WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Історія розвитку господарського обліку - Реферат

Історія розвитку господарського обліку - Реферат


Реферат на тему:
на тему:
Історія розвитку господарського обліку
1. Становлення та розвиток бухгалтерського обліку
Важко назвати точну дату виникнення господарського обліку. Зрозуміло, що людство вже з давніх-давен користувалося певними методами обліку та контролю. Страх людей перед стихіями природи змушував їх уже тоді створювати необхідні запаси їжі, знаряддя для полювання та обробки добутих продуктів, а отже, якось обліковувати це все. Ясна річ, що облік за первіснооб-щинного ладу міг бути тільки дуже примітивним: якісь зарубки на паличках, вузлики, схематичні позначки на дощечках, пергаменті, папірусі тощо. До того ж, користуючись сучасною термінологією, можна сказати, що ці дані мали суто оперативний, а часто і випадковий характер. Тільки з появою держави, розвитком писемності, відкриттям перших правил арифметики облік стає системою.
Розвиток матеріального виробництва, розподілу, обміну й невиробничого споживання суспільного продукту мав наслідком зростання продуктивних сил та вдосконалення виробничих відносин, що супроводжувалось зміною однієї суспільно-економічної формації іншою. Кожній формації відповідав свій рівень розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, у безпосередній залежності від яких перебував і розвиток господарського обліку: період прадавніх цивілі-зацій на сході в долинах рік Нілу, Тигру і Євфрату (Стародавній Єгипет, Вавилонія, Юдея, Персія); період античного світу (Стародавня Греція, Рим); середньовіччя; Відродження, в якому зароджувалась подвійна бухгалтерія (XIII-XIV ст.); визнання подвійної бухгалтерії (XV-XVIII ст.); перетворення обліку на науку (XIX - початок XX ст.) тощо.
Кожна країна починала нову фазу свого розвитку по-своєму. Але те, що було вже винайдене, кожна країна впроваджувала в своє господарське життя. Не була винятком і система бухгалтерського обліку, яку, зрозуміло, скрізь пристосовували до умов і особливостей конкретної держави, галузей виробництва та сфер господарської діяльності. У зв'язку з цим періоди становлення й розвитку господарського обліку майже точно відповідають сус-пільно-економічним формаціям, а саме:
1) зародження господарського обліку в первіснообщинному ладі;
2) господарський облік за рабовласництва;
3) господарський облік доби феодалізму;
4) господарський облік капіталістичних країн;
5) облік у дореволюційній Росії;
6) соціалістичний облік;
7) формування нових засад бухгалтерського обліку в незалежній Україні.
Проте щодо визначення конкретних етапів у межах цих великих періодів, учені одностайної думки і досі не мають. Починаючи з другої половини XIX і майже до кінця XX століття, розвиток господарського обліку, на думку різних науковців, охоплював від двох до семи етапів. Так, К. Родбертус (1870) виділяв лише два етапи обліку- докапіталістичний і капіталістичний; два етапи виділяв і О. П. Рудановський (1925) - статистичний і бухгалтерський; по чотири етапи називали Дж. Чербоні (1873) - стародавній світ, епоха комерційної арифметики, становлення подвійної бухгалтерії, виникнення та розвиток наукової бухгалтерії - - та Л. Сей (1883) - - до-письмовий, уніграфічний, діграфічний, логісмографічний.
Також чотири етапи виокремлював академік НАН України М. Г. Чумаченко(1997):
- з моменту виникнення товарно-грошових відносин до кінця XVIII ст.;
- кінець XVIII - кінець XIX ст.;
- кінець XIX - середина XX ст.; - з середини XX ст. до наших днів.
Відомі російські вчені А. І. Лозинський, В. М. Нікітін, В. А. Сі-дельников, А. К. Зибін, В. Г. Шишкін бачили шість етапів розвитку обліку:
- господарський облік первісного ладу;
- облік рабовласницького ладу;
- облік феодального ладу;
- облік домонополістичного та монополістичного капіталізму;
- розвиток соціалістичного обліку.
Такий різнобій у поглядах наочно свідчить про те, що уніфікованої, науково обґрунтованої періодизації розвитку такої складної системи, якою є бухгалтерський облік, наука ще не виробила.
Перші наукові праці з обліку з'явилися в Італії.
Перші історичні свідчення про бухгалтерію, яка велася методом подвійного запису, датовані 1340 р., - це були облікові книги генуезької комуни, які повністю збереглися до наших днів.
Про існування подвійного обліку згадувалось ще в XIV ст., зокрема, в 1391 р. італійський історик Т. Зербі писав, що сума за кожною господарською операцією записувалась двічі. Відтак у 1458 р. купець Б. Котрульї в книзі "Про торгівлю і досконалого купця" помістив розділ про подвійну бухгалтерію. Оскільки ця книга була опублікована тільки в 1573р., автором подвійної бухгалтерії вважається Лука Пачолі.
У 1494 р. виходить у світ перша друкована книга Луки Пачолі "Сума арифметики і геометрії, вчення про пропорції, відносини", один з розділів якої - "Трактат про рахунки і записи" був практичним посібником з вивчення бухгалтерії, яка базується на принципі подвійного запису. Послідовниками Л. Пачолі були Дж. К. Кардано, Д, Мангіні, А. Казанова, А. ді Пієтро, Л. Флорі.
Таким чином, облік був визнаний наприкінці XV ст. (1494 р.), а у 1994 р. світова громадськість, вчені-економісти з різних країн відзначали в Санкт-Петербурзі з ініціативи журналу "Бухгалтерський облік" історичну дату - 500 років як побачила світ книга Луки Пачолі "Трактат про рахунки і записи".
Отже, Лука Пачолі заклав основи науки про бухгалтерський облік.
"Трактат про рахунки і записи" був перекладений на російську мову в 1893 р. Е. Г. Вальденбергом активним учасником співдружності російських бухгалтерів, які об'єдналися навколо журналу "Рахівництво".
Важливе місце в розвитку бухгалтерського обліку належить періоду після X століття. Розвиток матеріального виробництва значно пожвавив процеси розподілу та обміну суспільного продукту. Цей період характеризується поширенням і зміцненням торговельних відносин, активізацією діяльності купців. А тому не випадково вищезгаданий Л. Пачолі адресує свою працю головним чином купцю; майже всі приклади побудовано на ситуаціях та процесах, пов'язаних із відкриттям рахунків та здійсненням записів торговельного характеру. Кожному, хто бажав вдало торгувати, Л. Пачолі рекомендував дотримуватись трьох умов:
1) постійно мати готівку та різні інші цінності;
2) уміти правильно та швидко лічити;
3) тримати свої розрахунки в належному порядку, щоб можна було без затримки знайти потрібні дані щодо боржників і власних зобов'язань.
У згаданому "Трактаті" Л. Пачолі зауважує, що кожна освічена людина може використати його принципи в будь-якій справі. При цьому він рекомендує послідовно, розділ за розділом, способи складання різних ділових паперів, дотримуючись венеціанського способу, тобто старої

 
 

Цікаве

Загрузка...