WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Огляд законодавчої та нормативно-довідкової бази, наукової та навчально-методичної літератури, щодо обліку розрахунків з оплати праці - Реферат

Огляд законодавчої та нормативно-довідкової бази, наукової та навчально-методичної літератури, щодо обліку розрахунків з оплати праці - Реферат

керівні працівники і відповідні цим посадам розміри окладів.
Тарифно-кваліфікаційні характеристики використовують для від їх складності та кваліфікації за розрядами тарифної сітки. Довідник містить кваліфікаційні характеристики робітників за відповідними розрядами. Це перелік основних професій і спеціальностей робітників галузі; опис найбільш розповсюджених типових робіт, що відповідають будь-якому розряду кожної спеціальності, а також вимоги до знань робітника відповідноїпрофесії і кваліфікації.
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу.
Витрати на оплату праці складаються з: основної заробітної плати, додаткової заробітної плати й інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами праці (норм часу, обслуговування, посадових обов'язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) для працівників і посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата - це винагорода за роботу, виконану понад встановлених норм, за трудові успіхи та винахідництво й особливі умови праці. Вона складається з доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні й інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або здійснюються понад встановлених зазначеними актами норм.
Система оплати праці - це сукупність правил, які визначають співвідношення між мірою праці та мірою винагороди працівників.
Погодинна форма оплати праці - це оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки (окладу) за одну годину.
Погодинно-преміальна система оплати праці - це різновид погодинної оплати праці, при якій понад заробітної плати, належної за фактично відпрацьований час, сплачується преміальна винагорода за досягнення високих кількісних і якісних показників.
Трудові відносини на підприємстві між власником (роботодавцем) і працівником регулюються, крім нормативних і законодавчих актів, ще й за допомогою трудових договорів і угод, види яких наведено нижче (див. рис. 1.1).
?
Рис 1.1. Види трудових і цивільно-правових договорів
За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), яка включена до штату підприємства, для виконання певної роботи (функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою; працівнику гарантується заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації; працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку тощо.
За цивільно-правовим договором, зокрема, за трудовою угодою, оплачується не процес праці, а його результат. Він визначається після закінчення роботи й оформлюється актами приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких здійснюється їх оплата, та інше.
Джерелом оплати праці для бюджетних установ є:
* кошти, що виділяються з відповідних бюджетів;
* частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності;
* інші джерела.
У кошторисі за загальним і спеціальним фондом передбачаються видатки на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуванням внесків до соціальних фондів на заробітну плату (коди видатків за економічною класифікацією - 1110-1120), які складають значну частину всіх видатків установи.
При формуванні кошторису обов'язково повинна виконуватися вимога щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями на неї. Фонд оплати праці формується відповідно до затвердженого у встановленому порядку штатного розпису. Для закладів освіти, наприклад, штатні розписи затверджуються керівником відповідної вищої організації. Виняток становлять заклади освіти, що мають статус національних, яким призначення встановлюються безпосередньо в державному бюджеті, - їх кошториси та штатні розписи затверджуються керівниками таких закладів у межах доведених Міністерством фінансів України обсягів бюджетних асигнувань і середньорічної чисельності ставок.
При формуванні спеціального фонду кошторису видатки на заробітну плату за рахунок спеціальних коштів розраховуються залежно від обсягу діяльності, що здійснюється за рахунок цих коштів, з урахуванням норм, що використовуються установами аналогічного профілю (наприклад, якщо працівникові згідно із штатним розписом установлений посадовий оклад 300 грн. із загального фонду, то за рахунок спеціальних коштів йому буде встановлено оклад у тому ж розмірі). Бюджетна установа, яка здійснює госпрозрахункову діяльність, разом з кошторисом затверджує свій штатний розпис, до якого включає структурні підрозділи, які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду.
Заробітна плата працівників бюджетних установ складається з посадового окладу (встановленої ставки заробітної плати), премій, доплат за суміщення професій і надбавок в межах вставленого в установі фонду оплати праці. При погодинній оплаті праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства, за проведення навчальних занять заробітна плата розраховується, виходячи з фактично відпрацьованого часу з урахуванням ставки погодинної оплати праці.
Правильність і точність розрахунків з персоналом з оплати праці залежить від якогось оформлення невинних документів з обліку:
- особових складу працівника;
- використаного часу;
- обсягу виконаних робіт.
Облік особового складу працівників здійснює відділ кадрів, де ведеться:
- книга наказів (розпоряджень) про прийняття, переведення та звільнення з роботи;
- книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них;
- прибутково-видаткова книга обліку бланків трудових книжок та вкладишів до них;
- особові листки та картки;
- книга протоколів загальних зборів трудового колективу.
Робота у вихідний день компенсується працівнику наданням іншого дня відпочинку або за угодою сторін у грошовій формі. Робота у вихідні та святкові дні оплачується не менше, ніж в подвійному розмірі:
" працівникам, праця яких оплачується за годинними (денними) ставками,
" в розмірі не менше

 
 

Цікаве

Загрузка...