WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Реєстри та форми бухгалтерського обліку - Реферат

Реєстри та форми бухгалтерського обліку - Реферат


Реферат на тему:
Реєстри та форми бухгалтерського обліку
Облікові реєстри та їх класифікація
Усі господарські операції, які відображаються в первинних документах, підлягають групуванню й відображенню в певному порядку в облікових реєстрах.
Облікові реєстри - носії інформації спеціального формату й будови, призначені для реєстрації, групування та узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами. Записи господарських операцій у реєстрах називаються обліковою реєстрацією.
Інформацію, що міститься в облікових реєстрах, використовують для оперативного управління, економічного аналізу господарської діяльності підприємств і складання звітності.
Залежно від змісту здійснюваних операцій реєстри бухгалтерського обліку мають різну будову, форму та по-різному класифікуються (рис. 7.1).
Техніка облікової реєстрації
Порядок запису господарських операцій в облікових реєстрах регламентується Положенням про документальне забезпечення описів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.
Відповідно до цього Положення записи в облікових реєстрах роблять:
o на підставі належно оформлених і опрацьованих документів;
o чорнилом темного кольору чи пастою;
o у міру надходження документів до місця опрацювання;
o не пізніше строку, який забезпечував би своєчасну виплату заробітної плати, складання звітності та розрахунків.
Записи в обліковому реєстрі можуть бути простими (їх виконують тільки в одному примірнику) та копійованими (їх застосовують тоді, коли потрібна копія, наприклад у касовій книзі).
Порядок відображення господарських операцій в облікових реєстрах залежить від форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві.
Основні напрямки вдосконалення облікової інформації:
o поєднання в одному обліковому реєстрі хронологічного та систематичного обліків;
o застосування позиційного (лінійного) і шахового записів в облікових реєстрах;
o застосування систем нагромаджувальних і групувальних документів для одержання узагальнених показників за групою однорідних документів і оптимізації їх подальшоїреєстрації;
o якнайширше застосування сучасної обчислювальної техніки для опрацювання облікової інформації.
Форми бухгалтерського обліку
Однією з важливих передумов організації обліку є застосування найефективнішої форми бухгалтерського обліку - поєднання реєстрів аналітичного та синтетичного обліків, їх взаємозв'язок, послідовність і способи застосування облікових засобів з метою узагальнення й одержання звітності.
Існують такі форми бухгалтерського обліку: меморіально-ордерна (контрольно-шахова), за допомогою книги Журнал-головна, журнально-ордерна та автоматизована. Меморіально-ордерна форма (рис. 7.2) характеризується застосуванням книг для ведення синтетичного обліку та карток для аналітичного. Використання книги Журнал-головна (рис. 7.3) є спрощеним варіантом меморіально-ордерної форми. Цю форму бухгалтерського обліку застосовують на невеликих за обсягом підприємствах. Журнально-ордерна форма грунтується на широкому застосуванні системи нагромаджувальних і групувальних облікових реєстрів, а також журналів ордерів допоміжних відомостей до них. Автоматизована форма грунтується на комплексному використанні ЕОМ.
Список використаної літератури
1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. - К, 2000.
2. Горелкин В. Г., Головко Т. В., Аксимова А. Б. Первичная документация и ведение учетных регистров. - К.: Выща шк., 1992.
3. Грабова Н. В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М. В. Кужельного. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: АСК, 1998.
4. Завгородній В. П., Савченко В. Н. Бухгалтерський облік, контроль, аудит в умовах ринку. - К.: Бліц-інформ, 1995.
5. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Підруч. для вузів / М. С Пуш-кар, Г. П. Журавель, Ю. Я. Литвин, В. Т. Мельник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.
6. Теорія бухгалтерського обліку / В. Б. Захожай, К. С. Базилевич, Г. Ф. Ше-пітко, С В. Присяжнюк. - К: Вид-во ЄУФІМБ, 1999.
7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різни-ми формами власності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: АСК, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...