WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та стандартизація бухгалтерського обліку - Курсова робота

Організація та стандартизація бухгалтерського обліку - Курсова робота

класифікаціями в СНР є: класифікація видів економічної діяльності, класифікація суб'єктів за формами власності, організаційно-правових форм господарювання, класифікація об'єктів адміністративно-територіального устрою.
Найважливішими групуваннями в СНР є: групування інституційних резидентних і нерезидентних одиниць за секторами (не фінансові корпорації, фінансові корпорації, загальнодержавне управління, домашні господарства, некомерційні організації, інші країни світу (решта світу)); групування за операціями (виробництво, утворення доходу, розподіл і перерозподілу доходу, використання фактичного доходу); групування за змістом операцій (операції з товарами і послугами, розподільчі операції, нагромаджувальні операції, балансуючі операції).
Національні рахунки будують за відомою схемою бухгалтерських рахунків. Кожен рахунок має дві сторони: справа записують одержані вартості як ресурси, зліва сплачені як використання цих ресурсів. Відповідно до бухгалтерської методології - права сторона позначається "ресурси". ліва "використання". Різниця між ресурсами і їх використанням утворюють балансуючі статті, які відбивають результат певного економічного процесу або майнового стану. Стаття, що закриває черговий рахунок щодо використання .відкриває ресурсну сторону наступного рахунка системи. Завдяки цьому національні рахунки набувають ланцюгового зв'язку, а їх показники залежно від завдань аналізу можуть бути агреговані чи дезагреговані. Деякі рахунки не мають балансуючих статей, оскільки є балансами завдяки своєму змісту.
Технікою макроекономічного обліку в СНР є подвійний запис. Кожну економічну операцію на основі певних змістовних таблиць, балансових відомостей та розрахунків відображають двічі: у ресурсах і у використанні, що відповідає за бухгалтерською методологією записом за дебетом і кредитом. Таке проведення операції методом подвійного запису а СНР є основним.
Якщо в бухгалтерському обліку за прийнятою системою відображають господарські операції операційного циклу, то в Системі національних рахунків відображають операції економічного циклу кругообороту капіталу, коли сума значень всіх вихідних потоків, дорівнюватиме сумі значень усіх вхідних потоків, за такою схемою (рис. 4.1).
В Використання Р В Розподіл Р В Виробництво Р
Рис. 4.1. Відображення операцій економічного циклу кругообороту капіталу в СНР
Ця обставина й обумовлює використання системи рахунків. У СНР використовуються 9 синтетичних рахунків, кожен з яких має свій шифр і назву:
0 - Зведений рахунок товарів і послуг;
1 - Рахунок виробництва;
2 - Рахунок утворення доходу;
3 - Рахунок розподілу первинного доходу;
4 - Рахунок вторинного розподілу доходу;
5 - Рахунок використання доходу;
6 - Рахунок операцій з капіталом;
7 - Рахунок фінансування;
8 - Рахунок інших країн (решти світу).
Рахунки 1-7 ведуть для кожного сектору економіки, рахунки 1-5 є "поточними рахунками", де записи здійснюються регулярно, рахунки 6-7 відображають рух капіталу та капітальні витрати . рахунки 0 і 8 є консолідованими для економіки в цілому і їх також використовують для основних груп операцій. Задіяні в СНР рахунки, а їх більше 500, поділяють за обсягом інформації та рівнем її агрегування на три класи: рахунки першого класу характеризують економіку держави в цілому, пропорції між макровеличинами; рахунки другого класу деталізують рахунки першого класу щодо показників виробництва, споживання і нагромадження продукту і складання для окремих галузей, товарів; рахунки третього класу деталізують рахунки першого класу щодо показників доходів і видатків, капітальних вкладень, їх складають для окремих секторів економіки.
В Україні національні рахунки розробляє Державний комітет статистики за міжнародним стандартом - СНР ООН 1993 р. Зведені рахунки як для економіки в цілому, так і за її секторами, а також аналітичні таблиці ключового показника СНР - валового внутрішнього продукту (ВВП) публікуються у статичному щорічнику України.
У застосуванні СНР в Україні є ще проблема методологічного і організаційного характеру зокрема адаптації офіційної статистики до умов ринкової економіки; розробки і застосування нових класифікацій і групувань за секторами, галузями, видами діяльності; завершення реформи бухгалтерського обліку в напрямі міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності; удосконалення системи збирання й обробки економічної інформації, зокрема вибіркових обстежень, реєстрів, переписів тощо; підготовка сучасних кадрів.
Варто зазначити, що близько 80% інформації про економічний та соціальний розвиток держави статистика отримує через систему бухгалтерського обліку. Тому якість облікової інформації, а отже, достовірність і точність розрахованих за СНР макроекономічних показників залежить від системи бухгалтерського обліку. Тому завданням удосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності на сьогодні є надзвичайно актуальним.
Як бачимо, між бухгалтерським обліком і Системою національних рахунків існує взаємозв'язок. Між цими двома системами обліку багато спільного щодо цілей. Методів обліку, оцінки окремих статей прибутків і витрат тощо. Ця спільність випливає насамперед з того, що метою обох систем обліку є забезпечення інформації для прийняття рішень, пов'язаних з управлінням економікою і підвищення її ефективності. Проте в одному випадку йдеться про управління прийняття рішень на макрорівні, тобто на підприємстві або, у крайньому випадку, на середньому рівні, тобто в галузі, а в іншому - інформація призначена для прийняття рішень на макрорівні, тобто економіки в цілому. У процесі свогорозвитку МСБО і СНР справляли один на одного взаємний вплив. Достатньо зазначити, що СРН, яка з'явилася набагато пізніше бухгалтерського обліку, сприйняла багато його загальний принципів, наприклад, принцип подвійного запису кожної операції, чітке розмежування між активами і пасивами. Як уже згадувалося, один із основоположників СНР - голландський економіст Е. ван Кліфф, якого вважають винахідником терміна "національне рахівництво", у своїй роботі з проблем СНР, написаній наприкінці 30-х років, обґрунтував можливість застосування принципів бухгалтерського обліку для опису економіки в цілому. Проте між СНР і бухгалтерським обліком існує певне розходження. Питання про взаємозв'язок між двома системами обліку має два аспекти : теоретичний і практичний. Теоретичний аспект пов'язаний зі з'ясуванням взаємозв'язку між цими двома видами обліку в принципі, з визначенням можливих напрямків удосконалення і гармонізації СНР і бухгалтерського обліку. Практичний аспект передбачає використання даних бухгалтерського обліку для розробки національних рахунків у даний час і найближчій перспективі, з'ясовує, які корективи необхідно внести в дані й методологію бухгалтерського обліку для того, щоб вони відповідали вимогам СНР.
5. Регулювання бухгалтерського обліку і звітності
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється відповідно до статей 6 та 7 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р .

 
 

Цікаве

Загрузка...