WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оплата праці в Україні - Реферат

Оплата праці в Україні - Реферат

дитини, по догляду за дитиною до встановленого законодавством віку.
7.Суми виплат щомісячної та щорічної компенсації родинам на дітей, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.1. Порядок нарахування лікарняних визначається Законом України "Про відпустки", згідно статті другої цього закону розрізняють такі види відпусток:
1) щорічна основна відпустка на неї мають право всі працівники які перебувають в трудових відносинах з підприємством на основі трудового договору, тривалість мінімальна - 24 дні, максимальна - 59 днів;
2) додаткові відпустки, різновид додаткових відпусток:
а) за роботу в шкідливих умовах праці;
б) матерям, які мають дітей 2 або більше до 15 р.; дитину інваліда;
в) відпустка у зв'язку з навчанням для сесії;
г) творчі відпустки надаються працівникам, для написання підручників, та інші цілі;
д) інші додаткові відпустки;
3) соціальні відпустки, які надаються жінкам при вагітності та пологах, дородова відпустка - 70 днів, післяродова - 56 днів. У зв'язку з тим, що виплата дано відпустки проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування, то розрахована сума до складу СОД не включається.
Підставою для нарахування лікарняних є листок непрацездатності. Згідно діючого законодавства сума лікарняних виплачується ізврахуванням трудового стажу працівника в таких розмірах:
а) стаж роботи до 5 років, лікарняні виплачуються в розмірі 60%, від нарахованої суми;
б) від 5 -8 років, лікарняні виплачуються в розмірі 80% від нарахованої суми;
в) більше 8 років, лікарняні виплачуються в розмірі 100% від нарахованої суми.
Для того, що розрахувати лікарняні нам потрібно мати:
1) заробітну плату за 6 попередніх місяців;
2) кількість відпрацьованих днів за 6 попередніх місяців;
3) кількість днів лікарняних.
2.2. Закон України "Про відпустки" № 504/96 ВР від 15.11.96 р. встановлює державні гарантії права на відпустки визначає умови, тривалість і порядок надання їм працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховування дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.
Встановлено такі види відпусток:
1) Щорічні відпустки:
- основна відпустка;
- додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
- додаткова відпустка за особливий характер праці;
- інші додаткові відпустки передбачені законодавством;
2) Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;
3) Творча відпустка;
4) Соціальні відпустки:
- відпустка у зв'язку вагітністю та пологами;
- відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
- додаткова відпустка працівникам, які мають дітей;
5) Відпустка без збереження заробітної плати.
Тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.
Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості відпусток не враховуються.
Тривалість щорічної основної відпустки становить не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дні укладання трудового договору.
Промислово-виробничому персоналові вугільної, сланцевої, електроенергетичної галузей промисловості, надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів.
Працівникам лісової промисловості - 28 календарних днів за переліком робіт, професій, посад, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та наукових працівникам до 56 календарних днів.
Інвалідам І і ІІ групи надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам ІІІ групи - 26 календарних днів.
Особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.
Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам надається пропорційно до відпрацьованого ними часу.
Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалістю надається за переліком виробництв, робіт, професій і посад. Працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із переліком посад та професій визначеним колективним договором, угодою.
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці визначається колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
Загальна тривалість щорічної й додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.
Для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах загальна тривалість щорічної й додаткових відпусток не може перевищувати 69 календарних днів.
До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку зараховуються:
1) час фактичної роботи протягом робочого року, за який надається відкатка;
2) час, коли працівник не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце бороти та за робітна плата повністю або частково;
3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи і йому виплачувалася допомога з державного соціального страхування;
4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи ому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному ст. 25 і част. ІІ ст. 2 цього Закону;
5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних закладів освіти;
6) час навчання новим професіям осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці;
7) інші періоди роботи, передбачені законодавством.
Витрати, пов'язані з оплатою відпусток здійснюються за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.
В установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань на їх утримання.
Оплата інших видів відпусток, передбачених договором та угодами, трудовим договором, здійснюється з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до

 
 

Цікаве

Загрузка...