WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

підприємство не отримує планову масу прибутку.
Облік нормативних витрат є основною для управління безпеки. Якщо вироби відповідають стандартам і знаходять збут, то і в цьому випадку контроль витрат необхідний для попередження заявок витрат, підвищення ефективності виробництва, скорочення витрат на закупівлю матеріалів.
При встановленні стандартних норм необхідно враховувати досвід роботи підприємства, а також досвід конкурентів. Стандартні витрати повинні показувати шлях в майбутнє, а не відображати минуле. Виходячи з цього нормативні витрати - це науково обґрунтовані норми, які отримані при аналізі всіх факторів виробництва та конкуренції на ринку.
Нормативна (стандартна) собівартість визначається спеціалістами підприємства, які займаються закупками, виробництвом та збутом продукції. Не можна встановлювати нормативні витрати на матеріали довільно, обґрунтовуючи їх минулим досвідом, хоча на виробництві такий метод досить поширений.
Під час розробки річних планів на промислових підприємствах здійснюється планування витрат виробництва [19:312].
У процесі планування вирішуються такі завдання:
- розраховується вартість ресурсів необхідних для виробництва продукції і вишукується можливість для виконання виробничої програми з найменшими витратами;
- визначається загальна величина витрат на виробництво;
- обчислюється собівартість виробництва кожного виду продукції, яка є критерієм нижчого рівня цін, а також рентабельність виробів як одна з умов формування виробничої програми;
- створюється основна для визначення внутрішньо виробничих економічних відносин організації оренди, підряду, інших форм оплати і стимулювання праці.
Розрахунки витрат проводяться з урахуванням суспільних умов виробництва, що визначають умови праці, правила використання природних ресурсів безпечного ведення робіт, охорони навколишнього природного середовища.
Зазначені вище завдання вирішуються за допомогою техніко-економічних розрахунків, проведених з використанням технічних норм, нормативів та інших параметрів виробничого процесу, що фіксується технічною документацією, і з урахуванням економічних умов виробничої діяльності: оплати праці, цін на ресурси, нормативів платежів, що визначаються законом та іншими нормативними актами.
Вихідними даними для планування витрат є:
- планові обсяги виробництва продукції в натуральному і вартісному виразах;
- норми витрат матеріальних ресурсів для виробництва продукції і розрахунки, потреби в ресурсах у натуральному виразі;
- договори на постачання матеріальних ресурсів і продукції, що випускається, обслуговування виробництва і встановлення господарських зв'язків, у яких позначені умови їх виконання та оплати;
- норми затрат праці, розрахунки чисельності та професійного складу робітників, умови оплати їх праці, що визначаються позитивними договорами і контрактами;
- економічні нормативи норми амортизаційних відрахувань, відрахування на соціальні заходи, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством тощо;
- плани організаційно-технічних заходів, щодо технічного переоснащення та удосконалення організації виробництва, економії і матеріальних ресурсів, поліпшення використання праці, спрямування на усунення зайвих витрат і втрат.
Проводячи розрахунки витрат необхідно врахувати загальні умови і вимоги, зокрема:
- оптимізацію структури і умов виробництва (розмір партії виробленої продукції, якісні показники, змінність, режим роботи, устаткування тощо);
- оптимізацію процесу виробництва, удосконалення його організації та управління, підвищення технічного рівня;
- раціональний вибір матеріальних ресурсів, що використовуються (структури та якості сировини і матеріалів, умови постачання, транспортування, зберігання);
- взаємозв'язок витрат з продукцією, що випускається;
- вирахування витрат, що не включаються до розрахунку собівартості продукції і відшкодовуються з прибутку та інших джерел;
- розподіл одноразово проведених витрат, що забезпечують виробництво протягом тривалого часу, за періодами пропорційно до обсягу продукції, що випускається в кожному періоді, або за іншими ознаками, що відповідають характеру витрат.
Залежно від мети планування, тривалість планового періоду, етапів і стадій розробки планів, визначення номенклатури продукції, ступеня організаційно технічної підготовки виробництва, повноти вихідної інформації та інших умов планування собівартості визначається виконанням укрупнених розрахунків зміни базового рівня витрат або кошторисно-нормативних розрахунків величини необхідних витрат.
Процес планування передбачає наявність виробничих потужностей виходячи з яких розробляються виробничі завдання, норми і нормативи витрачення ресурсів на одиницю продукції, кошториси витрат на виробництво в розрізі виробничих підрозділів підприємства. Слід відмітити, що процесу планування припадає детальний облік і аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, конкурентній позиції на ринку, фінансові результати від збуту, тенденції їх пошуку та інші фактори. Отже, планування не є ведучою ланкою в системі управління, як стверджувалося в плановій економіці, а виступає одним з елементів системи управління з іншого боку необхідно застерегти від недооцінки планування в процесі управління. План або прогноз для підприємства відіграє значну роль, показує ту мету, до якої прагне підприємство. При відсутності детально розробленого плану апарат управління не може дати оцінки досягнутого фактичного рівня використання ресурсів випуску та реалізації продукції, отримання фінансового результату.
План виступає в ролі орієнтира господарської та фінансової діяльності, але він не повинен абсолютизуватися. План носить імовірний характер, ідеальний план в принципі не можливий і до нього не потрібно прагнути, але без плану роботи підприємство втрачає орієнтири, на які направлені його зусилля, щодо поліпшення своєї діяльності.
РОЗДІЛ II. ОБЛІК ВИТРАТ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
2.1. Облік витрат на виробництво продукції
Бухгалтерський облік процесу виробництва залежить від характеру застосовуваної технології й організації виробництва, оскільки цими факторами визначається перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості (установлюються підприємством самостійно).
Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, що випускається у системі бухгалтерського обліку на підприємствах, метою діяльності яких є виробництво продукції це найбільш складний і важливий обліковий процес. Він має дуже важливе значення в організації, управлінні виробництвом та плануванні діяльності підприємства.
Згідно з пунктом 11 П(С) БО 16 "Витрати" до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямівитрат;
- загальновиробничі витрати.
Нагадаємо, що згідно із

 
 

Цікаве

Загрузка...