WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та стандартизація бухгалтерського обліку - Курсова робота

Організація та стандартизація бухгалтерського обліку - Курсова робота

користувачів, для яких надається фінансова інформація про діяльність компанії. Визначає мету надання фінансової звітності - задоволення потреб даних користувачів у фінансовій інформації про компанію.
SFAC №2 "Якісні характеристики інформації бухгалтерського обліку"
Мета: зазначає критерії (вимоги), котрим має відповідати інформація, яка є фінансових звітах компанії.
Зміст. Вимоги до фінансової звітності компаній розділені на дві групи залежно від важливості:
1. першочергові вимоги: цінність для користувача (своєчасність; прогностична цінність; цінність з точки підтвердження або коригування раніше зроблених прогнозів); надійність, вірогідність (забезпечення вірогідного уявлення про діяльність компанії, можливість перевірки нейтральність).
2. другорядні вимоги: можливість зіставлення, постійність.
SFAC №3 замінено Положенням SFAC №6.
SFAC №4 "Питання звітності некомерційних підприємств"
Мета: відображає специфіку звітності не комерційних підприємств.
Зміст. Загальні вимоги щодо звітності некомерційних організацій, її адресати та характеристики.
SFAC №5 "Визнання та вимірювання показників у фінансових звітах комерційних підприємств"
Мета: доповнює SFAC №2 та визначає, коли та за яких обставин дані бухгалтерського обліку мають відображатися у фінансовій звітності компанії.
Зміст. Містить такі розділи.
1. Критерії визнання даних у фінансовому обліку: визначення показників; вимірюваність даних; цінність для користувача; надійність.
2. Критерії вимірювання: на основі витрати (витрати як основа бухгалтерського обліку).
3. Припущення відносно об'єкта обліку: об'єкт обліку - самостійна господарююча одиниця (юридична особа); безперервна діяльність об'єкта обліку; наявність одиниці вимірювання; періодичність проведення обліку щодо певного інтервалу часу.
4. Принципи ведення фінансового обліку: принцип витрат; принцип доходу; співвідношення доходів та витрат; повне розкриття даних обліку.
5. Обмеження ведення фінансового обліку: співвідношення "витрати - результат"; суттєвість відображуваних операцій ("поріг визнання" господарських операцій); галузеві особливості; консерватизм.
6. Перелік фінансових звітів загального призначення: балансовий звіт; звіт про прибутки та збитки; звіт про рух грошових коштів; звіт про акціонерний капітал; звіт про сукупний прибуток.
SFAC №6 "Елементи фінансових звітів комерційних організацій"
Мета: визначає 10 елементів фінансових звітів компаній та містить перелік критеріїв класифікації бухгалтерської інформації відповідно до цих критеріїв.
Зміст. Містить елементи (загальні позиції) фінансової звітності: доходи, витрати, прибутки, збитки, активи, зобов'язання, власний капітал, інвестиції власників, виплати власникам, сукупний кінцевий прибуток
2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку(МСБО)
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) - система принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. МСБО виникли в наслідок інтеграційних процесів в економіці й спрямовані на зближення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в різних країнах світу. Розробляє та впроваджує МСБО - Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) (International Accounting Standards Committee - IASC), створений у 1973 році в Лондоні організаціями професійних бухгалтерів Австралії, Канади, Франції, Японії, ФРН, Мексики, Голландії, Великобританії, Ірландії. Це цілком незалежний орган, який займається розробкою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Основні завдання комітету сформульовані так:
1 Розробляти і публікувати в інтересах суспільства найважливіші бухгалтерські стандарти, яких необхідно дотримуватись при наданні фінансової звітності;
2 Сприяти поширенню застосування бухгалтерських стандартів у світовій практиці бухгалтерського обліку;
3 Надавати допомогу щодо вдосконалення і гармонізації національних законодавств у царині бухгалтерського обліку та звітності.
Членами КМСБО є професійні бухгалтерські організації, що є членами Міжнародної Федерації Бухгалтерів (МФБ). КМСБО фінансується професійними бухгалтерськими організаціями, що входять до складу його правління, МФБ, а також за рахунок внесків від багатонаціональних компаній, фінансових установ, бухгалтерських фірм та інших організацій. На сьогодні Правління включає представників бухгалтерських організацій з наступних країн: Австралія, Індія, Нідерланди, Канада, Італія, Скандинавська Федерація, Франція, Південна Африка та інших. Зв'язок між КМСБО та Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ) підтверджується взаємними зобов'язаннями, ухваленими обома організаціями. Члени КМСБО (як і МФБ) у переглянутій угоді визнають, що КМСБО має повне право та абсолютну автономію у встановленні та випуску Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Діяльністю КМСБО керує Рада, до складу якої входять представники бухгалтерських організацій 13 країн (або груп країн), що призначаються Радою МФБ, і не більше 4 представників інших організацій, зацікавлених у питаннях фінансової звітності Кожен член Ради має право висунути не більше двох представників та одного технічного консультанта, які беруть участь у засіданнях Ради Комітет заохочує кожного члена Ради вводити до складу своїх представників принаймні одну особу, що працює в промисловості, і одну особу, що безпосередньо бере участь у діяльності національного органу з розробки стандартів.
У 1981 році Рада КМСБО створила міжнародну Консультативну групу, яка об'єднує представників міжнародних організацій - розроблювачів і користувачів фінансових звітів, а також представників фондових бірж та організацій, що регулюють обіг цінних паперів До складу групи також увійшли представники або спостерігачі з агенцій розвитку, органів розробки стандартів та міжурядових організацій На поточний момент членами Консультативної групи є:- Підрозділ ООН із транснаціональних корпорацій та інвестицій (спостерігачі);- Міжнародна асоціація з бухгалтерської освіти та досліджень;- Міжнародна конфедерація вільних профспілок та Міжнародна конфедерація праці;- Міжнародна торгова палата;- Міжнародна федерація фондових ринків;- Міжнародна фінансова корпорація;- Міжнародна юридична асоціація;- Міжнародний комітет Із стандартів оцінки;- Міжнародні банківські асоціації;- Організація з економічного співробітництва та розвитку (спостерігачі); - Світовий банк.
Консультативна група періодично проводить свої засідання для обговорення з Радою технічних питань стосовно проектів КМСБО, робочої програми комітету та його стратегії Ця група відіграє важливуроль у належному процесі розробки комітетом Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та досягненні прийняття розроблених стандартів. Дорадча рада до якої входять провідні представники бухгалтерської професії, бізнесу, користувачі фінансової звітності, що обіймають керівні посади. Завданням Дорадчої ради є сприяння прийняттю Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та підвищення авторитету діяльності КМСБО шляхом:
а) перегляду та надання коментарів стосовно стратегії і планів Ради з метою дотримання потреб а

 
 

Цікаве

Загрузка...