WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічних товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльност - Реферат

Облік експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічних товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльност - Реферат


Контрольна робота
Облік експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічних
товарообмінних операцій, операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності
1. ОБЛІК ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
1.1. Бухгалтерський облік експортно-імпортних операцій
Бухгалтерський облік експортно-імпортних операцій ведуть в розрізі:
1) облікових партій;
2) товарної номенклатури, яка прийнята в міжнародних розрахунках;
3) матеріальновідповідальних осіб.
За облікову партію приймають відправлення чи одержання однорідного то-вару, оформлене однією чи декількома транспортними накладними в одному на-прямку і відфактуроване постачальником одним рахунком або однією авіанакладною чи поштовою квитанцією.
Для відображення руху товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій використовуються такі документи:
1) технічна документація - технічні паспорти машин і обладнання, формуляри і опис виробів, інструкції з монтажу, налагоджування, управління і ремонту;
2) товарно-супровідна документація - сертифікат про якість товару;
3) транспортна, експедиторська і страхова документація - залізнична накладна та ЇЇ копія, страховий поліс або сертифікат;
4) складська документація - документ іноземного комерційного складу, що містить розписку про прийняття товару на зберігання і заставне свідоцтво;
5) митна документація - вантажна митна декларація, сертифікат про походження товару, довідки про сплату мита, акцизів і зборів, податку на додану вартість;
6) документи по нестачах і псуванню товару - комерційний акт про нестачі, аварійний сертифікат;
7) розрахункова документація - рахунок-фактура, розрахункова специфікація, перевідний вексель (тратта);
8) банківська документація - заява про переказ валюти, інкасові доручення, доручення про відкриття акредитиву, чек, доручення на розподіл експортної виручки; виписки операцій по розрахунковому і валютному рахунках;
9) контракт і копія контракту (мовою оригіналу та в перекладі), нотаріально засвідчена;
10) ліцензія на експорт (якщо товар підлягає ліцензуванню);
11) претензійно-арбітражна документація - претензійний лист, позовна заява, постанова суду про задоволення або відхилення позову.
Порядок відносин між замовником та виконавцем регулюється укладеним договором (контрактом).
Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх Іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.
Згідно з Положенням "Про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)", яке затверджено Наказом № 201 Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 06.09.2001, до умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), відносяться;
1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення.
2. Преамбула.
3. Предмет договору (контракту).
4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).
5. Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг).
6. Ціна та загальна вартість договору (контракту).
7. Умови платежів.
8. Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг)
9. Упаковка та маркування.
10. Форс-мажорні обставини.
11. Санкції та рекламації.
12. Врегулювання спорів у судовому порядку.
13. Місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін.
За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатися додат-кові умови: страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців догово-ру (контракту), агентів, перевізників, визначення норм навантаження (розванта-ження), умови передачі технічної документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, митних зборів, різного роду захисні застережен-ня, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних примі-рників договору (контракту), можливість та порядок унесення змін до договору (контракту) та ін.
Єдиним документом, що засвідчує факт здійснення експорту чи імпорту, є вантажна митна декларація. Експортери щомісячно здають митні декларації з відміткою митниці про проходження кордону у податкові органи разом з декларацією з податку на додану вартість для підтвердження нульової ставки податку на додану вартість при експорті.
Датою визнання активів, зобов'язань, власного капіталу доходів та витрат є;
1) при експорті та імпорті продукції та товарів - дата митного оформлення цінностей, що експортуються та імпортуються;
2) при експорті та імпорті робіт, послуг - дата підписання документів про фактичне виконання та надання робіт і послуг;
3) при операціях на валютному рахунку - дата зарахування або списання валютних коштів за випискою банку;
4) при касових операціях з іноземною валютою - дата оприбуткування або видачі іноземної валюти за касовими ордерами;
5) при складанні бухгалтерської звітності - за курсом на останній день зві-тного періоду.
Приклад 11. З метою реалізації контракту на імпортування матеріалів українським резидентом подано заявку в установу банку на купівлю 10000 USD за курсом 5,35 rpH./USD. Комісія банку становить 100 грн. Зарахування валюти на поточний валютний рахунок підприємства проводиться за курсом 5,25 грн./USD. Придбана валюта перераховується за кордон за курсом 5,35 грн./ШО. Матеріали оприбутковуються в поточному звітному періоді з оплатою митних зобов'язань на суму 600 грн. та ПДВ.
Проведення при імпортуванні матеріалів будуть виглядати так:
Приклад 12. Український контрагент одержує аванс від нерезидента на суму 5000 USD за курсом 5,3 грн./USD від поставки товарів. Обов'язковий продаж валюти в розмірі 50% проведено за курсом 5,35 грн./USD. Послуги банку склали 75 грн. На останній робочий день поточного звітного періоду курс долара до гривні становив 5,55 грн./USD. В наступному звітному періоді про-ведено фактичне відвантаження товарів. Витрати на збут склали відповідно: мито - 300 грн.; митні збори - 150 гри.
1.2. Оподаткування експортно-імпортних операцій
Податок на прибуток обчислюється відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Прибуток до оподаткування визначається як різниця між скоригованими валовими доходами та скоригованими валовими витратами І амортизацією.
Доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів, і не підлягають перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду.
Витрати, понесені (нараховані) платником податку в іноземній валюті про-тягом звітногоперіоду у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до валових витрат такого платника податку, визначаються у сумі, що має дорівнювати балансовій вартості такої іноземної валюти, не під-лягають перерахуванню у зв'язку із зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду. Датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним операцій з нерезидентами є дата оприбуткування платником податку товарів (а при їх імпорті - також робіт (послуг), супутніх чи допоміжних такому імпорту товарів), а для робіт (послуг), - дата їх фактичного отримання від таких осіб, незалежно від наявності їх

 
 

Цікаве

Загрузка...