WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку - Реферат

Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку - Реферат


Реферат на тему:
Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку
Подвійний запис, його суть і значення
Кожна господарська операція спричинює в господарській діяльності підприємства два економічні явища, які в бухгалтерському обліку відображаються взаємопов'язано, тобто способом подвійного запису. За таким методом відображення інформації визначають взаємопов'язані рахунки, в яких відбулися зміни під впливом господарських операцій.
Подвійний запис є способом відображення кожної господарської операції двічі: у дебеті одного чи кількох рахунків і кредиті також одного чи кількох рахунків у одній і тій самій сумі. Контрольне значення подвійного запису випливає з того, що підсумок записів за дебетом усіх рахунків має дорівнювати підсумку записів за їх кредитом. Економічне значення подвійного запису полягає в тому, що він допомагає забезпечити контроль за збереженням майна господарства.
Взаємозв'язок рахунків, що виникає в результаті відображення на них господарських операцій подвійним записом, називається кореспонденцією рахунків, а рахунки - такими, що кореспондують. Оформлюють кореспонденцію рахунків складанням бухгалтерських проводок і записуванням їх у рахунок бухгалтерського обліку.
Бухгалтерською проводкою називають значення рахунка, який дебетується, рахунка, який кредитується, і суму відображуваної в обліку господарської операції.
Приклади.
1. З розрахункового рахунка в касу отримано 20000 гри. У цьому разі кореспонденцію рахунків слід оформити так:
2. Надійшло матеріалів від постачальника на суму 80000 грн. У цьому разі робиться такий запис:
3. Витрачено у виробництві на виготовлення продукції
Ця операція зумовила зменшення виробничих запасів і збільшення затрат виробництва:
Бухгалтерська проводка такого типу є складною. Складні бухгалтерські проводки не порушують правила подвійного запису; кожну з них можна розкласти на кілька простих.
Простою називають бухгалтерську проводку, коли один рахунок дебетується на певну суму, а другий кредитується на цю саму суму. За складної проводки кілька рахунків дебетуються, а на загальну суму записів за дебетом кредитується один рахунок або навпаки.
У наведеному прикладі 3 це має такий вигляд:
Отже, у разі відображення кожної господарської операції способом подвійного запису кореспондують два рахунки, один з яких дебетують, а другий кредитують на одну й ту саму суму. Якщо господарська операція відображається складною проводкою, то загальна сума залишків за одним боком кількох рахунків має дорівнювати загальній сумі, записаній на протилежному боці рахунка, що кореспондує з ним.
Правильна кореспонденція рахунків має велике значення для організації бухгалтерського обліку, оскільки вносить певний порядок у систему облікових записів.
Способи виявлення та виправлення помилок у бухгалтерському обліку
У процесі ведення бухгалтерського обліку можуть виникати різні помилки, пов'язані з неточностями записів у первинних документах і підрахунках, а також з неправильною організацією кореспонденції рахунків.
Для виявлення допущених помилок застосовують такі прийоми:
o повторне таксування - переведення натуральних і трудових вимірників у грошові (ціна ? кількість);
o повторне підбиття підсумків;
o "пунктирування" - порівняння даних у первинних документах із записами в бухгалтерському обліку. При цьому вивірені суми позначають V або "o".
Існують такі способи виправлення помилок: коректурний, додаткових проводок та "червоного сторно".
Коректурний спосіб застосовують тоді, коли помилка виникла в одному первинному документі, і її виправлення не впливає на бухгалтерські записи, наприклад:
Зазначимо, що касові та банківські документи виправляти забороняється.
Якщо помилка вплинула на бухгалтерські проводки, її виправляють другим або третім способом.
Трапляється, що виявляють помилку в рахунках. Наприклад, якщо в розглядуваному прикладі оприбутковано матеріалів на 1000 грн більше і в момент отримання зроблено запис
помилку виправляють методом "червоного сторно". Для цього записують на суму різниці раніше записану проводку, зазначивши суму червоним чорнилом або звичайним, взявши число в рамку (це означає від'ємне число):
Цей метод застосовують для виправлення неправильних бухгалтерських проводок.
Якщо допущено помилку в бік зменшення суми, застосовують метод додаткових проводок, складаючи додаткову проводку на суму різниці.
Синтетичні та аналітичні рахунки. Субрахунки
За способом групування та узагальнення облікових даних виокремлюють такі бухгалтерські рахунки:
o І порядку (синтетичні);
o ІІ порядку (субрахунки);
o ІІІ порядку (аналітичні).
Рахунки ІІ та ІІІ порядків існують не самі собою, а лише при певних синтетичних рахунках. Тому рахунки всіх трьох порядків взаємозалежні, що виявляється в такому:
o сальдо на початок місяця за синтетичним рахунком має дорівнювати початковим залишкам аналітичних рахунків, відкритих до цього синтетичного рахунка;
o оборот за дебетом синтетичного рахунка дорівнює сумі дебетових оборотів за відкритими до нього аналітичними рахунками;
o оборот за кредитом синтетичного рахунка має дорівнювати сумі кредитових оборотів за відкритими до нього аналітичними рахунками;
o підсумкове сальдо за синтетичним рахунком дорівнює сумі підсумкових сальдо за відкритими до нього аналітичними рахунками.
З метою перевірки взаємозв'язку синтетичних і аналітичних рахунків складають оборотні відомості, де відображають початкові та підсумкові залишки й операції за дебетом і кредитом синтетичного рахунка.
Синтетичними називають балансові рахунки, які узагальнюють облік господарської діяльності підприємств за економічно однорідними групами у грошовому вираженні. Ці рахунки відкривають відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку (див. дод. 3). За допомогою синтетичних рахунків здійснюють синтетичний облік. Кожний синтетичний рахунок має код, наприклад: 10 "Основні засоби", 20 "Виробничі запаси", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та ін.
Субрахунки - це синтетичні рахунки II порядку. Підприємства застосовують їх виходячи з проблем управління, контролю, аналізу та звітності. Субрахунки, що існують згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку, можуть бути доповнені новими зі збереженням кодів субрахунків Плану рахунків. Наприклад, можуть бути відкриті субрахунки "МШП на складі", "МШП в експлуатації" та "Тимчасові споруди та пристрої", пов'язані із синтетичним рахунком І порядку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".
Аналітичні рахунки дають змогу детально

 
 

Цікаве

Загрузка...