WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічних товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльност - Реферат

Облік експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічних товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльност - Реферат

Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати більш тривалі терміни здійснення опера-цій з окремими видами давальницької сировини.
У разі ввезення в Україну готової продукції у повному обсязі у період, на який надається відстрочення платежу, вексель погашається.
Оплата векселя українським замовником проводиться:
- якщо готова продукція в обумовленому контрактом обсязі не ввозиться у визначений термін;
- якщо в Україну повертаються кошти від реалізації готової продукції.
У разі ввезення на митну територію України готову продукцію в обумовле-ний строк не в повному обсязі вексель погашається частково - відповідно до обсягу ввезеної готової продукції.
Для визначення суми платежу мита, податків та зборів вартість давальниць-кої сировини перераховується у національну валюту України за курсом Націона-льного банку України, що діяв на день платежу.
Якщо зовнішньоекономічним контрактом передбачено, що готова проду-кція не повертається в Україну, мито, податки та збори справляються на момент митного оформлення давальницької сировини, яка вивозиться за межі території України.
Органи державної податкової служби за місцезнаходженням замовника можуть давати дозвіл на відстрочення оплати векселів. За користування кредитом суб'єкт підприємницької діяльності вносить до бюджету, до якого він сплачує податок на прибуток підприємств, щомісячну плату виходячи з облікової ставки Національного банку України від суми, визначеної у векселі. Розмір облікової ставки визначається на останній день періоду, за який вноситься зазначена плата.
Вивезення за межі митної території України давальницької сировини (крім тієїїїчастини, що використовується українським замовником для розрахунків з іноземним виконавцем) не підлягає квотуванню і ліцензуванню. У разі поширення на товари, що вивозяться як давальницька сировина, режиму квотування і ліцензування, спеціального режиму експорту, а також якщо контрактом перед-бачено вивезення давальницької сировини у вигляді товарів, експорт яких підля-гає обліку (реєстрації), за умови подальшої реалізації готової продукції в країні виконавця або в іншій країні, вивезення давальницької сировини здійснюється за умови реєстрації зовнішньоекономічного контракту в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України. Вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту здійснюється за погодженням з Міністерством фінансів України
3.3. Облік операцій з давальницькою сировиною
1). Облік операцій при ввезенні давальницької сировини замовником на ми-тну територію України і вивезенні готової продукції, виготовленої з неї.
Розрахунки за роботу, виконану українським підриємством, можуть про-водитися:
- у грошовій формі;
- давальницькою сировиною;
- готовою продукцією.
а) розрахунки за виконану роботу проводяться в грошовій формі Приклад 15.
1. Вартість давальницької сировини, ввезеної для переробки, 10000 USD.
2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини стано-вить 8000 USD. Собівартість послуг з переробки 35000 грн,
3. Ввізне мито 10%.
4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виго-товленої з давальницької сировини, становить 200 грн.
5. Курси:
- 5,45 грн./USD - на момент ввезення давальницької сировини;
- 5,47 грн./USD - на момент підписання акта виконаних робіт;
- 5,42 грн./USD - на момент надходження валютних коштів на рахунок. Допоміжні розрахунки
1) сума ввізного мита - (10000 USD х 5,45 грн./USD) х 10% = 5450 грн.
2) сума ввізного ПДВ - {10000 USDx5,45 rpH./USD+5450 грн.)х20% = 11990 грн.
3) загальна сума, оформлена простим податковим векселем: 11990 грн. + 5450 грн. = 17440 грн.
б) винагорода за виконану роботу проводиться давальницькою сировиною
Приклад 16.
1. Вартість давальницької сировини, ввезеної для переробки, 10000USD.
2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини стано-вить 8000USD. Собівартість послуг з переробки 35000 грн.
3. Ввізне мито 10%.
4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виго-товленої з давальницької сировини, становить 200 грн.
5. Курси:
- 5,45 грн./USD - на момент ввезення давальницької сировини;
- 5,47 грн./USD -на момент підписання акта виконаних робіт.
- 5,55 грн./USD - на момент вивезення готової продукції.
Допоміжні розрахунки
1) сума ввізного мита - (100000USD х 5,45rpH./USD) х 10% = 54500 грн. 2} сума ввізного ПДВ - (100000USD х 5,45rpn./USD + 54500 грн.) х 20% = = 119900 грн.
3) загальна сума, оформлена векселем - 10900грн.+ 5450грн. = 174400 грн.
4) сума ввізного мита, нарахованого на сировину, яка підлягає передачі виконавцю як оплата за надані послуги: (8000USD х 5,55грн./ШО) х 10% = 4440 грн.
5) сума ввізного ПДВ нарахованого на сировину яка підлягає передачі виконавцю як оплата за надані послуги: (8000USD х 5,55rpH./USD + 4440) х 20% = 9768 грн.
Слід відзначити, що вантажна митна декларація на ввезення давальницької сировини, якою здійснюється оплата за надані послуги з переробки, оформляється датою, коли з території України вивозиться готова продукція. Ввізне ЇЇДВ та мито розраховується від митної вартості сировини за курсом, який діяв на день оформлення ввізної митної декларації.
в) винагорода за виконану роботу проводиться готовою продукцією
Коли оплата за виконані послуги проводиться готовою продукцією, яка виготовлена виконавцем з попередньо ввезеної давальницької сировини, то при вивезенні готової продукції вантажна митна декларація оформляється на повну суму такої готової продукції, а на вартість готової продукції, яка підлягає оплаті за виконану послугу, оформляється ввізна вантажна митна декларація без фактичного ввезення продукції.
Приклад 17.
1. Вартість давальницької сировини, ввезеної для переробки, 10000 USD.
2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини скла-дає 8000 USD. Собівартість послуг з переробки! 35000 грн.
3. Ввізне мито 10%.
4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виго-товленої з давальницької сировини, становить 200 грн.
5. Курси:
- 5,45 грн./USD - на момент ввезення давальницької сировини;
- 5,47 грн./USD - на момент підписання акта виконаних робіт;
- 5,55 грн./USD - на момент вивезення готової продукції.
Допоміжні розрахунки:
1) сума ввізного мита - (10000USD х 5,45rpn./USD) x 10% = 5450 грн.
2) сума ввізного ПДВ - (10000USD х 5,45rpH./USD + 5450грн.) х 20% = 11990 грн.
3) загальна сума, оформлена простим податковим векселем: 5450 грн. + 11900 грн. = 17440 грн.
4) сума ввізного мита, нарахованого на готову продукцію, яка піддягає передачі виконавцю як плата за послуги по переробці
(8000 USD х 5,55 грн./USD) х 10% = 4440 грн.
5) сума ввізного ПДВ нарахованого на готову продукцію, яка підлягає передачі виконавцю як винагорода
(8000 USD х 5,55 грн./USD + 4440 грн.) х 20% = 9768 грн.
2). Облік операцій при вивезенні давальницької сировини замовником з митної території України і ввезення готової продукції, виготовленої з неї
Розрахунки за роботу, виконану закордонним переробником, можуть проводитися:
- в грошовій формі;
- давальницькою сировиною;
- готовою продукцією.
а) розрахунки за виконану роботу проводяться в грошовій формі
Приклад 18.
1. Вартість давальницької

 
 

Цікаве

Загрузка...