WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік запасів і готової продукції у сільському господарстві - Реферат

Облік запасів і готової продукції у сільському господарстві - Реферат

списанні кормів на годування тварин) та ін.
На тваринницьких фермах отримують різну продукцію: молоко, яйця, мед, вовну.
Облік продукції тваринництва ведеться на субрахунку 272 і оформляється спеціальними документами.
Облік надоєного молока ведуть у Журналі обліку надою молока (форма № 112). Щоденний облік надходження і витрачання молока ведеться у Відомості руху молока (форма № 114). Доставка молока на молокозаводи тощо, оформляється товарно-транспортною накладною 1-СГ (молочна сировина).
Надходження вовни оформляється Актом настригу і приймання вовни (форма № 115).
Облік надходження яєць на неспеціалізованих підприємствах та інших видів сільськогосподарської продукції (меду, риби, побічної продукції) оформлюють Щоденниками надходження сільськогосподарської продукції (форма № 81) або накладними. На птахофабриках надходження яєць обліковують в Обліковій картці руху дорослої птиці (форма № 108), в цеху інкубації оформляють Акт на сортування яєць в цеху інкубації (форма № 109).
3. Організація складського обліку готової продукції сільського господарства.
АТЗТ "Степана Мельничука" є сільськогосподарським підприємством, яке змінює виробництво і реалізацію готової продукції. Готова продукція є одним із видів запасів. До готової продукції АТЗТ Степана Мельничука" належать продукція рослинництва і тваринництва. Розглянемо основні виробничі показники досліджуваного підприємства.
Основнітехніко-економічні показники АТЗТ "Степана Мельничука"
№ п/п Показники 2004 р. 2005 р.
1 Дохід від реалізації продукції 277,5 3057,0
2 Чистий дохід 2369 2660,0
3 Собівартість реалізованої продукції 2393 2551,9
4 Фінансовий резерв (+, -) +195 -290
5 Чистий прибуток (збиток) +290 -285
Як видно АТЗТ "Степана Мельничука" збільшило дохід від реалізації продукції на
Зросла с/в реалізації продукції.
Збиток склав 285 тис.грн.
Сільськогосподарську продукцію, насіння і корми, які надходять із виробництва протягом року, оцінюють за плановою собівартістю з коригуванням у кінці року після розрахунку фактичної собівартості.
Насіння і корми виробництва попереднього року оцінюють за фактичною собівартістю попереднього року.
Оприбуткування продукції рослинництва
Оприбуткування зернової продукції здійснюється трьома методами, зокрема оформляється:
1) реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля (форма № 77);
2) путівка на вивезення продукції з поля (форма № 77а);
3) талон водія (форма № 776), талон комбайнера (форма № 77в) і талон бункериста (форма № 77г).
Підприємство обирає один з методів, виходячи з конкретних умов.
Найбільш прогресивним є третій метод, за якого комбайнер і шофер під час навантаження зерна на автомобіль обмінюються талонами.
При прийманні зерна на тік або склад його обов'язково зважують і оформляють Реєстром приймання зерна вагарем (форма № 78). При цьому шофер передає вагарю талони, отримані ним від комбайнерів.
На підставі первинних документів завідуючий током (комірник) робить записи у Книзі складського обліку (форма № 40) і Відомості руху зерна та іншої продукції (форма № 80).
Оприбуткування урожаю картоплі, цукрових буряків, овочевих, баштанних, горіхоплідних, плодово-ягідних та субтропічних культур здійснюють у Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції (форма № 81), де записують масу кожної партії продукції, дату і місце збирання (приймання).
Якщо негайне зважування ускладнено, можна застосувати раніше виміряну тару певного вмісту (відра, ящики тощо).
Для визначення маси коренеклубневих плодів, які зберігаються в буртах, допускається оприбуткування врожаю шляхом заміру буртів і визначення маси 1 м3 продукції в бурті.
4. Організація синтетичного і аналітичного обліку надходження та реалізації готової продукції сільського господарства.
Для організації бухгалтерського обліку запасів необхідно визначити номенклатуру синтетичних та аналітичних рахунків виробництва і об'єктів калькуляції.
Схема організації синтетичного обліку запасів на підприємстві наведена нижче (рис. 11.16).
Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, визначеними, виходячи з потреб підприємства.
Для синтетичного обліку готової продукції призначено активний рахунок 26 "Готова продукція", по дебету якого відображається надходження готової продукції власного виробництва за первісною вартістю. При списанні готової продукції з рахунку 26 сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості за обліковими цінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, який обчислюється як відношення відхилень на залишок готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається по кредиту рахунку 26 і по дебету відповідних рахунків.
Для обліку товарів в Плані рахунків передбачений рахунок 28 "Товари". На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.
Торговельні, збутові підприємства на рахунку 28 ведуть також облік купівельної тари і тари власного виробництва (за винятком інвентарної тари, яка використовується для виробничих або господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси").
В оптовій торгівлі аналітичний облік товарів в бухгалтерії здійснюється тільки у вартісному вираженні в розрізі матеріально відповідальних осіб і великих груп товарів.
Аналітичний облік реалізації товарів вроздріб ведеться за місцями їх продажу (відділами, секціями, кіосками тощо) і торговельним підприємством в цілому, що забезпечує контроль за виконанням плану товарообороту.

 
 

Цікаве

Загрузка...