WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат виробництва у сільському господарстві - Курсова робота

Облік витрат виробництва у сільському господарстві - Курсова робота

їх роботи.
Підвищення ефективності використання автотранспорту та інших транспортних засобів пов'язане із застосуванням прогресивних форм організації транспортного процесу, удосконаленням методів економічного аналізу його роботи, а також розробкою заходів, що забезпечують поліпшення планування і керування виробничою діяльністю. У цьому зв'язку першочергового значення набувають питання підвищення якості і оперативності обліку роботи транспорту, тому що саме облік є основним джерелом необхідної інформації. До того ж, якщо облік автотранспортної роботи нині в основному налагоджений і тільки потребує подальшого вдосконалення, то процес накопичення і обробки інформації про використання тракторного та гужового транспорту практично не розроблений.
Оскільки основою господарського обліку є інформація, накопичена за допомогою первинних документ, то раціональна організація збору и обробки інформації про використання кожного виду транспорту значною мірою залежить від правильної постановки первинного обліку та визначення оптимального шляху руху документів від моменту їх складання до передачі в архів.
Від якості організацій системи первинного обліку залежать оперативність, повнота і вірогідність кінцевої, результативної інформації про роботу як транспортної складової, так і підприємства в цілому, що, в свою чергу, дозволить приймати ефективні управлінські рішення. Контроль за раціональним використанням рухомого складу щоденно можна здійснювати використовуючи інформацію про виїзд транспортних засобів на лінію, що фіксується в "Книзі обліку виходу машин на лінію".
Носієм вихідної інформації про роботу вантажного автотранспорту в автотранспортних, сільськогосподарських, промислових та інших підприємствах і організаціях є Подорожній лист вантажного автомобіля (ф. № 2), Товарно-транспортні накладні (ф. № 1-ТН) і Талон замовника (ф. № 1-ТЗ), які були введені в дію інструкцією про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом і обліку транспортної роботи, затвердженою наказом Міністерства статистики і Міністерства транспорту України 07.08.96 р. № 228/253. При цьому чітко зазначено, що "використання первинної транспортної документації невстановлених форм не допускається. ЇЇ застосування в обліковій практиці тягне за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів ... згідно зі статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення".Крім того, цією ж інструкцією передбачено, що "перевізники, які експлуатують вантажні автомобілі власні або орендовані (без водія) - зобов'язані при випуску автомобіля на лінію видавати водію під розпис подорожні листи типових форм, оформлені належним чином".
Послідовність заповнення Подорожнього листа визначена інструктивними матеріалами з організації первинного обліку використання автотранспорту і вимагає обов'язкового заповнення всіх реквізитів.
По закінченні робочого дня подорожні листи разом із товарно-транспортними документами і актами виміру пального водії зобов'язані здавати диспетчеру, який перевіряє правильність і якість заповнення документів та визначає результати роботи автомобіля у розділі "Результати роботи автомобіля і причепів", де вказує і підтверджує підписом техніко-експлуатаційні показники роботи автомобіля і суму нарахованої оплати праці водію.
Подальша обробка подорожніх листів та інших документів здійснюється в бухгалтерії. Тут, зведення про експлуатацію вантажного автотранспорту групують у накопичувальній відомості обліку роботи вантажного автотранспорту (ф. № 38), записи до неї роблять на підстав подорожних листів, товарно-транспортних накладних. У цій же відомості передбачений щомісячний розподіл вартості послуг за користувачами пропорційно обсягу виконаних робіт у тонно-кілометрах за фактичною собівартістю.
На практиці дані про роботу вантажного автотранспорту, а саме: затрати праці в людино-годинах і машинно-днях, оплата праці водіїв, витрати пального і мастильних матеріалів, число поїздок з вантажем, пробіг автомобілів, загальний обсяг перевезень вантажів у тоннах і виконаних тонно-кілометрах відображають у Виробничому звіт з обліку роботи вантажного автотранспорту довільної форми без застосування типової форми № 38. Порядок складання даного звіту проводиться в такий спосіб - окремо в Реєстрах у хронологічному порядку реєструють показники дорожніх листів по кожному автомобілю, потім складають Виробничий звіт, у якому підбивають підсумки за місяць. Реєстри і Виробничий звіт складає диспетчер автогаража протягом місяця. Існуючий порядок обліку, на мій погляд, має ряд суттєвих недоліків По-перше, недосконалою є форма Дорожніх листів, які мають ряд декларативних реквізитів і показників, що не застосовуються, або ж дублюються в інших документах. Це робить даний документ громіздким і незручним в обробітку. По-друге, накопичувальні документи і регістри синтетичного та аналітичного обліку побудовані так, що для складання звітних форм про наявність і роботу автомобілів бухгалтеру потрібно робити додаткові відбірки, тобто спостерігається невідповідність показників бухгалтерського обліку звітності і особливо статистичної звітності. По-третє, існуюча система обліку не дозволяє повністю задовольнити потребу в економічній інформації керівництва та власників. По-четверте, нині практично відсутній механізм о6ліку роботи автомобілів, що знаходяться у приватній власності, та власники яких ведуть транспортну діяльність.
Одним із недоліків організації первинного обліку з роботи автотранспортних засобів є те, що Подорожні листи, як правило, видаються не в замін зданих документів. Це веде до нагромадження у водіїв пакетів документів, які вони здають диспетчеру наприкінці місяця, чим ускладнюють процес їхньої обробки, порушуються терміни нарахування оплати праці та визначення техніко-експлуатаційних показників, відбувається неякісне рознесення даних дорожніх листів у Накопичувальні відомості обліку роботи вантажних автомобілів.
В автотранспортних підрозділах сільськогосподарських підприємств також не завжди ведеться облік залишку пального в баках, що не дає можливості забезпечити належний контроль за схоронністю та цільовим використанням нафтопродуктів. Недоліком в оформленні подорожнього листа є те, що не всі реквізити в ньому заповнюються. Це можна пояснити тим, що багато даних, які містяться у подорожньому листі, не мають практичної цінності для обліку і аналізу використання автомобільного транспорту. Так і реквізити дорожнього листа вантажного автомобіля як "Послідовність виконання завдання" і "Таксування" займають невиправдано велику частину документа і практично не заповнюються, оскільки вся

 
 

Цікаве

Загрузка...