WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація. Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками - Реферат

Автоматизація. Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками - Реферат

Контрольно-екзаменаційна робота
Тема: "Автоматизація. Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками"
Зміст
1. Теоретична частина.
Автоматизація. Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками.
Microsoft Excel. Введення даних. Роздрук робочих листів.
2. Практична частина.
Постановка задачі.
Автоматизація.
Роздрук вихідних даних.
Висновок
Список використаної літератури
1.1. Автоматизація. Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками.
На рах. 63 "Розрахунки з постачальниками та підприємцями" ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.
За Кт. рах. 63 "Розрахунки з постачальниками та підприємцями" відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядчиків товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за Дт - її погашення, списання тощо.
Рах. 63 "Розрахунки з постачальниками та підприємцями" має такі субрахунки
631 "Розрахунок з вітчизняними постачальниками"
632 "Розрахунок з іноземними постачальниками"
на субрахунку 631 "Розрахунок з вітчизняними постачальниками" ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядчиками.
На субрахунку 632 "Розрахунок з іноземними постачальниками" ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядчиками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.
Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підприємство в розрізі кожного документа (рах.) на сплату.
Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підприємцями" кореспондує:
За дебетом з кредиту рахунків За кредитом з дебету рахунків
24 "Брак у виробництві"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
34 "Короткострокові векселі одержані"
36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
62 "Короткострокові векселі видані"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
74 "Інші доходи" 15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі"
22 "МШП"
24 "Брак у виробництві"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
39 "Витрати майбутніх періодів"
47 "Забезпечення майбутніх періодів"
64 "Розрахунки за податками і платежами"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
80 "Матеріальні витрати"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші витрати"
91 "Загально-виробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
99 "Надзвичайні витрати"
1.2. Microsoft Excel. Введення даних. Роздрук робочих листів.
Електронні таблиці (ЕТ) або табличний процесор призначені для введення різних обчислень. За допомогою електронних таблиць також можна будувати зведені таблиці, графіки та діаграми. Всі документи створені в Microsoft Excel будуть мати розширення *.xls.
Для введення даних у яку-небудь чарунку таблиці слід зробити цю чарунку активною. Перед введенням можна вибрати кнопками панелі інструментів Форматирование шрифт у списку Шрифт, його розмір, а також тип шрифту (жирний, курсив, підкреслення). Вводити дані в активну чарунку можна безпосередньо у полі самої чарунки (для цього слід клацнути двічі мишею по чарунці або натиснути клавішу F2) чи в полі рядка формул (для цього слід клацнути мишею по рядку формул). При цьому курсор набирає вигляду вертикальної риски, яку можна переміщати за допомогою клавіш керування курсором або за допомогою миші (покажчик миші перевести у потрібну позицію і натиснути ліву кнопку). Символи можуть вводитись у режимі Замена або Вставка. У першому випадку введений символ заміщує той символ, на якому знаходився курсор. У режимі Вставка символи праворуч від курсора зсуваються праворуч і символ вводиться на звільнене місце. Переключення між режимами здійснюється клавішею [Ins]. Після введення символу курсор переміщується на одну позицію праворуч. Для вилучення символу у позиції курсора слід натиснути клавішу [Del], а символу ліворуч від курсора - клавішу [Backspace]. Натискування клавіші [Enter] завершує введення та редагування даних у чарунці, а клавіші [Esc] - відміняє його.
Відновити попередній вигляд чарунок можна також командою Правка/Отменить, але це потрібно зробити до подачі інших команд.
При натискуванні клавіші [Enter] табличний курсор переміщується на одну чарунку у напрямі, який визначається вибраним елементом у списку Переход к другой ячейке после ввода информации. Цей список виводиться у вкладці Правка вікна діалогу Параметры. Для зміни напряму слід розкрити цей список і вибрати нове значення напряму.
Цікавою особливістю введення в Excel є автовведення. Ця функція працює при встановленому прапорці Автозаполнение значений ячеек вкладки Правка діалогового вікна Параметры. При введенні даних у цьому режимі Excel намагається угадати, що вводиться, і допише свій варіант до кінця. Якщо користувач згодний з цим варіантом, то слід просто натиснути клавішу [Enter]. В іншому випадку слід продовжити введення, ігноруючи пропозицію Excel.
Типи даних. Чарунка може бути порожньою або містити один з таких типів даних:
o число, включаючи дату і час;
o текст;
o формула.
Можливі такі основні форми числа: ціле, дійсне, з експонентою, дробове. Для цілого числа допустимо використовувати цифри 0 ... 9, а також знаки + і -. Дійсне число включає додатково крапку, яка розділяє цілу і дробову частини. Число з експонентою складається з мантиси і порядку, розділених латинською літерою е або Е. Мантиса - ціле або дійсне, порядок - ціле. Число з експонентою трактується як мантиса, помножена на 10 у степені, що дорівнює порядку. Для введення дробового числа слід ввести цілу частину числа, потім символ пропуску, далі чисельник, символ / і знаменник. Якщо ціла частина числа відсутня, то слід ввести на її місце 0. Дата вводиться у форматі ДД/ММ/РРРР, а час - у форматі ГТ:ХХ:СС. Для введення поточної дати використовують комбінацію клавіш [Ctrl-;], а поточного часу - комбінацію [Ctrl-Shift-;]. Можна поєднати в одній чарунці дату і час.
При індикації чисел у полі чарунки форма їх представлення залежить від ширини стовпця. У стандартному форматі в чарунці розміщується вісім символів. Цілі числа Excel виводить у формі цілого, навіть якщо вони введені у формі з експонентою. Якщо зображення числа містить більше ніж вісім символів, то воноокруглюється. Якщо і це не допомогає, то число виводиться у формі з експонентою.
Слід пам'ятати, що в оперативній пам'яті число зберігається з тією точністю, що задана при його введенні.
Якщо дані вводяться не у форматі числа, то Excel сприймає їх як текст. Якщо Excel може інтерпретувати введені дані як число або формулу, то даним має передувати апостроф (наприклад, якщо вводиться текст 1234, який може сприйнятися як число, тоді рядок введення повинен мати вигляд '1234). Якщо -""ведений у чарунку-текст довший, ніж ширина чарунки, то він розповсюдиться вправо на сусідні чарунки, якщо вони порожні. Якщо сусідні справа чарунки не порожні, то текст на екрані урізається, однак у пам'яті комп'ютера цей текст зберігається повністю. При встановленні прапорця Переносить по словам вкладки Выравнивание вікна діалогу Формат ячеек (це вікно викликається командою Формат/ячейки) текст буде переноситись, займаючи в чарунці декілька рядків.
Формула починається із символу "="

 
 

Цікаве

Загрузка...