WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Подвійний запис - Курсова робота

Подвійний запис - Курсова робота

кредитувати.
Після відображення всіх господарських операцій (оп. 1-6) на рахунках (початкові Залишки на яких записані за даними балансу на 1 січня), визначення на них дебетових і кредитових оборотів за місяць, а також залишків на 1-ше число наступного за звітним місяця записи на рахунках у нашому прикладі матимуть такий вигляд:
Активні рахунки Пасивні рахунки
Д-т рах. "Основні засоби" К-т Д-т рах. "Статутний капітал" К-т
Сальдо на 1.01
712 000
6) 168 000 Сальдо на 1.01 817000
6) 168 000
Оборот 168 000 Оборот - Оборот - Оборот 168 000
Сальдо на 01.02
880 000 Сальдо на 01.02 895 000
Д-т рах. "Матеріали" К-т Д-т рах."Кредити банків" К-т
Сальдо на 01.01
36000
3) 144 000
4) 100 000
5) 20 000 Сальдо на 01.01
20000
2) 15 000
Оборот 144 000 Оборот 100 000 Оборот 20 000 Оборот 15 00
Сальдо на 01.02
80000 Сальдо на 01 .02
15 000
Д-т рах. "Виробництво" К-т Д-т рах. "Постачальники" К-т
Сальдо на 01.01
4000
4) 100000
2) 15 000
5) 30000 Сальдо на 01 .01 15000
3) 144 000
Оборот 100 000 Оборот - Оборот 45 000 Оборот 144 000
Сальдо на 01.02
104 000 Сальдо на 01.02
114000
Д-т рах. "Каса" К-т
Сальдо на 01.10
2000
1) 28 000
Оборот 28 000 Оборот -
Сальдо на 01.02
30000
Д-т рах."Поточний рахунок" К-т
Сальдо на 01.01
98 000 1) 28 000 5150000
Оборот - Оборот 78 000
Сальдо на 01.02
20 000
Порівнюючи між собою загальні підсумки дебетових залишків активних рахунків і кредитових залишків пасивних рахунків, визначених на наступну дату (у нашому прикладі - на 1 лютого), бачимо, що вони (як і початкові залишки) рівні між собою. Рівність дебетових і кредитових оборотів, а звідси - і рівність дебетових і кредитових залишків на рахунках зумовлені застосуванням в обліку способу подвійного запису.
За даними кінцевих залишків (сальдо) на рахунках складають баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця (у нашому прикладі - на 1 лютого). При цьому рахунки, які мають дебетові залишки (активні), записують в активі балансу, а рахунки, які мають кредитові залишки, - в пасиві балансу.
Баланс, складений за даними залишків (сальдо) на рахунках на 1 лютого звітного року, матиме такий вигляд:
Баланс на 1 лютого 200_ р.
Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
Основні засоби 880000 Статутний капітал 985000
Матеріали 80000 Кредити банків 15000
Незавершене виробництво 104000 Постачальники 114000
Каса 30000
Поточний рахунок 20000
Разом 1 14000 Разом 1 114000
Таким чином, бухгалтерський баланс і рахунки є взаємопов'язаними елементами методу бухгалтерського обліку: за даними балансу на початок місяця відкривають рахунки для поточного обліку господарських операцій, а потім дані цих же рахунків з відображеними на них операціями і виведеними кінцевими залишками служать підставою для складання нового балансу.
6. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку
Для узагальнення господарських операцій, відображених на рахунках, з метою отримання інформації про наявність і зміни ресурсів підприємства та джерел формування їх, а також для перевірки правильності облікових записів і складання якісної звітності дані поточного бухгалтерського обліку за звітний |період необхідно узагальнювати. Для цього складають оборотні відомості, які є способом узагальнення оборотів і залишків рахунків за звітний місяць, а також засобом, взаємозв'язку між балансом і рахунками.
Оборотні відомості складають як по синтетичних рахунках, так і по аналітичних. В них показують обороти по дебету і кредиту рахунків, а також залишки на початок і кінець звітного місяця.
Ознайомимося передусім з будовою, порядком складання і призначенням оборотної відомості по синтетичних рахунках.
Оборотна відомість по синтетичних рахунках. Оборотна відомість по синтетичних рахунках будується у вигляді багатографної таблиці, у першій графі якої записують назву рахунків, а в наступних графах - дебетові і кредитові залишки на рахунках на початок місяця, обороти по дебету і кредиту кожного рахунка за місяць, а також залишки на рахунках на 1-ше число наступного за звітним місяця. В кінці оборотної відомості по кожній із граф визначають підсумки.
Складемо оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку за даними розглянутого раніше прикладу і записів на рахунках, наведених вище.
Оборотна відомість по синтетичних рахунках за січень 2000 р.
Назва рахунків Сальдо на 1 січня Обороти за місяць Сальдо на 1 лютого
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Основні засоби 712000 - 168 000 - 880 000 -
Матеріали 36000 - 144000 100 000 80 000 -
Виробництво 4000 - 100 000 - 104 000 -
Каса 2000 - 28000 - 30000 -
Поточний рахунок 98 000 - - 78 000 20 000 -
Статутний капітал - 817 000 - 168 000 - 985000
Кредити банків - 20 000 20000 15000 - 15 000
Постачальники - 15 000 45 000 144 000 - 114000
Разом 852 000 852 000 505 000 505 000 1 114000 1 114000
Як видно, оборотна відомість узагальнює дані поточного синтетичного обліку, даючи зведену інформацію про зміни господарських засобів та їх джерел за звітний місяць, а також їх наявність на початок і кінець місяця.
Оборотна відомість по синтетичних рахунках має велике контрольне значення для перевірки правильності і повноти облікових записів на рахунках, що ґрунтується на одержанні в ній трьох пар рівних між собою підсумків: рівність підсумків по дебету і кредиту рахунків на початок місяця; рівність підсумків оборотів по дебету і кредиту рахунків за місяць; рівність підсумків залишків по дебету і кредиту рахунків на кінець місяця.
Рівність підсумків першої пари граф, тобто дебетових і кредитових залишків На рахунках на початок місяця, зумовлена рівністю підсумків активу і пасиву балансу, який є підставою для запису початкових залишків на активних і пасивних рахунках.
Рівність підсумків другої пари граф, тобто оборотів по дебету і кредиту рахунків, зумовлена подвійним записом операцій, згідно з яким кожна операція в однаковій сумі записується по дебету і кредиту різних рахунків.
Третя рівність (тобто підсумки залишків по дебету і кредиту рахунків на кінець місяця) зумовлена двома попередніми рівностями: якщо початкові залишки на І рахунках рівні між собою, а також рівні суми оборотів, то і залишки активних і пасивних рахунків на кінець місяця в підсумку повинні бути рівні між собою.
Порушення цих рівностей свідчить про помилки, допущені в облікових записах або при складанні самої оборотної відомості
За допомогою оборотної відомості по синтетичних рахунках можуть бути виявлені в облікових записах помилки, зумовлені порушенням правила подвійного запису: якщо сума операції записана на дебеті одного рахунка, а на кредиті іншого

 
 

Цікаве

Загрузка...