WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Cтатутний капітал підприємства: формування та облік - Курсова робота

Cтатутний капітал підприємства: формування та облік - Курсова робота

від номінальної вартості.
Для обліку розрахунків із засновниками в бухгалтерському обліку використовується синтетичний рахунок 46 "Несплачений капітал". По дебету цього рахунка відображаються суми заборгованості засновників по внескам до статутного капіталу, а по кредиту - погашення заборгованості по внескам.
Статутний капітал акціонерне товариство може збільшувати за умови, що всі акції, випущені раніше, повністю оплачені за ціною, не нижче їх номінальної вартості. Якщо у встановлений строк акції не оплачені, то підписка на акції анулюється або сума зменшується до внесеної величини.
Відповідно до ст.38 Закону України "Про господарські товариства" збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій. зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення числа акцій у їх власників з метою анулювання.
При приватизації державних підприємств статутний капітал створюється на основі оцінки вартості майна. За результатами оцінки майна складається заключний баланс. Після реєстрації акціонерного товариства комісія з приватизації проводить закриту підписку на акції.
Збільшення або зменшення статутного капіталу здійснюється тільки після внесення змін до статутних документів. При цьому збільшення можливе лише при повному викупі статутного капіталу попереднього розміру.
7.Облік статутного капіталу акціонерного товариства
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Формування статутного капіталу при створенні акціонерного товариства
Сума підписки на акції за номінальною вартістю відповідно до засновницьких документів 46 40
Одночасно на суму емісійного доходу 46 421
Кошти від акціонерів у вигляді ТМЦ 20,22 46
Кошти від акціонерів у вигляді основних засобів 10 46
Кошти, внесені акціонерами через касу 30 46
Кошти, внесені акціонерами через банк 31 46
Сума незавершених об'єктів капітальних вкладень, внесених акціонерами 151 46
Вартість товарів, внесених акціонерами 28 46
Вартість готової продукції, внесеної акціонерами 26 46
Вартість цінних паперів інших підприємств, внесених акціонерами 14 46
Вартість нематеріальних активів, внесених акціонерами 12 46
Відображення статутного капіталу на момент реєстрації акціонерного товариства 46 40
Збільшення і зменшення статутного капіталу
Додаткові внески засновників до реєстрації рішення про збільшення статутного капіталу 10,11,12, 20,22,26, 28,30,31 46
Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій 46 40
Збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій 443 40
Зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій 40 672
Збільшення статутного капіталу в зв'язку з індексацією основних засобів 423 40
Викуплені акції у акціонерів 451 31
Анульовано акції, раніше викуплені у акціонерів за номінальною вартістю 40 451
Анульовано акції, викуплені у акціонерів за ціною, вищою за номінальну вартість 421 451
Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції 52 40
Збільшено статутний капітал за рахунок резервного капіталу 43 40
Збільшено статутний капітал за рахунок нерозподілених прибутків минулих років 44 40
Зменшення статутного капіталу в зв'язку з відрахуванням частини сум акцій до резервного капіталу 40 43
Збільшена вартість акцій за рахунок дочірніх підприємств 682 40
Зменшення номінальної вартості акцій за рахунок дочірніх підприємств 40 682
Світовий бізнес відпрацював кілька видів товариств, які різняться способами формування та функціонування статутного капіталу, межами відповідальності учасників за зобов'язаннями товариства. Закон "Про господарські товариства" розрізняє акціонерні та неакціонерні (інші) товариства; класичний поділ товариства капіталів - акціонерні товариства, особові та інші. Відповідно до межі відповідальності розрізняють товариства:
1)з обмеженою відповідальністю;
2)з додатковою відповідальністю;
3)повні;
4)командитні.
8.Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю формує статутний капітал, розділений на частини, розмір якого визначається засновницькими документами. мінімальний розмір статутного капіталу повинен бути не менше 625 мінімальних заробітних плат. Під час реєстрації засновники повинні внести не менше 30% суми, вказаної в засновницьких документах. Повністю внесок повинен бути сплаченим протягом року після реєстрації товариства.
Статутний капітал збільшується за рахунок:
o збільшення числа засновників;
o додаткових внесків засновників;
o збільшення внесків за рахунок прибутку товариства.
Зменшується статутний капітал внаслідок:
o виходу одного або декількох засновників;
o покриття збитків товариства за рахунок внесків учасників.
Рішення товариства про зменшення статутного капіталу набирає чинності не раніше, ніж через 3 місяці після державної реєстрації та публікації про це у встановленому законодавством порядку. Не допускається зменшення статутного капіталу при явній незгоді кредитора.
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Формування статутного капіталу при створенні товариства
Кошти від засновників до реєстрації ТОВ у вигляді ТМЦ 20,22 46
Кошти від засновників до реєстрації ТОВ у вигляді основних засобів 10 46
Кошти, внесені засновниками через касу 30 46
Кошти, внесені засновниками до реєстрації ТОВ через банк 31 46
Вартість незавершених об'єктів капітальних вкладень, внесених засновниками до реєстрації ТОВ 151 46
Вартість товарів, внесених засновниками 28 46
Вартість готової продукції, внесеної засновниками 26 46
Вартість цінних паперів інших підприємств, внесених засновниками 14 46
Вартість нематеріальних активів, внесених засновниками 12 46
Відображення статутного капіталу на момент реєстрації ТОВ 46 40
Внески засновників протягом року після реєстрації ТОВ:
- основних засобів
- нематеріальних активів
- товарів
- матеріальних цінностей
- цінних паперів
- грошових коштів 152
12
28
20,22
14
30,31 46
46
46
46
46
46
Повернення внеску засновнику 40 67
Збільшення і зменшення статутного капіталу
Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників 10,11,12, 20,22,26, 28,30,31 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку 44 40
Сума, відшкодована засновнику у зв'язку з виходом з товариства 40
46
46
10,11,12, 20,22,28, 30, 31
Нарахована частка прибутку засновнику, що виходить з ТОВ 40 44
Виплачені дивіденди засновнику, що виходить з ТОВ 40 671
9.Формування статутного капіталу приватного підприємства
Приватні підприємства формують майно відповідно до засновницьких документів. При цьому законодавство України не вимагає обов'язкового формування статутного капіталу - власник сам встановлює його розмір. Джерелом формування статутного

 
 

Цікаве

Загрузка...