WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік запасів і готової продукції у сільському господарстві - Реферат

Облік запасів і готової продукції у сільському господарстві - Реферат

спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.
Готова продукція - це продукція, яка пройшла обробку, випробування, приймання, укомплектована згідно умов договорів із замовниками, відповідає технічним умовам і стандартам.
Готова продукція на промисловому підприємстві проходить наступні стадії:
1) випуск продукції з виробництва і здача її на склад;
2) зберігання продукції на складах підприємства;
3) відпуск продукції місцевим і відправка (відвантаження) іногороднім
покупцям;
4) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції;
5) реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену
продукцію).
Облік готової продукції повинен бутиорганізований на всіх етапах її руху (стадіях).
Під товаром розуміють матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Товаром можуть бути продукти як фізичної, так і: розумової праці, результат послуги, сама здатність до праці, земля та її надра - все, що має споживчу та продажну вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником цієї споживчої вартості. Як правило, цією складовою запасів володіють торговельні підприємства.
Оцінка запасів є важливою передумовою організації обліку цієї ділянки, адже вона впливає на точність фінансових результатів підприємства.
Порядок визначення первісної вартості запасів розкритий на рис. 11.2.
До первісної вартості запасів не включають:
* понаднормативні витрати і недостачі запасів;
* витрати на збут;
* відсотки на використання кредитів (в тому числі комерційних);
* загальногосподарські та інші подібні витрати, які відображаються в складі витрат по дебету рахунків класу 9. Виключенням є змінні і розподілені загальновиробничі витрати.
2. Організація документообігу за операціями надходження та реалізації готової продукції сільського господарства.
Метою написання курсової роботи є дослідження обліку надходження та реалізації готової продукції сільського господарства.
Завданнями написання курсової роботи є:
- розкрити суть запасів;
- охарактеризувати організацію документообігу за операціями надходження та реабілітацію готової продукції;
- висвітлити особливості організаційного обліку в умовах використання комп'ютерної техніки.
Методологічну і наукову основу роботу склали праці вчених-економістів, інструктивні, законодавчі матеріали. В основу написання курсової роботи покладено практичні матеріали АТЗТ "Степана Мельничука", яке займається виробництвом та реалізацією продукції сільського господарства.
Для забезпечення виробничої програми відповідними ! матеріальними ресурсами на великих підприємствах1 створюються спеціальні склади для зберігання основних і допоміжних матеріалів, палива, запасних частин, МШП та інших запасів. Крім центральних складів, в різних структурних підрозділах підприємства можуть бути комори, які виконують функції проміжних складів. Кожному складу наказом по підприємству присвоюється порядковий номер, який надалі зазначається на всіх документах, які відносяться до операцій даного складу.
На складах (складових) матеріальні цінності розміщують по секціях, а в середині них - по групах, типо- та сорторозмірах в штабелях, ящиках, контейнерах, на стелажах, полках, комірках, піддонах, що забезпечує швидке їх приймання, відпуск та контроль за відповідністю фактичної наявності встановленим нормам (ліміту).
Складський облік організують за видами об'єктів, що зберігаються, за місцями зберігання, за кількістю матеріальних цінностей. За необхідності складський облік організують за партіями надходження запасів.
Склади повинні бути забезпечені справними вагами, вимірювальними приладами та мірною тарою.
Облік матеріалів на складі здійснюється завідуючим складом (комірником), який є матеріально відповідальною особою. Його приймають на роботу, як правило, за згодою з головним бухгалтером підприємства. З комірником укладається типовий договір у встановленій формі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Бухгалтерія підприємства у встановлені строки здійснює приймання і обробку первинних документів на сировину, матеріали тощо. Всі документи сортуються і перевіряються. Прибуткові ордери звіряються з рахунками, що до них належать, транспортними документами, приймальними актами тощо. Лімітні картки, що надійшли зі складу, зіставляються з іншими : примірниками, одержаними від цехів-споживачів, накладні на переміщення матеріалів, здані складами-відправниками, з примірниками тих же накладних, що надійшли зі складів-одержувачів.
У сільському господарстві класифікація, оцінка та облік запасів здійснюються, як і в інших галузях, згідно з П(С)БО 9 на рахунках класу 2.
Існують певні особливості в обліку специфічних сільськогосподарських запасів - продукції сільськогосподарського виробництва і тварин на вирощуванні та відгодівлі.
До рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" відкриваються субрахунки:
271 "Продукція рослинництва";
272 "Продукція тваринництва";
273 "Продукція допоміжних і обслуговуючих виробництв";
274 "Продукція, закуплена у населення".
Сільськогосподарську продукцію, насіння і корми, які надходять із виробництва протягом року, оцінюють за плановою собівартістю з коригуванням у кінці року після розрахунку фактичної собівартості.
Насіння і корми виробництва попереднього року оцінюють за фактичною собівартістю попереднього року.
Оприбуткування продукції рослинництва
Оприбуткування зернової продукції здійснюється трьома методами, зокрема оформляється:
1) реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля (форма № 77);
2) путівка на вивезення продукції з поля (форма № 77а);
3) талон водія (форма № 776), талон комбайнера (форма № 77в) і талон бункериста (форма № 77г).
1. Реалізація продукції, відправка в заготівельні організації оформляється товарно-транспортною накладною (форма № 1-СГ (зерно), № 1-СГ (овочі).)
2. Внутрішньогосподарське переміщення оформляється накладними (форма 87).
3. Використання в господарстві оформляється актами (при використанні насіння і садівницького матеріалу), відомостями (при

 
 

Цікаве

Загрузка...