WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит зовнішньоекономічних операцій. Службове відрядження - Реферат

Облік і аудит зовнішньоекономічних операцій. Службове відрядження - Реферат

особі 372 30
8 Включено до фонду оплати праці суми витрат на відрядження, не підтверджених документально, добових понад установлені норми, затверджені керівником підприємства і відшкодовувані працівнику 92, 93, 949 66
9 Списано суму витрат на відрядження, не підтверджених документально, добових понад установлені норми, затверджені керівником підприємства і відшкодовуванні працівнику 66 372
При безпосередній перевірці авансових звітів аудитор має дослідити:
1) наявність всіх обов'язкових реквізитів (підписи, печатки, дата, підстава тощо) на первинних документах, що додаються до авансових звітів. На посвідченні має бути дозвіл керівника, відмітки з датами про від'їзд та прибуття впункт призначення, тривалість відрядження. Також необхідно перевірити нарахування добових. При цьому треба керуватися чинними нормативними актами, що регулюють порядок здійснення відряджень;
2) наявність документів про здійснення витрати;
3) при відрядженні за кордон - наявність закордонних паспортів підзвітних осіб, правильність нарахування добових з врахуванням країни. Куди скерована підзвітна особа, правильність застосування курсів валют та відображення курсових різниць;
4) звіт про виконання завдання підзвітною особою;
5) правильність кореспонденції рахунків за авансовим звітом та віднесення на витрати;
6) правильність відшкодування витрачених коштів підзвітній особі;
7) перевірка достовірності всіх даних авансових звіту.
Бухгалтерські запаси в облікових реєстрах звіряють із даними Головної книги та звітності.
Під час аудиту розрахунків з підзвітними особами найчастіше виявляють такі порушення:
1. Незаконна (відсутність наказу, не відзвітувалася підзвітна особа за попередній аванс, не працівникам підприємства тощо) видача авансів;
2. Неправильне оформлення витрат на відрядження (відсутність наказу, посвідчень, неправильне нарахування добових тощо);
3. неправильне оформлення придбаних ТМЦ та відображення ПДВ (неповне оприбуткування, включення до первісної вартості ПДВ тощо).
4. Неправильне відшкодування витрат працівникові валових витрат по відрядженню до фонду оплати праці, утриманням прибуткового податку та зборів до соціальних фондів тощо).
5. Неналежне оформлення первинних документів;
6. Порушення ведення синтетичного та аналітичного обліку, неправильне складання кореспонденції рахунків та відображення в облікових реєстрах.
ВИСНОВОК
Аудиторський звіт, який складається за підсумками проведеної аудиторської перевірки, - головний документ, що містить думку аудитора про об'єкти дослідження та іншу інформацію, яку аудитор повинне надати клієнтові.
За результатами виконаних аудиторських послуг аудитор складає підсумковий документ у вигляді аудиторського висновку. Зміст і структура аудиторського висновку буде залежати від виду і характеру наданих аудиторських послуг.
Щодо аудиторського висновку за результатами перевірки фінансової звітності суб'єктів господарської діяльності за змістом висловлення думки поділяють н: позитивний, умовно-позитивний, негативний або дається відмова від надання висновку.
Позитивний висновок дають, коли аудитор отримав усю інформацію й пояснення, необхідні для цілей аудиту; надана інформація достатня для відображення реального стану справ на підприємстві; існують адекватні та достовірні дані з усіх суттєвих питань. Фінансова документація відповідно підготовлена, що відповідає вимогам українського законодавства.
ЛІТЕРАТУРА
1. Аудит. Аренс А., Лоббек Дж. Пер с англ. Гл. Ред. серии проф.. Я.В.Соколов - М.: Финансы и статистика, 1995.
2. Кульминский А.Н. Аудит: Практическое пособие - К.: Укринформ, 1996.
3. Бухгалтерський учет: основы теории и практики Д.: Стелкер, 1999.
4. Муравьев А.И. Мухин А.Ф. и др. Анализ внешнеэкономыческой деятельности предприятий. - М.: Финансы и статистика, 1991.
5. Валютное регулирование: Методическое пособие. 0 Днепропетровск: ООО "Балансклуб". 1997.
6. Управління ЗЕД. За ред. А.І. Крадісова - К.: Віра - Р 1998.
7. Цивільний кодекс України.
8. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року, № 291.
9. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
Методика проведення аудиту розрахунків з постачальниками, покупцями та замовниками, дебіторами та кредиторами
Етап перевірки Реєстр обліку Процедура аудиту
1 2 а 4
1
1.1 Перевірка правильності обліку Загальне озна-йомлення 3 розрахунками Накладні; рахунки -фактури; платіжні доручення; договори, журнали-ордери № 6, 8; Головна книга; баланс (форма № 1) Ознайомлення з основними напрямками розрахунків на підприємстві (безготівкові, готівкові, бартерний обмін, застосування векселів і т.д.)
1.2 Визначення реальності відображеної в балансі дебіторської та кредиторської заборгованості
Накладні; рахунки -фактури; платіжні доручення; договори; журнали-ордери № 6, 8, Головна книга; баланс (форма № 1) Перевірка реальності дебіторської та кредиторської забор-гованості, відображеної у балансі (форма № 1) шляхом проведення експертизи відвантажувальних документів, актів звірки і т.ін.
1.3 Перевірка обліку розрахунків
Журнали-ордери № 6, 8; Головна книга; баланс (форма № 1) Визначення правильності ведення обліку розрахунків залежно від операцій (безготівкові, готівкові рахунки, бартерний обмін, застосування векселів і т.ін.) відповідно до чинного законодавства
2
2.1 Перевірка наявності та списання дебіторської та кредиторської забор-гованості, щодо якої минув термін позову Визначення простроченої дебіторської заборгованості та порядок її списання
Накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення, договори; журнали-ордери j2 6, 8; Головна книга, баланс (форма № 1)
Встановлення наявності дебіторської заборгованості, щодо якої минув термін позову; перевірка порядку її списання та обліку
2.2 Визначення простроченої кредиторської заборгованості та порядок її списання Накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; договори; журнали-ордери Xs 6, 8; Головна книга; баланс (форма № 1) Перевірка наявності кредиторської заборгованості, щодо якої минув термін позову; порядку її списання та обліку
2.3 Перевірка обгрунтованості та правильності спи-сання іншої заборгованості Накладні; рахунки-фактури: платіжні доручення; договори; журнали-ордери Ла 6, 8; Головна книга: баланс (форма № 1) Ознайомлення з порядком списання дебіторської та кредиторської заборгованості, визначення їх причин та обгрунтованості відповідно до чинного законодавства

 
 

Цікаве

Загрузка...