерського обліку, відповідає принципам міжнародних стандартів. Тому забезпечує потреби в інформації внутрішніх і зарубіжних інвесторів, акціонерів, банків, податкових адміністраторів.
?
14. Місцеві податки та збори, їх види та роль у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів
Складність формування місцевих бюджетів і особливо при розподілі і перерозподілі їх витрат на потреби місцевого спрямування показує, що у більшості випадків місцеві органи самоврядування фактично не мають повної самостійності у використанні коштів, що спрямовуються до місцевого бюджету.
Надходження коштів до місцевих бюджеті та їх формування здійснюється за рахунок: - місцевих податків і зборів, - частки загально державних податків, - надходжень від: здачі в оренду об'єктів (майна) комунальної власності, плата за ліцензії, сертифікати та державну реєстрацію суб'єктів господарської чи іншої підприємницької діяльності, штрафів та фінансових стягнень, дотацій з бюджетів вищого рівня, які визначаються вустановленому порядку; - спонсорських внесків, пожертвування, гуманітарної допомоги, шефської допомоги та інших добровільних внесків і вкладів населення, що йдуть на забезпечення регіональних потреб. З урахуванням особливостей кожного регіону, держава шляхом правового регулювання податкових і бюджетних відносин надає місцевим органам самоврядування право запроваджувати місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), які в межах своєї компетенції також мають право застосовувати пільгові ставки, повністю відмінити місцеві податки і збори, або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочку у їх сплаті. Місцеві органи самоврядування по кожному платежі розробляють і затверджують положення, де визначається порядок сплати, перерахування до місцевого бюджету податків, зборів. До місцевих податків відносять 18 видів платежів. При цьому місцеві органи влади не зобов'язані запроваджувати усі без винятку види платежів. Обов'язковими для запровадження є: - комунальний податок; - ринковий збір; - збір за паркування автомобілів; - податок з власників транспортних засобів; - збір за видачу ордера на квартиру; - збір за розміщення об'єктів торгівлі; - збір з власників собак.
15. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.
Платежі за ресурси та послуги, які стягуються в Україні,
включають декілька видів стягнення і обумовлюються тим,
що природні ресурси є власністю держави, і за їх
використання вона бере плату, основне призначення
якої - це покриття видатків на їх відтворення та
ефективне використання. Основним призначенням збору
за спеціальне використання лісових ресурсів та користування
земельними ділянками лісового фонду є мобілізація коштів
для відтворення лісового фонду, поліпшення його якісного
складу, забезпечення правильної експлуатації лісів. До
спеціального використання лісових ресурсів належить:
- заготівля деревини під час рубок головного користування;
- заготівля живиці; - заготівля другорядних лісових матеріалів;
- побічні лісові користування (випасання худоби, розміщення
пасік, заготівля сіна тощо) Деревина від рубок головного
користування і живиця належать до лісових ресурсів
державного значення. Такси на ці ресурси затверджуються
Кабміном України. Другорядні лісові матеріали та лісові ресурси,
віднесені до побічних лісових користувань, належать до лісових
ресурсів місцевого значення, такси встановлюються обласними
адміністраціями. Спеціальне використання лісових ресурсів
здійснюється на даній земельній ділянці лісового фонду за
спеціальним дозволом - лісорубним квитком (ордером).
Плата(збір) справляється за встановленими таксами або у вигляді
орендної плати чи доходу, одержаного від реалізації лісових
ресурсів на конкурсних умовах. Розмір орендної плати
визначається за узгодженням сторін У Договорі оренди, але не
нижче встановлених такс. Державні та громадські лісозаготівельні
організації й підприємства сплачують плату за відпуск деревини
на пні вісім разів на рік. Колективні, приватні підприємства і
громадяни вносять до бюджету ці платежі при одержанні
лісорубного квитка (ордера).
16. Економічна сутність призначення та порядок справляння сплати за землю.
Земельні відносини в Україні регулюються земельним кодексом України та іншими законодавчими актами, що видаються відповідно до нього. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою створення умов для раціонального використання земель рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища. Об'єктом - плата за землю - земельна ділянка, а також земельний пай, який перебуває у власності, або користуванні в тому числі на умові оренди. Платниками - власники або землекористувачі. Плата за землю справляється у 2-х формах: 1. Земельний податок; 2. Орендна плата. Земельний податок -

 
 

Цікаве

Загрузка...