WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Cтатутний капітал підприємства: формування та облік - Курсова робота

Cтатутний капітал підприємства: формування та облік - Курсова робота

може збільшитися при:
- введенні в дію нових потужностей;
- реконструкції та модернізації обладнання;
- безкоштовному отриманні коштів від інших підприємств;
- дооцінці засобів;
- отриманні коштів внаслідок злиття декількох державних підприємств;
- виділенні додаткових коштів, зареєстрованих в статутних документах державними структурами.
Зменшується статутний капітал за рахунок щомісячного нарахування зносу по основним засобам або в результаті ліквідації та вибуття основних злитті підприємств або їх ліквідації. Статутний капітал приватизованого підприємства визначається в процесі інвентаризації та оцінки майна державного підприємства згідно з положенням, яке затверджене спеціально урядовою постановою.
Синтетичний облік статутного капіталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капітал"; рахунок пасивний, фондовий. Сальдо цього рахунка повинно відповідати розміру статутного капіталу.
По дебету рахунка 40 відображаються:
o кошти, отримані від інших підприємств;
o кошти, отримані від в результаті злиття декількох державних підприємств.
По кредиту рахунка 40 зміни статутного капіталу відображаються:
o при ліквідації підприємства;
o в зв'язку з передачею коштів іншому державному підприємству.
5.Облік статутного капіталу на державних підприємствах
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Сформовано статутний капітал за рахунок коштів державного бюджету:
- у вигляді оборотних засобів 20, 22 40
- у вигляді основних засобів 10 40
- у вигляді інших необоротних активів 11 40
- у вигляді нематеріальних активів 12 40
- у вигляді грошових коштів 31 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок чистого прибутку 44 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок безоплатного отримання ТМЦ 20, 22, 28 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок безоплатного отримання основних засобів від інших підприємств 10
37 37
40
Введення в дію або придбання основних засобів 10 40
Знос ліквідованих основних засобів 131 40
Відображення фінансового результату від ліквідації основних засобів 44 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок індексації основних засобів 423 40
Відображення матеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів 20 40
Таблиця (продовження)
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Нарахований знос основних засобів 40 131
Списання основних засобів 40 10
Витрати, пов'язані з ліквідацією основних засобів 40 20, 22, 26, 28,37, 66, 65
Безоплатно передані основні засоби іншим підприємствам 40
37 37
10
Безоплатно передані виробничі запаси іншим підприємствам 40
37 37,20,22, 26,28
?
6.Формування статутного капіталу акціонерного товариства
У відповідності з Законом України "Про господарські товариства" акціонерні товариства формують свої статутні капітали за рахунок реалізації акцій шляхом відкритої підписки на них чи куплі-продіжу на капіталовій біржі (це стосується відкритих акціонерних товариств) або шляхом розподілу всіх акцій між засновниками без права розповсюдження акцій через відкриту підписку і купівлю-продіж на біржі (у закритих акціонерних товариствах).
Основною особливістю, за якою товариство відрізняється від суб'єктів права (не товариств), є об'єднання на підставі угоди майна та зусиль учасників для спільної господарської діяльності. Товариство являє собою об'єднання на засадах угоди майна та підприємницької діяльності фізичних осіб та/ або юридичних осіб у формі підприємства (установи, організації) для спільної діяльності з метою одержання прибутку. Всі товариства згідно з законом є юридичними особами. діють на підставі установчих документів, затверджених учасниками, мають власні назви із зазначенням організаційно-правової форми товариства (акціонерне тощо).
Існують акціонерні товариства відкритого та закритого типів, в залежності від того, як і між ким розповсюджуються акції.
Акціонерне товариство випускає цінні папери відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Закрите акціонерне товариство випускає лише іменні акції. Акціонерне товариство не пізніше, ніж через 6 місяців після реєстрації випуску акцій повинно видати акції акціонерам.
Акціонерне товариство в процесі створення може розповсюджувати свої акції шляхом відкритої підписи. Засновники відкритого акціонерного товариства повинні в цьому випадку тримати акцій на суму не менше 25% статутного капіталу і строком не менше 2 років. Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6 місяців. Особи, що підписалися на акції, повинні внести на рахунок засновників не менше 10% вартості акцій, на які вони підписалися. Акціонер в строки, встановлені засновницькими зборами, але не пізніше року після реєстрації товариства, повинен оплатити повну вартість акцій.
Відповідно до діючого законодавства (ст.13 Закону України "Про господарські товариства") засновники акціонерного товариства самостійно проводять оцінку внесків до статутного капіталу.
Акціонерне товариство, яке відповідно то постанови Кабінету Міністрів України провело індексацію балансової вартості основних засобів, має право збільшити статутний капітал на суму, що не перевищує суму індексації балансової вартості основних засобів, зменшену на суму індексації по ним, шляхом емісії акцій нової номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості. При випуску акцій в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу продаж акцій не здійснюється.
При збільшенні статутного капіталу шляхом емісії додаткової кількості акцій здійснюється випуск акцій тієї ж номінальної вартості, яка визначена раніше випущеними акціями. Додаткова кількість акцій розподіляється між акціонерами пропорційно їх частці в статутному капіталі акціонерного товариства. Обмеження строку отримання акціонерами додаткової кількості акцій не допускається.
При збільшенні статутного капіталу шляхом емісії акцій нової номінальної вартості акції попередніх випусків обмінюються на акції нової номінальної вартості відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер. Обмеження строку обміну акцій не допускається.
Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал в сумі внесків учасників, передбачених засновницькими документами, відображається по кредиту рахунка 40 "Статутний капітал" в кореспонденції з рахунками: 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні активи", 12 "Нематеріальні активи", 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 28 "Товари", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках". Вартість акцій, не оплачена акціонерами,відображається в бухгалтерському обліку по дебету рахунка 46 "Несплачений капітал" та кредиту рахунка 40 "Статутний капітал". Таким чином, на рахунку 40 буде відображена фактична сума підписки на акції.
У випадку, якщо акції розповсюджувалися за ціною, яка перевищує їх номінальну вартість, різниця між емісією та номінальною вартістю випущених акцій обліковується окремо на рахунку 42 "Додатковий капітал". Ця сума не підлягає використанню або розподілу, крім випадку реалізації акцій за ціною, нижчою

 
 

Цікаве

Загрузка...