WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік запасів і готової продукції у сільському господарстві - Реферат

Облік запасів і готової продукції у сільському господарстві - Реферат


Реферат на тему:
Облік запасів і готової продукції у сільському господарстві
ПЛАН
Вступ.
1. Економічна сутність запасів, характеристика готової продукції сільського господарства та вплив організації її обліку на стан облікового процесу підприємства.
2. Організація документообігу за операціями надходження та реалізації готової продукції сільського господарства.
3. Організація складського обліку готової продукції сільського господарства.
4. Організація синтетичного і аналітичного обліку надходження та реалізації готової продукції сільського господарства.
ВСТУП
Сільське господарство -(сільськогосподарське виробництво) - це вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування й призначена для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі (секція А за КВЕД).
Сільськогосподарське підприємство (включаючи селянське (фермерське), риболовне й рибальське господарство) - це юридична особа, основним видом діяльності якої є вирощування й переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше ніж 75 % загальної суми виручки.
Особливості обліку, пов'язані головним чином з обліком засобів виробництва, витрат і готової продукції:
1) Головним засобом виробництва в сільському господарстві є земля; вона не зношується, амортизація на неї не нараховується ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку.
Земельні ділянки мають різну продуктивність, яку можна підвищувати при розумному використанні.
Земельні ділянки територіальне знаходяться в різних місцях, тому виробництво здійснюється на великих площах з переміщенням сільськогосподарських машин і механізмів.
2) Специфічними засобами виробництва є живі організми - тварини і рослини, вирощування яких залежить від природних і біологічних факторів і триває часто кілька років.
Бухгалтерський облік повинен забезпечити облік змін у них - приплід, приріст живої маси тощо, що потребує специфічних методів і прийомів.
3) Вплив природних умов зумовлює сезонність сільськогосподарського виробництва, тому витрати на виробництво тут визначаються один раз на рік, на відміну від інших видів діяльності.
4) Тривалість виробничих циклів визначає необхідність розмежування витрат за виробничими циклами, які не збігаються з календарним роком - витрати попередніх років під врожай поточного року, витрати поточного року під урожай майбутніх років та ін.
5) Облік витрат ведеться за видами культур, за видами і віковими групами тварин, за виробничими підрозділами тощо.
6) Від однієї сільськогосподарської культури або одного виду худоби отримують кілька видів продукції, що потребує відповідного розмежування витрат.
7) Готова продукція в багатьох підгалузях сільського господарства, особливо в рослинництві, отримується одноразово в період дозрівання рослин, що висуває жорсткі вимоги до організації обліку виходу продукції, ЇЇ збереження, переробки та реалізації.
8) Значна частина сільськогосподарської продукції використовується для власних потреб - корми, насіння тощо, що потребує чіткого відображення в обліку руху продукції на всіх стадіях внутрішньогосподарського обороту.
9) Вплив природних умов спричиняє те, що вихід готової продукції прямо не залежить від витрат на її виробництво.
4. Податок на прибуток (для неплатників фіксованого податку) розраховується не за квартал, а за весь звітний рік, при цьому валові доходи і валові витрати підлягають індексації [ст. 14 Закону про прибуток].
Сільськогосподарські виробники здійснюють розрахунок приросту (убутку) балансової вартості матеріалів [п. 5.9 Закону про прибуток] один раз на рік.
5. Звільняється від оподаткування фінансування наукових розробок для сільськогосподарського виробництва [2].
6. Не стягується мито та інші податки при ввезенні на митну територію України комплектуючих виробів і запчастин до сільськогосподарської техніки, засобів захисту рослин і тварин, які не виробляються в Україні, а також при сезонному ввезенні дизельного палива (з 01.02 по 01.10).
Клас професійного ризику виробництва для сплати збору на страхування від нещасних випадків - 22 із пільговою ставкою 0,2 % .
1. Економічна сутність запасів, характеристика готової продукції сільського господарства та вплив організації її обліку на стан облікового процесу підприємства.
Запаси призначені для виробництва продукції, надання послуг або для перепродажу протягом короткого періоду часу, визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
На різних підприємствах запаси можуть мати різне призначення залежно від функції, яку вони виконують у процесі виробництва, а також від особливостей підприємства. Так, якщо для одного підприємства машини та обладнання є основними засобами, то для підприємства, що їх виготовляє, є готовою продукцією, а для підприємств, що здійснює їх перепродаж -товаром.
Запаси класифікують за трьома ознаками (табл. 11.1).
Таблиця 11.1. Групування запасів за П(С)БО 9 "Запаси"
№ з/п Ознаки групування Вид запасів
1 Призначені для реалізації в умовах звичайної діяльності Готова продукція, товари
2 Знаходяться в процесі виробництва з метою подальшої реалізації продукту виробництва Незавершене виробництво, напівфабрикати, брак у виробництві
3 Призначені для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт, послуг, а також управління підприємством Виробничі запаси, МШП
Виробничі запаси - придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. До них відносяться: сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали.
До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, такі як інструменти, господарський інвентар,

 
 

Цікаве

Загрузка...