WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Подвійний запис - Курсова робота

Подвійний запис - Курсова робота

звітного періоду на активному рахунку до суми початкового дебетового залишку додають суму дебетового обороту (збільшення засобів) і від знайденої суми віднімають суму кредитового обороту (зменшення засобів).
В активних рахунках кінцевий залишок, як і початковий, може бути тільки дебетовим. Він показує наявність відповідного виду засобів на Звітну дату. При цьому в активних рахунках може бути:
1) дебет більший за кредит (тобто сума початкового дебетового залишку і дебетового обороту більша за суму кредитового обороту). Тоді різниця між ними показує кінцевий дебетовий залишок (наявність засобів) на кінець звітного періоду;
2) дебет дорівнює кредиту (тобто сума початкового дебетового залишку і дебетового обороту дорівнює сумі кредитового обороту). У цьому разі кінцевого залишку не буде і рахунок вважається закритим (відповідного виду господарських засобів на кінець звітного періоду немає).
Схематично будову активного рахунка можна показати так;
Активний рахунок
Дебет Кредит
Сальдо - залишок засобів на початок місяця
Оборот - збільшення засобів (+)
Сальдо - дебетове Оборот - зменшення засобів (-)
Для прикладу розглянемо активний рахунок "Каса".
Рахунок "Каса"
Дебет Кредит
Сальдо - залишок коштів у касі - 5 000
Оборот - надходження коштів у
касу (+) 30 000
Сальдо - залишок коштів у касі - 1 000 Оборот - видаток коштів із
каси (-) 34 000
У даному прикладі на активному рахунку "Каса" по дебету записано залишок коштів у карі на початок звітного періоду 5 000 грн., а також надходження, тобто збільшення коштів у: касі на З0 000 грн.; всього коштів у касі було 35 000 грн. (5000 + 30000). Видаток коштів із каси (зменшення) у сумі 34 000 грн записано на кредит рахунка "Каса". Залишок коштів у касі на; кінець звітного періоду - 1000 грн. (35000-34000).
На пасивних рахунках на кредиті, відображають залишок дясерел господарських засобів на початок звітного періоду і збільшення їх, а на дебеті - зменшення джерел засобів. Для визначення залишку на кінець звітного періоду на пасивному рахунку необхідно до початкового кредитового сальдо додати суму кредитового обороту (збільшення) і від одержаної суми відняти суму дебетового обороту (зменшення).
На пасивних рахунках кінцевий залишок, як і початковий, може бути тільки кредитовим. Він свідчить про наявність певного виду джерел утворення засобів на звітну дату.
На пасивних рахунках може бути:
1) кредит більший за дебет (тобто сума початкового кредитового залишку і кредитового обороту більша за суму дебетового обороту). В цьому разі різниця між ними показує кінцевий кредитовий залишок певного виду джерел засобів на кінець звітного періоду;
2) кредит дорівнює дебету (тобто сума початкового кредитового залишку і кредитового обороту дорівнює сумі дебетового обороту). В цьому разі кінцевого залишку не буде і рахунок вважається закритим (певного виду джерел засобів на кінець звітного періоду немає).
Схематично будову пасивного рахунка можна показати так:
Пасивний рахунок
Дебет Кредит
Сальдо - залишок джерел засобів
Оборот - збільшення джерел засобів (+) Сальдо - кредитове Оборот - зменшення джерел засобів (-)
Для прикладу розглянемо пасивний рахунок "Статутний капітал".
Рахунок "Статутний капітал"
Дебет Кредит
Оборот - зменшення капіталу (-) 120000 Сальдо - 800 000
Оборот - збільшення капіталу (+) 160 000 Сальдо - 840 000
З прикладу видно, що на пасивному рахунку "Статутний капітал" на кредиті показана початкова сума статутного капіталу (800 000) і його збільшення (160 000), тобто загальна сума статутного капіталу становила 960 000 грн. (800 000 + 160 000). Зменшення статутного капіталу (на 120 000) відображено на дебеті рахунка. Залишок статутного капіталу на кінець звітного періоду дорівнює 840 000 грн. (800 000 + 160 000 -120 000).
Ознайомившись з будовою рахунків, бачимо, що дебет і кредит активних і пасивних рахунків мають різне значення. Так, на дебеті активного рахунка записують збільшення засобів господарства, а пасивного рахунка - зменшення джерел засобів; на кредиті пасивного рахунка записують збільшення джерел засобів, активного - зменшення господарських засобів. Активні рахунки мають залишок тільки дебетовий (оскільки не можна використати засобів більше, ніж їх надійшло); пасивні рахунки - тільки кредитовий (оскільки джерела засобів обмежуються наявними господарськими засобами).
У системі рахунків бухгалтерського обліку використовується невелика група активно-пасивних рахунків, на яких одночасно обліковують засоби господарства і їхні джерела, а відповідно, вони поєднують ознаки активних і пасивних рахунків (наприклад, рахунок "Нерозділений прибуток (непокриті збитки)". В практиці обліку активно-пасивні рахунки мають обмежене застосування. Детальнішу характеристику цих рахунків розглянуто в главі 6 "Класифікація рахунків". В кінцевому результаті записи на рахунках підпорядковані одному порядку, який розглянуто на прикладах активних і пасивних рахунків.
Отже, на відміну від балансу, який характеризує стан господарських засобів та їхніх джерел на звітну дату, у системі рахунків ці засоби і джерела відображаються і контролюються безперервним виявленням у них змін, що відбуваються у результаті господарських операцій. Тому система рахунків у їхньому взаємозв'язку створює передумови для балансового узагальнення ресурсів підприємства за їх складом і розміщенням та джерелами формування на відповідну дату.
2. Подвійний запис, його суть і значення
У результаті господарських операцій відбуваються подвійні і рівновеликі зміни засобів господарства та джерел їх формування. Так, придбаваючи матеріали, підприємство одночасно витрачає грошові кошти. В результаті цих операцій відбувається взаємопов'язана, двобічна зміна у складі господарських засобів: збільшення виробничих запасів і зменшення грошових коштів на цю ж суму. В процесі використання матеріалів для виготовлення продукції відбувається збільшення витрат виробництва і одночасно зменшення запасів матеріалів на складах. Реалізація готової продукції (товарів) призводить одночасно до збільшення грошових коштів підприємства і зменшення товарних запасів і т. д.
Взаємопов'язані подвійні зміни у складі господарських засобів та їх джерелах в процесі діяльності підприємства зумовлюють необхідність відображення господарських операцій на рахунках способом подвійного запису, суть якого полягає у тому, що кожну господарську операцію в одній і тій же сумі записують двічі: на дебеті одного рахунка і кредиті другого.
Ознайомимося з порядком подвійного запису на рахунках на такому прикладі.
Операція 1. Одержано в касу з поточного рахунка в банку грошові кошти в сумі 50000 грн.
Ця операція зумовлює взаємозв'язок двох рахунків: "Каса" і "Поточнийрахунок". Обидва рахунки - активні. Оскільки на активних рахунках збільшення господарських засобів відображається на дебеті, то операція повинна бути записана на дебет рахунка "Каса". На поточному рахунку в банку грошові кошти, відповідно, зменшилися на цю ж суму (50000грн.).

 
 

Цікаве

Загрузка...