WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат


Шпаргалки по бухобліку
№ __1_ Охарактеризувати види господарського обліку.
Облік - це процес, який складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрації фактів, явищ природи чи суспільного життя. Якщо процес обліку здійснюється над господарськими об'єктами, то такий облік назив. Господарським.
Господарський облік - це облік господарської діяльності підприємства або суспільства загалом, тобто це спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрація господарських фактів і явищ та господарських процесів.
В залежності від призначення облікової інформації, господарський облік ділиться на оперативний, статистичний і бухгалтерський.
Оперативний - ведеться безпосередньо на місці здійснення господарських операцій, в тому числі тих, які не можуть бути відображені іншими видами обліку. Його дані використовуються для поточного контролю на певних ділянках господарської діяльності з метою керівництва ними безпосередньо в процесі їх здійснення.
Статистичний - вивчає і контролює масові соц.-ек. та явища природи (перепис населення, вик. робочого часу); дані про господарські факти, явища і процеси, статистичний облік отримує з оперативно-технічного і бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам.
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам, для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух коштів підприємства.
В залежності від користувачів бухгалтерської інформації розрізняють наступні підсистеми (види) бухгалтерського обліку: управлінський облік та фінансовий облік.
Порядок ведення фінансового бухгалтерського обліку суворо регламентується спеціальними загальноприйнятими принципами, положеннями, правилами і стандартами. Дотримання цих нормативних вказівок є обов'язковою вимогою при формуванні облікової інформації. На відміну від фінансового управлінський облік не регламентується будь-якими законодавчими або нормативними документами, тобто не регулюється загальноприйнятими принципами та організується підприємством самостійно і є його комерційною таємницею.
Управлінський облік забезпечує підготовку і аналіз бухгалтерської інформації, щоб допомогти керівництву в управлінні, плануванні і контролі діяльності підприємства, оскільки надає інформацію про формування собівартості, забезпечує даними про відхилення фактичних показників від прогнозних значень в оперативному порядку і спрямований на формування інформації для прийняття управлінських рішень внутрішнім користувачам.
Фінансовий бухгалтерський облік забезпечує бухгалтерське оформлення і реєстрацію господарських операцій, узагальнення інформації на рахунках і регістрах обліку, ведення зведеного обліку і складання фінансової звітності, забезпечує контроль за використанням ресурсів у процесі господарської діяльності, а також забезпечує інформацією зовнішніх і внутрішніх користувачів № __4_ Охарактеризувати метод бухгалтерського обліку та його елементи
Методом бухгалтерського обліку в практичному аспекті є використання сукупності специфічних прийомів (способів, елементів) щодо послідовності процедур виявлення, виміру, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства.Метод - це спосіб, порядок, дослідження чогось у певному порядку за певними правилами, з допомогою певних засобів.
Більшість методичних засобів бухгалтерського обліку реалізується для здійснення фахівцями бухгалтерського обліку його контрольної функції. Бухгалтерський облік використовує ряд специфічних, характерних тільки для нього способів відображення явищ і процесів, які відбуваються на підприємстві. У сукупності вони створюють метод бухгалтерського обліку. Цей метод включає в себе ряд елементів, які виходять із змісту господарського обліку. Вони можуть умовно поділятися на 4 розділи:
а) елементи, пов'язані з організацією бухгалтерського спостереження. У бухобліку для реєстрації первинних даних використовуються документація та інвентаризація. Документи - це початок обліку, в них безпосередньо фіксуються всі операції, які здійснені на підприємстві. Однак дані обліку можуть мати розбіжності з дійсним станом майнових коштів підприємства. Для усунення цих розбіжностей проводиться інвентаризація, тобто перепис майнових коштів. Інвентаризація використовується також для одержання первинних даних. Систематичні інвентаризації забезпечують реальність облікових даних;
б) елементи, пов'язані з організацією бухгалтерського вимірювання. В первинних даних фіксуються натуральні або трудові вимірювачі. Для забезпечення узагальненого відображення всіх суб'єктів бухгалтерського обліку необхідно їх відобразити в грошовому вимірі. Для цього використовуються оцінка і калькуляція. Оцінка - це спосіб грошового вимірювання господарських коштів та їхніх джерел. В окремих господарських процесах присутні різні види затрат. На основі їх підсумовування, групування і спеціальних розрахунків визначаються затрати по кожному з них. Калькуляція - це спосіб визначення в грошовій формі собівартості одиниці окремих господарських процесів;
в) елементи, пов'язані з групуванням об'єктів бухобліку. Зафіксовані первинні дані, відображені в грошовій оцінці, необхідно в поточному порядку систематизувати, згрупувати за їхнім економічним змістом. У бухобліку для цього використовуються рахунки і подвійний запис. Рахунки бухобліку відкриваються за принципом економічної однорідності, за ними проходить систематизація господарських операцій. Рахунки бухобліку - це спосіб групування та поточного відображення змін окремих об'єктів бухобліку. Господарська діяльність являє собою складний взаємопов'язаний процес. Кожна господарська операція пов'язує між собою два економічних явища. Для відображення господарських операцій на рахунках необхідно встановити і відобразити взаємозв'язок між економічними явищами, які викликані' цими операціями. Подвійний запис - це спосіб, який дозволяє встановити взаємозв'язок між економічними явищами, відображеними на рахунках. Безперервне відображення на рахунках об'єктів бухгалтерського обліку через подвійний запис являє собою поточний бухоблік господарських операцій;
г) елементи, пов'язані з узагальненням даних обліку. Разом з поточним обліком виникає необхідність в одержанні кінцевих даних про всю господарську діяльність. Для цього використовуються баланс і звітність. Баланс - це засіб узагальненого відображення і групування господарських коштів підприємства та його зобов'язань (джерел їх утворення) в грошовій оцінці на певну дату. Для аналізу роботи підприємства необхідні також дані про господарські процеси за певний період. Ці дані надаються в звітності, яка складається на основі записів на рахунках після додатковоїобробки. Звітність - це засіб одержання кінцевих даних про господарську діяльність підприємства за певний період. № __6_ Визначити зміни в балансі, під впливом господарських операціх
Бухгалтерський баланс є не тільки однією зі складових методу бухгалтерського

 
 

Цікаве

Загрузка...