WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

одиниці відхиляється від планового [6:419].
Рівень матеріальних витрат у собівартості всієї продукції та її одиниці складається під впливом двох груп факторів:
1) норм витрат сировини, матеріалів, повторних відходів, що використовуються, палива та енергії;
2) цін на спожиті матеріальні цінності і тарифів на електроенергію.
Для визначення впливу факторів норм і цін на відхилення фактичних матеріальних витрат від планових на основі облікової інформації про калькуляцію одиниці продукції кожного виду складається розрахунок наведений у таблиці 3.2.
Дані таблиці 3.2. свідчать, що на пошиття зимового пальта матеріальні витрати зросли на 0,6 грн. Загальний резерв зниження втрат становить 80,6 грн. За рахунок кількості використання матеріалів підприємство допустило перевитрати на 80 грн. Для використання такого резерву необхідно виявити та усунути причини перевитрат.
Так з таблиці видно, що підприємство в собівартості зимового пальта допустило перевитрату кашеміру та шовку (підкладочної тканини на 56 грн. У тому числі за рахунок зростання фактичних витрат на 40,0 грн.).
Аналіз прямих витрат на оплату праці.
Аналіз використання коштів на оплату праці проводиться способом порівняння фактично нарахованої заробітної плати наростаючим підсумком з початку року (за місяць, квартал, рік) з плановою в цілому по ЗАТ "Коломийська швейна фабрика", за категоріями і групами персоналу, а також цехами, дільницями, бригадами.
Під час аналізу виконуються такі завдання:
1) визначається абсолютна економія чи перевитрата;
2) дається оцінка використання кошторису з оплати праці;
3) виявляються фактори та визначається розмір їх впливу на економію чи перевитрату коштів з оплати праці;
4) обґрунтовується зміна коштів на оплату праці;
5) пропонуються заходи для ліквідації причин перевитрат з оплати праці.
На підставі облікових даних і форми 1 -ПВ складаємо таблицю 3.3.
Товарна 173520,33
ПДВ 34704,07
Сума 75908,00 47447,40 2907,00 22024,00 440,00 1386,00 57512,00 600,00 208224,40
Ціна 5,60 7,90 8,50 4,00 4,00 6,30 5,60 4,00
Зарплата 18977,00 11892,00 732,00 5286,00 99,00 400,00 13659,00 144,00 51189,00
Розці-нок 1,40 1,98 2,14 0,96 0,90 1,82 1,33 0,96
Нормо-години 13691,00 8529,00 527,00 3854,00 72,00 251,00 9654,00 105,00 36683,00
Затрати часу 1,01 1,42 1,54 0,70 0,65 1,14 0,94 0,70
Кількість 13555 6006 342 5506 110 220 10270 150 36159
Модель 389842 371984 389107 385864 381510 385729 387304 385864
ДКТ 2763 2719 2747 2707 2682 2710 2727 2729
Асорти-мент блузка блузка плаття штани штани штани штани штани РАЗОМ

п/п 1 2 3 4 5 6 7 8
Таблиця 3.3
Оцінка витрачання фонду заробітної плати на ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"
Фонд заробітної плати За кошторисом Фактично Відхилення
Працівники основної діяльності (ПОД) в тому числі робітники 1413
984,6 1525,8
1090,8 112,8
105,9
Працівники обслуговуючих та інших господарств 42,5 43,7 1,2
Усього 1455,5 1569,5 114,0
Дані таблиці 3.3. свідчать, що ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"допустила перевитрату з оплати праці на суму 114,0 тис. грн., у тому числі працівникам основної діяльності 112,8 тис. грн. І працівникам обслуговуючих та інших господарств 1,2 тис. грн.
На підставі облікової інформації необхідно реально оцінити ефективність використання коштів на оплату праці. Ураховуючи, що фонд оплати праці працівників основної діяльності тісно пов'язаний з обсягом виробництва продукції та продуктивністю праці, визначають, крім абсолютної, ще й відносну економію (перевитрату). Вона визначається як різниця між фактично нарахованою заробітною платою і кошторисними (плановим ) фондом, скоригованим на фактичний темп зростання (зниження) обсягу виробництва продукції і продуктивності праці. Розрахунок ведеться так базовий фонд заробітної плати 1413 тис. грн., середній темп зростання продуктивності праці за планом 103%, фактичний 107%, норматив приросту фонду заробітної плати ПОД за кожний відсоток приросту виробництва продукції 0,5.
Отже, базовий загальний фонд заробітної плати, скорегований на підвищення середнього темпу зростання продуктивності праці становитиме тис. грн.
Темп приросту (зниження) обсягу виробництва продукції за звітний рік становить 1,19% [(8500 : 8400 х 100) - 100]. Сума фонду заробітної плати до виплати персоналу основної діяльності становитиме 1449,9 тис. грн.
Відносна перевитрата фонду заробітної плати - 75,9 тис. грн. (1525,8 - 1449,9).
Розрахунок показує, що керівники ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" допустили перевитрату фонду заробітної плати ПОД в сумі 75,9 тис. грн. І працівників обслуговуючих та інших господарств на 1,2 тис. грн. Загальна сума перевитрат - 77,1 тис. грн.
На відхилення фактично нарахованої заробітної плати від планового рівня в цілому по підприємству і за категоріями працівників впливає зміна чисельності персоналу та його середньої заробітної плати (таблиця 3.4.).
З даної таблиці видно, що співвідношення темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати значно погіршилось, що зумовило перевитрати по фонду зарплати.
Величина впливу зміни чисельності персоналу визначається множенням різниці між фактичною та плановою чисельністю на тарифну ставку (середню планову заробітну плату одного працівника). Оплата за відрядними розцінками, премії, оплата чергових відпусток пропорційно залежить від обсягу виробництва, а погодинна оплата й різні види доплат - від чисельності персоналу. З урахуванням цього фонд заробітної плати коригується на фактичний обсяг виробництва та чисельність працівників.
Таблиця 3.4
Оцінка співвідношень темпів зростання виробництва, чисельності робітників, продуктивності праці та середньої заробітної плати 1 виробничого робітника на ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"
Показники Фактично за минулий рік За звітний рік
За планом Фактично
В абсолютних величинах У % до минулого року В абсолютних величинах У %
До плану До минулого року
1. Товарна продукція, тис. грн. 25074 26230 104,6 26749 102,0 106,7
2. Чисельність основних робітників, чол. 568 550 96,8 553 100,5 97,4
3. Середньо-річний виробіток 1 робітника, грн. 44144 47690 101,4 689 118,8 120,5
4. Фонд зарплати основних виробничих робітників, тис. грн. 572 580 108,0 48370 101,4 109,6
5. Середньо-річна зарплата 1 робітника, грн. 1007,0 1054,5 104,7 1245,9 118,1 123,7
Додатково аналізується використання фонду споживання за окремими групами і категоріями працівників основної діяльності. При цьому визначається, наскільки зросли проти плану фактичні виплати з фонду споживання різними категоріямипрацівників та причин цих змін. Необхідно з'ясувати стимулююче значення премій, підрахувати невиробничі витрати і розробити заходи щодо їх скорочення.
Аналіз витрат на заробітну плату проводять, порівнюючи фактичні витрати з плановими. При цьому визначають відхилення, які виникли у

 
 

Цікаве

Загрузка...