WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічних товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльност - Реферат

Облік експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічних товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльност - Реферат

оплати (у тому числі часткової або авансової).
У разі продажу іноземної валюти за гривні валові доходи платника податку збільшуються на суму гривень, отриманих від покупця у зв'язку з таким прода-жем, а валові витрати такого платника податку збільшуються на суму балансової вартості такої іноземної валюти.
Коли укладаються договори, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах, чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через банківські рахунки витрати резидента формуються так:
До валових витрат включається 85 % від оплаченої вартості цих товарів, робіт, послуг.
Перелік офшорних зон встановлюється Постановою Кабінету Міністрів
України кожного року.
До валового доходу не включаються та не оподатковуються кошти та май-но, що надходять платнику податку у вигляді прямих Інвестицій або реІнвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником,
За умови ліквідації юридичної особи - емітента кошти або майно поверта-ються власнику корпоративних прав і не включаються до складу валового дохо-ду, якщо вони не перевищують номінальної вартості акцій (паїв, часток).
Не включається до валового доходу і не підлягає оподаткуванню залучене платником податку майно згідно з договорами, що не передбачають передачу права власності (лізинг, комісія, консигнація, відповідального зберігання та ін.)
Ставка податку на прибуток від здійснення зовнішньоекономічної діяльності становить 25 %.
Постійні представництва нерезидентів в Україні, СП з іноземними інвестиці-ями (незалежно від розміру інвестицій) оподатковуються за ставкою 25 %.
Пільги та інші розміри ставки чітко обумовлені законом України "Про опо-даткування прибутку підприємств".
Порядок справляння під час митного оформлення товарів, увезених на митну територію України, та перерахування до бюджету податку на додану вартість регламентовано Законом України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р, №168/97-ВР та Інструкцією, яка розроблена на основі цього Закону і затверджена наказом Державної митної служби України від 09.06.99 року № 346.
Платниками є всі суб'єкти підприємницької діяльності України, тобто особи, які ввозять товари на митну територію України або отримують від нерезидента роботи (послуги) для їх використання або споживання на митній території Украї-ни, за винятком фізичних осіб, незареєстрованих як платники податку, якщо такі фізичні особи ввозять товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню згідно з законодавством.
Об'єктом оподаткування ПДВ є операції з ввезення товарів на митну тери-торію України та отримання робіт і послуг, що надаються нерезидентами для їх використання на митній території України, у тому числі операції з увезення майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки.
За операціями, які не підлягають декларуванню митним органам, ПДВ на-раховується та справляється податковими органами.
Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з:
1. Передачі майна орендодавця (лІзингодавця), що є резидентом, у користу-вання орендарю (лізингоотримувачу) згідно з умовами договору оренди (лізингу) та його повернення орендодавцю (лізингодавцю) після закінчення дії такого договору.
2. Обігу валютних цінностей, банківських металів, банкнот та монет Націо-нального банку України, за винятком тих, що використовуються з нумізматичною метою, базою оподаткування яких є продажна вартість.
3. Передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної осо-би для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права (крім підакцизних товарів).
4. Повернення основних фондів, попередньо внесених до статутного фонду юридичної особи іншими юридичними або фізичними особами, у разі їх виходу з числа засновників або учасників такої юридичної особи або в разі ліквідації такої юридичної особи (крім підакцизних товарів).
Датою виникнення податкових зобов'язань при ввезенні (імпортуванні) товарів є дата оформлення ввізної митної декларації із зазначенням у ній суми ПДВ, що підлягає сплаті.
ПДВ сплачується платниками податку одночасно зі сплатою мита та митних зборів (до/або на день подання вантажної митної декларації для митного оформ-лення).
Ставка ПДВ становить 20%, за винятком операцій, до яких застосовується нульова ставка.
Порядок нарахування ПДВ при імпорті товарів (робіт, послуг)
Сума ПДВ нараховується за формулами:
а) на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:
Спдв = (В + См + Са) х Я / 100;
б) на товари, що обкладаються тільки митом:
Спдв = (В+ См)хПІ 100;
в) на товари, що обкладаються тільки акцизним збором:
Спдв = (В + Са)хЯ/ 100;
г) на інші товари, що не підлягають обкладенню митом та акцизним збором:
Спдв = Я х Я/100.
де Спдв - сума ПДВ; Са - сума акцизного збору; В - митна вартість; См - сума мита; П - ставка ПДВ (20 %)
ПДВ за нульовою ставкою нараховується з операцій:
o продажу товарів на експорт;
o надання послуг та виконання робіт на експорт;
o продажу товарів (робіт, послуг) підприємствами роздрібної торгівлі, які знаходяться в зонах митного контролю.
Податок за нульовою ставкою в разі експорту товарів (робіт, послу) дає право платнику податку на відшкодуванню з бюджету ПДВ.
При експортуванні товарів (робіт послуг), які не оподатковуються, подат-кові зобов'язання з ПДВ не виникають. Отже, ПДВ не нараховується і не сплачу-ється до бюджету. У цьому випадку підприємство не буде мати права на відшко-дування "вхідного ПДВ".
Порядок і терміни відшкодування ПДВ встановлено Указом № 857 "Про деякі зміни в оподаткуванні" від 7.08.1998 р. Згідно з п. 4 цього Указу відшкоду-вання ПДВ проводиться в такому порядку:
o якщо різниця між загальною сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту має від'ємне значення, то така сума зараховується в погашення заборгованості платника по сплаті ПДВ, що виникла в минулих звітних періодах;
o якщо заборгованість відсутня, то така сума зараховується у зменшення податкових зобов'язань платника протягом трьох наступних звітних періодів;
o якщо суму від'ємного значення податку не буде погашено сумами податкових зобов'язань, що виникли протягом трьох наступних звітних періодів, то лише тодітака сума буде підлягати відшкодуванню з бюджету протягом місяця, наступного після подання декларації з ПДВ за третій звітний період після виникнення від'ємного значення податку.
Тим самим Указом № 857 передбачено дещо інший порядок відшкодування ПДВ для платників, які здійснюють операції за нульовою ставкою.
Для цього платником податку потрібно представити декларацію про ПДВ разом з додатком № 3, в якому розшифровується сума до відшкодування. На підставі цих документів ДПА проводить документальну перевірку підприємства-експортера. Якщо є необхідність, то проводяться зустрічні перевірки з постачаль-никами товарів (робіт, послуг), що експортувались. Як результат формується рі-шення про бюджетне відшкодування ПДВ. Термін від подачі декларації до моме-нту перерахування коштів за законом становить 1 місяць.
Товари вважаються експортованими лише за наявності належно оформ-леної ВМД.
Для операцій з імпорту товарів (робіт, послуг) датою виникнення права на податковий кредит є дата сплати ПДВ при оформленні ввізної вантажно-митної декларації.
Акцизний збір - непрямий податок, який включається в ціну підакцизних товарів. Ставки акцизного збору затверджуються Верховною Радою України.
Акцизний збір платять виробники підакцизних товарів, а також

 
 

Цікаве

Загрузка...